Stacja C06 Księcia Janusza

 • Jet grouting – tory odstawcze – zaawansowanie 92,3%
 • Wykop wstępny – pozostałą część stacji wraz z torami odstawczymi – 87%
 • Wykop podstropowy do poziomu „-1” – tory odstawcze – 30,1%
 • Wykop podstropowy do poziomu „-2” – część stacyjna – zaawansowanie 100%
 • Płyta stropowa górna – tory odstawcze – 58,6%
 • Płyta pośrednia – tory odstawcze – zaawansowanie 30%
 • Płyta fundamentowa – część stacyjna – zaawansowanie 29%
 • Płyta fundamentowa – hala odpraw – zaawansowanie 40%
 • Wykop podstropowy do poziomu „-2” -tory odstawcze – zaawansowanie 7,5%

Wentylatornia V07

 • Wykop podstropowy do poziomu – zaawansowanie 100%

Szlak D07

 • tunel północny – 100%
 • tunel południowy 72,3% 696 z 951m

Stacja C07 Młynów

 • Czernio- wyrzutnia- wykop – 100%
 • Wejście W4- płyta stropowa – 100%
 • Słupy docelowe poziom -2 – 28%

Wentylatornia V08

 • Strop górny – 100%

Stacja C08 Płocka

 • Betonowanie stropu-płyta pośrednia – 100%
 • Wykop podstropowy – 100%
 • Wykop podstropowy – 2 – 49%
 • Dobiega końca przebudowa kolizji kanalizacyjnych – 97%

Wentylatornia V09

 • Ściany szczelinowe – 52%
 • Wykop wstępny – 100%
 • Płyta górna – 100%
 • jet grouting D09.1 – 18%
 • jet grouting D09.2 – 100%
 • Trwa przebudowa kolizji teletechnicznych i wodno-kanalizacyjnych

Szyb demontażowy V09a

 • Jet grouting – 100%
 • Przesłona pozioma – 15%