Stacja C06 Księcia Janusza

 • Kontynuowano realizację magistrali DN1000 na odcinku KM1-KD1
 • Kontynuowano budowę gazociągu PE225 na odcinku G2-G15
 • Wykonano wykop wstępny pod płytę górną w osiach 96-87 (od osi 96 w kierunku malejącym) oraz w osiach 87-83
 • Trwa zbrojenie oraz betonowanie płyty górnej w osich 105-109
 • Trwa zbrojenie stropu górnego w osiach 102-109
 • Wykonano 64% murków prowadzących ścian szczelinowych pozostałej części stacji
 • Kontynuowano wykonanie murków prowadzących ścian szczelinowych torów odstawczych
 • Kontynuowano głębienie i betonowanie ścian szczelinowych

Wentylatornia V07

 • Kontynuowane są prace przy sieci kanalizacyjnej komór na odcinkach K1-K2 oraz K3-K4
 • Wykonanie 100% kanalizacji sieci teletechnicznej

Stacja C07 Młynów

 • Trwa montaż sieci wodociągowej DN150 przy ul. Sokołowskiej
 • Wykonanie ścian szczelinowych korpusu stacji: 80%
 • Wykonanie ścian szczelinowych wejść na stację 33%
 • Barety – zaawansowanie 65% 22 z 34 szt.

Stacja C08 Płocka

 • Trwa budowa sieci gazowej – zawansowanie 70% całości
 • Trwa budowa sieci kanalizacyjnej – zaawansowanie 88% całości  
 • Kontynuowano wykonywanie kanalizacji na odcinku K5-K6
 • Wykonanie kanalizacji sieci teletechnicznej: 98%
 • Wykonanie ścian szczelinowych korpusu stacji – 15%
 • Kontynuowano wykonanie ścian szczelinowych wejść wykonano 9 z 28 szt.