Stacja C04 Powstańców Śląskich

 • Przejęcie terenu – 100% – z wyłączeniem pasów drogowych
 • Zakończono wycinkę drzew – 100% – zgodnie z projektem budowlanym
 • Grodzenie placu budowy – zaawansowanie 60%

Stacja C05 Ulrychów

 • Przejęcie terenu – 100% – z wyłączeniem pasów drogowych
 • Zakończono wycinkę drzew – 100% – zgodnie z projektem budowlanym
 • Grodzenie placu budowy – zaawansowanie 60%

Stacja C06 Księcia Janusza

 • Dostawa urządzeń do pomieszczenia 200 – 95%
 • Podbudowa betonowa pod nawierzchnię torową- stacja- prawa część – 58,6%
 • Podbudowa betonowa pod nawierzchnię torową- stacja- lewa część – 51,7%
 • Nawierzchnia torowa toru prawego – 27,1%
 • Peron techniczny- boczne i środkowy – 98%
 • Wykonano płytę peronu pasażerskiego – 100%
 • Prace murarskie (stacja+ tory odstawcze)   – 74%
 • Prace tynkarskie (stacja +tory odstawcze)  – 43%
 • Dostawa urządzeń do pomieszczenia 200 – 95%
 • Montaż instalacji uziemieniowej- tory odstawcze  – 70%
 • Montaż instalacji uziemieniowej- stacja – 70%
 • Montaż tras kablowych- tory odstawcze – 75%
 • Montaż tras kablowych ( podperonie, antresola, poziom peronu, poziom instalacyjny) – stacja  – 80%
 • Instalacja siły i oświetlenia – stacja- 27%
 • Instalacja siły i oświetlenia – tory odstawcze – 10%
 • Montaż wentylacji lokalnej na poziomie technologicznym osie 69-105 – zaawansowanie 77%
 • Montaż wentylacji lokalnej na poziomie antresoli osie 69-105 – zaawansowanie 60%
 • Montaż wentylacji podstawowej- 650, 650T – zaawansowanie 65%
 • Instalacja wody pożarowej w rejonie podperonia osie 91-105 – zaawansowanie 93%
 • Instalacje kanalizacyjne w podperoniu osie 91-105 – zaawansowanie 85%
 • Dostarczanie kanałów wentylacji lokalnej rur do wody pożarowej i kanalizacji  – 92%

Wentylatornia V07

 • Przebudowa kolizji wod-kan – zaawansowanie 92,5%
 • Przebudowa kolizji energetyka    – zaawansowanie 98,0%
 • Przebudowa kolizji teletechnika – zaawansowanie 95,0%

Szlak D07

 • bankiet boczny w lewym tunelu – 94,9%
 • bankiet boczny w prawym tunelu – 96,0%
 • bankiet dolny w lewym tunelu – 94,9%
 • bankiet dolny w prawym tunelu – 96%
 • Logistyka materiału (szyny, bloczki, maty) – Tunel Lewy – 100,0%
 • Logistyka materiału (szyny, bloczki, maty) – Tunel Prawy – 100,0%
 • Nawierzchnia torowa – tor prawy – 93,67%
 • Nawierzchnia torowa – tor lewy – 87,34%
 • Montaż tras kablowych- tunel lewy – 92%
 • Montaż tras kablowych- tunel prawy – 92%
 • Montaż okablowania do oświetlenia podstawowego i awaryjnego – 75%
 • Montaż bednarki- 95%

Stacja C07 Młynów

 • Wejście W1- betonowanie ścian- 90,0%
 • Wejście W3- betonowanie ścian – 90,0%
 • Izolacja płyty górnej stacji – 67%
 • Montaż tras kablowych poziom -1 – 98%
 • Montaż tras kablowych poziom -2 – 99%
 • Montaż tras kablowych poziom -3 – 95%
 • Montaż tras kablowych poziom -4 – 100%
 • Kanalizacja poziom -1 – 30%
 • Kanalizacja poziom -2 – 95%
 • Kanalizacja poziom -3 – 70%
 • Kanalizacja poziom -4 (pod peronem) – 95%
 • Woda bytowa poziom -1 – 60%
 • Wentylacja bytowa poziom -1 – 60%
 • Wentylacja oddymiająca poziom -1 – 95%
 • Wentylacja poziom -2 – 90%
 • Wentylacja oddymiająca poziom -2 – 90%
 • Wentylacja poziom -4 (pod peronem) – 30%
 • Hydrantówka -1 – 60%
 • Hydrantówka -2 – 80%
 • Hydrantówka -3 – 60%
 • Hydrantówka -4 – 70%
 • Instalacja gaszenia gazem – 70%
 • Klimatyzacja -1 zaawansowanie – 10%
 • Wod-kan – zaawansowanie – 99,0%
 • Nawierzchnia torowa prawa – 100%
 • Nawierzchnia torowa lewa – 53%

Wentylatornia V07

 • Wentylacja podstawowa- 50%
 • Montaz tras kablowych – 10%

Szlak D08

 • bankiet lewy boczny – 90,6%
 • bankiet lewy dolny – 90,6%
 • bankiet prawy boczny – 92,5%
 • bankiet prawy dolny – 92,5%
 • Montaż tras kablowych tunel lewy – 99%
 • Montaż tras kablowych tunel prawy – 99%
 • Montaż lamp oświetlenia podstawowego tunel prawy – 99%
 • Montaż lamp oświetlenia podstawowego tunel lewy- 99%
 • Nawierzchnia torowa prawa – 85%
 • Nawierzchnia torowa lewa – 85%

Stacja C08 Płocka

 • Ściany murowane – 80%
 • Tynki – 35%
 • Wyjście W6-W7     

– wykop wstępny – 100%

– płyta denna – 20%

 • Montaż tras kablowych poziom -1  – 80%
 • Montaż tras kablowych poziom -1,5 – 70%
 • Montaż tras kablowych poziom peronu – 85%
 • Montaż tras kablowych poziom podperonia – 85%
 • Instalacje uziemień i poł.wyrównawczych- 70%
 • Instalacje oświetlenia i siły – 15%
 • Podstacja energetyczna montaż transformatorów – 70%
 • Podstacja energetyczna rozdzielnia SN – 70%
 • Podstacja energetyczna rozdzielnia NN – 70%
 • Instalacje Wentylacji (Lokalnej) – 30%
 • Instalacje Ogrzewania  I Klimatyzacji – 50%
 • Instalacje Wentylacji Podstawowej – 50%
 • Instalacje Kanalizacyjne – 37%
 • Instalacje Kanalizacyjne W Stropach, Płytach I Ziemi – 30%
 • Instalacja gaszenia gazem (HFC 227EA) – 10%
 • Instalacja hydrantowa – 27%

Wentylatornia V09

 • Trwa przebudowa kolizji teletechnicznych – 100%, wodno-kanalizacyjnych – 90%, gazowych – 75%
 • Instalacje Wentylacji Podstawowej – 50%
 • Instalacje Kanalizacyjne – 30%

 Szlak D09

 • bankiet boczny w lewym tunelu – 85,0%
 • bankiet boczny w prawym tunelu – 85,0%
 • bankiet dolny w lewym tunelu – 51,0%
 • bankiet dolny w prawym tunelu – 75,0%
 • nawierzchnia tunel lewy – 15,0%
 • nawierzchnia tunel prawy – 52,0%
 • Montaż tras kablowych tunel lewy – 95%
 • Montaż tras kablowych tunel prawy – 95%
 • Montaż lamp oświetlenia podstawowego tunel prawy – 15%
 • Montaż lamp oświetlenia podstawowego tunel lewy – 15%