Stacja C04 Bemowo

 • Trwa realizacja izolacji powłokowej płyty stropowej na torach odstawczych – 20%
 • Trwa realizacja izolacji powłokowej płyty stropowej na części stacyjnej – 99%
 • Trwa realizacja konstrukcji peronów na torach odstawczych – 88%
 • Trwa realizacja konstrukcji ścian kanału rewizyjnego na torach odstawczych – 60%
 • Trwa realizacja prac związanych z murowaniem pomieszczeń na torach odstawczych poz. -1 – 84%
 • Trwa realizacja prac związanych z murowaniem pomieszczeń na torach odstawczych poz. -2 – 8%
 • Trwa realizacja prac związanych z murowaniem pomieszczeń części stacyjnej – 35%
 • Trwa realizacja prac związanych z tynkowaniem pomieszczeń części stacyjnej – 17%
 • Trwa realizacja elementów konstrukcyjnych czerpnio-wyrzutni C4-12 – 85%
 • Trwa realizacja płyt dennych na wyjściach C04-1 oraz C04-2– 80%
 • Trwa realizacja płyt stropowych systemu wyjść stacyjnych – 85%
 • Trwa realizacja płyt fundamentowych systemu wyjść stacyjnych – 18%
 • Trwa realizacja ekranowania pomieszczeń oraz montaż instalacji podtynkowych na części stacyjnej  – 15%
 • Trwa realizacja montażu wentylacji lokalnej (pomieszczenie 200) – 90%
 • Trwa realizacja przyłącza SN do części stacyjnej – 80%
 • Sukcesywnie realizowane jest wykonywanie zasypek części stacyjnej – 95%
 • Sukcesywnie realizowane jest wykonywanie zasypek torów odstawczych – 10%
 • Sukcesywnie realizowane są prace drogowe niezbędne do wprowadzenia kolejnej fazy tymczasowej organizacji ruchu
 • Zakończono realizację konstrukcji antresoli na części stacyjnej – 100%

Wentylatornia na szlaku tunelowym D05

 • Trwa realizacja montażu łączników w tunelu lewym
 • Zakończono drążenie tunelu D05P – 100%

Stacja C05 Ulrychów

 • Trwa realizacja izolacji powłokowej płyty stropowej – 98%
 • Trwa realizacja prac związanych z murowaniem pomieszczeń – 52%
 • Trwa realizacja prac związanych z tynkowaniem pomieszczeń – 42%
 • Sukcesywnie realizowane jest wykonywanie zasypek części stacyjnej – 85%
 • Sukcesywnie realizowana jest budowa przyłączy wodociągowych do stacji
 • Sukcesywnie realizowana jest budowa konstrukcji podłóg podniesionych w pomieszczeniach
 • Trwa realizacja ekranowania pomieszczeń oraz montaż instalacji podtynkowych – 50%

Wentylatornia na szlaku tunelowym D06

 • Trwają prace związane z drążeniem tunelu D06L – 50%
 • Trwają prace związane z rozruchem maszyny drążącej tunel D06P