Stacja C04 Powstańców Śląskich

 • Trwa przebudowa kolizji istniejącej kanalizacji z nowobudowanym wejściem do stacji w płn.-wsch. części skrzyżowania.
 • Trwa przebudowa kanalizacji w rejonie torów odstawczych pod pasem zieleni.
 • Trwają prace przygotowawcze do wykonania mikrotunelingu – komora startowa oraz komora odbiorcza.
 • Trwa przebudowa kolizji wodociągowych i teletechnicznych
 • Uruchomiono Punkt Informacyjny

Stacja C05 Ulrychów

 • Trwa przebudowa kanalizacji teletechniki
 • Trwa przebudowa sieci kanalizacyjnej
 • Trwa budowa komory kanalizacyjnej K1
 • Trwa realizacja przyłącza wodociągowego DN150 oraz rozbiórka istniejącego DN1000
 • Trwa przebudowa kolizji elektroenergetycznych
 • Trwa przebudowa sieci gazowej
 • Trwa budowa murków prowadzących ścian szczelinowych

Szyb wydobywczy S06

 • Wykonano ściany szczelinowe i słupy tymczasowe

Stacja C06 Księcia Janusza

 • Nawierzchnia torowa toru prawego – 100%
 • Nawierzchnia torowa toru lewego – 100%
 • Nawierzchnia torowa toru prawego- kanał rewizyjny – 100%
 • Nawierzchnia torowa toru lewego- kanał rewizyjny – 100%
 • Prace murarskie (stacja+ tory odstawcze) – 98%
 • Prace tynkarskie (stacja +tory odstawcze)      – 92%
 • Dostawa urządzeń do pomieszczenia 200      – 100%
 • Montaż instalacji uziemieniowej – tory odstawcze      – 95%
 • Montaż instalacji uziemieniowej – stacja – 95%
 • Montaż tras kablowych – tory odstawcze – 95%
 • Montaż tras kablowych ( podperonie, antresola, poziom peronu, poziom instalacyjny) – stacja 98%
 • Instalacja siły i oświetlenia – stacja        – 60%
 • Instalacja siły i oświetlenia- tory odstawcze – 49%
 • Montaż wentylacji lokalnej na poziomie technologicznym osie 69-105 – 94%
 • Montaż wentylacji lokalnej na poziomie antresoli osie 69-105 – 81%
 • Montaż wentylacji podstawowej- 650, 650T – 86%
 • Instalacja wody pożarowej w rejonie podperonia osie 91-105 – 98%
 • Instalacje kanalizacyjne w podperoniu osie 91-105 – 98%
 • Dostarczanie kanałów wentylacji lokalnej rur do wody pożarowej i kanalizacji   – 100%
 • Przebudowa kolizji: wod-kan – 92,5%, teletechnika – 95%

Wentylatornia V07

 • Montaż obwodów SSP – 29%
 • Okablowanie wewnętrznych linii zasilających – 27%
 • Trwa przebudowa kolizji: wod-kan, energetyka, teletechnika

Stacja C07 Młynów

 • Montaż tras kablowych poziom -1- 100%
 • Montaż tras kablowych poziom -2 – 100%
 • Montaż tras kablowych poziom -3 – 100%

Instalacje sanitarne i mechaniczne:    

 • Kanalizacja poziom -1- 89%
 • Kanalizacja poziom -2 – 98%
 • Kanalizacja poziom -3 – 92%
 • Wentylacja oddymiająca poziom -1 – 98%
 • Wentylacja poziom -2 – 97%
 • Wentylacja oddymiająca poziom -2 – 95%
 • Hydrantówka -1 – 75%
 • Hydrantówka -2 – 80%
 • Hydrantówka -3 – 75%
 • Hydrantówka -4 – 75%
 • Instalacja gaszenia gazem – 90%
 • Klimatyzacja -1 – 85%

Wentylatornia V08

 • Wentylacja podstawowa – 62%
 • Trwają prace przy montażu tras kablowych

Szlak D08

 • Hydrantówka – lewy tunel – 95%
 • Hydrantówka – prawy tunel – 50%

Stacja C08 Płocka

 • Tynki – 80%
 • Instalacje Wentylacji (Lokalnej) – 79%
 • Instalacje Ogrzewania  I Klimatyzacji – 63%
 • Instalacje Wentylacji Podstawowej – 80%
 • Instalacje Wodociągowe – 69%
 • Instalacje Kanalizacyjne – 87%
 • Instalacje Kanalizacyjne w stropach, płytach i ziemi – 84%
 • Instalacja hydrantowa – 73%
 • Przyłącze sieci cieplnej – 73%

Wentylatornia V09

 • Instalacje uziemień i pól wyrównawczych – 80%
 • Instalacje oświetlenia i siły – 17%
 • Podstacja energetyczna montaż transformatorów – 80%
 • Podstacja energetyczna rozdzielnia SN – 80%
 • Podstacja energetyczna rozdzielnia NN – 85%

Szlak D09

 • bankiet boczny w lewym tunelu – 100%
 • bankiet boczny w prawym tunelu – 100%
 • bankiet dolny w lewym tunelu – 100%
 • bankiet dolny w prawym tunelu – 100%
 • nawierzchnia tunel lewy – 50%
 • nawierzchnia tunel prawy – 56%