Stacja C04 Powstańców Śląskich

 • Trwa realizacja ścian szczelinowych torów odstawczych – 53%
 • Trwa realizacja baret na torach odstawczych – 24%
 • Trwa realizacja ścian szczelinowych wyjść części stacyjnej – 24%
 • Trwają prace związane z zabezpieczeniem głębokich wykopów i montaż komór kanalizacyjnych: K1 – 80%, K2 – 99%.
 • Trwają prace związane z demontażem, montażem oświetlenia ulicznego – 90%
 • Trwa przebudowa kolizji elektroenergetycznych – 95%
 • Trawa przełączenie kabli SN i NN – 99%
 • Trwa przebudowa kolizji sieci kanalizacyjnej – 97%
 • Trwa przebudowa kolizji sieci wodociągowej – 96%
 • Trwa przebudowa kolizji sieci gazowej ( część zachodnia – niskie ciśnienie) – 100%, średnie ciśnienie 90%
 • Trwa przebudowa kolizji sieci teletechnicznych – 78%

Szlak tunelowy D05

 • jet grounting inplug na wejściu do C05

Stacja C05 Ulrychów

 • Wykonano ściany szczelinowe, barety i słupy tymczasowe, ściany wejść nr 2 i 4,
 • Trwa wykonanie przesłony filtracyjnej jet grounting,
 • Trwa budowa komory kanalizacyjnej K1-K5 80%

Szlak tunelowy D06

 • Zakończono realizację fundamentów głębokich

Stacja C06 Księcia Janusza

 • Prace murarskie (stacja+ tory odstawcze) – 100%
 • Prace tynkarskie (Stacja + tory odstawcze) – 75%
 • Wykończenie powierzchni ścian – 88%
 • Sufit podwieszany „trójkątny”- peron montaż podkonstrukcji – 95% montaż paneli – 95%
 • Sufit podwieszany systemowy (pom. komercji, toalety publiczne) – 97%
 • Ściana zatorowa (panelowanie) – tor prawy – 100%
 • Ściana zatorowa (panelowanie) – tor lewy  – 100%
 • Montaż lastryko na peronie – 95%
 • Montaż lastryko w strefie ogólnomiejskiej- 86%
 • Słupy na peronie – 100%

Roboty instalacyjne elektryczne

 • Montaż instalacji uziemieniowej – tory odstawcze – 98%
 • Montaż instalacji uziemieniowej – stacja – 98%
 • Instalacja siły i oświetlenia – stacja – 96%
 • Instalacja siły i oświetlenia – tory odstawcze – 95%
 • Montaż wentylacji lokalnej na poziomie technologicznym osie 69-105 – 98%
 • Montaż wentylacji lokalnej na poziomie antresoli osie 69-105 – 96%
 • Montaż wentylacji podstawowej- 650, 650T, T650B – 98%
 • Instalacja wody pożarowej w rejonie podperonia osie 91-105 – 99%
 • Instalacje kanalizacyjne w podperoniu osie 91-105  – 99%
 • Instalacje ogrzewania i klimatyzacji  – 97%
 • Pompownie ścieków- technologia – 96%

Wentylatornia V07

 • Okablowanie wewnętrznych linii zasilających – 100%
 • Roboty sanitarne 

– Wentylacja lokalna – 97%

– Wentylacja podstawowa – 98%

– Ogrzewanie i klimatyzacja – 97%

– Instalacje wod-kan – 96%

– Instalacja gaszenia gazem – 97%

Stacja C07 Młynów

 • Podkontrukcja sufitu podwieszonego nad peronem i torowiskami – 100%
 • Montaż podstawy kurtyn dymowych – 100%
 • Montaż konstrukcji zabudowy komercji – 100%
 • Posadowanie schodów ruchomych             – 100%
 • Rozety na słupach z Corianu – 30%
 • Montaż Corianu na słupach – 99%
 • Montaż dzwigów osobowych – 100%
 • Czyszczenie i malowanie pierścieni na osi 29 – 100%
 • Montaż szklenia wejść – 90%
 • Montaż szklenia wind – 30%
 • Malowanie wełny oraz tran kablowanych na antresolach – 95%
 • Montaż płyt na ścianie zatorowej – tor prawy – 100%
 • Montaż płyt na ścianie zatorowej – tor lewy – 80%
 • Montaż neonów – 20%

Instalacje elektryczne          

 • Montaż tras kablowych poziom -1  – 100%
 • Montaż tras kablowych poziom -2  – 100%
 • Montaż tras kablowych poziom -3  – 100%
 • Montaż tras kablowych poziom -4  – 100%

Instalacje sanitarne i mechaniczne          

 • Kanalizacja poziom -1 – 97%
 • Kanalizacja poziom -2 – 97%
 • Kanalizacja poziom -3 – 97%
 • Kanalizacja poziom -4 (pod peronem) – 100%
 • Woda bytowa poziom -1 – 97%
 • Pomieszczenie wodomierza             – 100%
 • Wentylacja podstawowa – 100%
 • Wentylacja bytowa poziom -1 – 99%
 • Wentylacja oddymiająca poziom -1 – 99%
 • Wentylacja poziom -2 – 100%
 • Wentylacja oddymiająca poziom -2 – 100%
 • Wentylacja poziom -3 – 99%
 • Wentylacja poziom -4 (pod peronem) – 100%
 • Hydrantówka -1 – 97%
 • Hydrantówka -2 – 100%
 • Hydrantówka -3 – 97%
 • Hydrantówka -4 – 97%
 • Instalacja gaszenia gazem – 97%
 • Klimatyzacja 0 (czerpnio-wyrzytnie) – 100%
 • Klimatyzacja -1 – 100%
 • Klimatyzacja -2 – 100%
 • Klimatyzacja -3 – 100%
 • Węzeł cieplny – 95%
 • Ciepło technologiczne – 99%
 • Przepompownie – 100%
 • Przyłącze CO (Volia) – 100%
 • Przyłącze wody – zew – 100%
 • Przyłącze kanalizacyjne – 100%
 • Kanalizacja sieci płytkie – 97%

Wentylatornia V08

 • Wentylacja lokalna – 99%
 • Instalacja wod kan – 99%
 • Instalacja klimatyzacji – 100%
 • Montaż tras kablowych – 100%
 • Gaszenie gazem – 100%
 • Przepompownie – 100%

Szlak D08

 • Hydrantówka – lewy tunel – 100%
 • Hydrantówka – prawy tunel – 100%

Stacja C08 Płocka

Roboty instalacyjne sanitarne

 • Instalacje Wentylacji (Lokalnej) – 94%
 • Instalacje Ogrzewania  I Klimatyzacji – 89%
 • Instalacje Wentylacji Podstawowej            – 96%
 • Instalacje Wodociągowe – 91%
 • Instalacje Kanalizacyjne – 95%
 • Instalacje Kanalizacyjne W Stropach, Płytach i Ziemi – 91%
 • Pompownie Ścieków – Technologia – 60%
 • Instalacja gaszenia gazem (HFC 227EA) – 94%
 • Pomieszczenia wodomierzy – 75%
 • Instalacja centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego wraz z węzłem – 85%
 • Instalacja hydrantowa – 89%

Roboty instalacyjne sanitarne     

 • Przyłacze sieci cieplnej- 100%
 • Przyłącze sieci wodociągowej – 100%
 • Przyłacze sieci kanalizacyjnej – 94%