Stacja C04 Powstańców Śląskich

 • Trwa realizacja prac związanych z wykonaniem stropu górnego części stacyjnej – 95%
 • Trwa realizacja prac związanych z wykonaniem stropu górnego torów odstawczych – 63%
 • Trwa realizacja prac związanych z wykonaniem stropu pośredniego torów odstawczych – 40%
 • Trwa realizacja prac związanych z wykonaniem konstrukcji systemu wyjść stacyjnych – 10%
 • Trwa przebudowa kolizji sieci wodociągowej – 96%
 • Trwa budowa sieci teletechnicznych – 90%
 • Trwa przebudowa kabli miedzianych – 93%
 • Sukcesywnie realizowany jest wykop na poziomie -1 torów odstawczych
 • Sukcesywnie realizowany jest wykop na poziomie -2 torów odstawczych
 • Sukcesywnie realizowany jest wykop na poziomie -1 części stacyjne
 • Zakończono realizację wykopu pod płytę stropową części stacyjnej
 • Zakończono realizację wykopu pod płytę stropową torów odstawczych
 • Zakończono realizację prac związanych z wykonaniem przesłony zabezpieczającej na wejściu i wyjściu tarczy TBM do części stacyjnej oraz torów odstawczych

Szlak tunelowy D05

 • Trwa realizacja prac związanych z wykonaniem ścian szczelinowych etap II – 92%

Stacja C05 Ulrychów

 • Trwają prace związane z wykonaniem płyty stropowej – 97%
 • Sukcesywnie realizowany jest wykop na poziomie -2
 • Zakończono prace związane z wykonaniem płyty pośredniej poziom -1

Szlak tunelowy D06

 • Wprowadzono kolejny etap czasowej organizacji ruchu umożliwiający kontynuowanie robót związanych z szybem demontażowym S06