Stacja C04 Powstańców Śląskich

 • Uruchomiono maszynę drążącą TBM – tunel lewy
 • Trwa realizacja wykopu podstropowego poziom -2 na torach odstawczych – 80%
 • Trwa realizacja płyty dennej na torach odstawczych – 51%
 • Trwa realizacja słupów docelowych na torach odstawczych na poziomie -2 – 10%
 • Trwa realizacja słupów docelowych na torach odstawczych na poziomie -1 – 7%
 • Trwa realizacja płyty dennej na części stacyjnej – 90%
 • Trwa realizacja słupów docelowych na części stacyjnej na poziomie -2 – 32%
 • Trwa realizacja izolacji powłokowej płyty stropowej na części stacyjnej – 7%
 • Trwa realizacja elementów konstrukcyjnych czerpnio-wyrzutni C4-12 – 50%
 • Wznowiono prace związane z głębokim fundamentowaniem na łączniku przejść podziemnych
 • Zrealizowano płytę stropową na torach odstawczych – 98% (pozostawiono otwory technologiczne)
 • Zrealizowano strop pośredni na torach odstawczych – 98% (pozostawiono otwory technologiczne)
 • Zrealizowano płytę stropową na części stacyjnej – 98% (pozostawiono otwory technologiczne)
 • Zrealizowano strop pośredni na części stacyjnej – 98% (pozostawiono otwory technologiczne)
 • Trwają prace związane z demontażem, montażem oświetlenia ulicznego – faza I/II – 90%
 • Trwa przebudowa kolizji elektroenergetycznych – 95%
 • Trwa wykonywanie instalacji uziemiającej oraz kraty ochronnej od prądów błądzących na stropie górnym T.O. -65%
 • Trwa przebudowa kolizji sieci teletechnicznych – 90%
 • Trwa przebudowa kolizji sieci kanalizacyjnej – 98%
 • Trwa przebudowa kolizji sieci wodociągowej – 95%

Wentylatornia V05

 • Strop górny V05 90% (bez otworów)
 • Trwa wykop pod strop -1 – 70%

Stacja C05 Ulrychów

 • Trwa realizacja stropu górnego – 95%
 • Zakończono realizację stropu pośredniego na stacji – 100%
 • Zakończono wykonywanie płyty dennej – 100 %
 • Trwa wykonywanie słupków pod antresolę – 50%
 • Trwa wykonywanie słupów docelowych poz. -1 7/22 30%
 • Trwa wykonywanie słupów docelowych – 2 11/22 50%
 • Trwa wykonywanie szachtów wind -2 1/3 33%
 • Trwa wykonywanie płyty górnej wejścia W4 100%
 • Trwa wykonywanie wykopu wejścia W4 100%
 • Trwa wykonywanie izolacji płyty dennej W4 90%