Stacja C06 Księcia Janusza

 • Zakończono prace związane z przebudową sieci kanalizacyjnej DN 1000, J-1200×1800 po stronie południowej stacji na odcinku K1-K8, trwają prace na odcinku K8-K10
 • Wykonano komory K1, K2, K3, K4, K6, K7, K7a, K8, K10, K11, trwają prace przy komorze K13
 • Zakończono prace związane z przebudowa sieci kanalizacyjnej po stronie północnej stacji na odcinku S9-S15 oraz S20-S25, trwają prace na odcinku S15-S20 oraz S25-26
 • Trwają prace przy zabezpieczeniach wykopu do wykonania kanalizacji J-700×1050 po stronie północnej stacji na wysokości nieruchomości Górczewska 100
 • Kontynuowane są prace związane z montażem gazociągu niskiego ciśnienia
 • Kontynuowane są prace polegające na wciąganiu kabli miedzianych
 • Wykonano odcinek sieci cieplnej 2x350mm po wschodniej stronie wejścia na ul. Olbrachta, trwają prace przy sieci cieplnej 2x350mm po zachodniej stronie wejścia na ul. Olbrachta (do ściany szczelinowej)
 • Wykonano komorę KZ oraz KD na magistrali DN1000mm, trwają prace z montażem magistrali oraz komory KM.
 • Wykonano murki prowadzące na potrzeby wykonania ścian szczelinowych w osiach 93-109  po stronie północnej i południowej oraz osiach A-D strona wschodnia
 • Wykonano 5 paneli ściany szczelinowej po stronie południowej

Wentylatornia V07

 • Trwa montaż ogrodzenia terenu budowy
 • Trwają prace drogowe związane z wprowadzeniem organizacji ruchu
 • Trwa przebudowa sieci elektrycznych.

Stacja C07 Młynów

 • Wykonano kanalizację na odcinku od komory K5 do K3 oraz od komory K6 do studni istniejącej SI, a także od K1 do S1
 • Przebudowa sieci ciepłowniczej – demontaż istniejącego ciepłociągu  oraz wykonanie odcinka sieci ciepłowniczej DN200 oraz DN500
 • Przebudowa sieci wodociągowej – demontaż istniejącej sieci oraz wykonanie wodociągu wzdłuż ul. Górczewskiej po stronie południowej
 • Kontynuowano montaż sieci gazociągowej wraz z przyłączami do budynków
 • Wciągnięto i przełączono wszystkie kable miedziane
 • Wykonano sieć energetyczną oraz przepięto wszystkie kabli sN i nN
 • Rozpoczęte zostały prace związane z realizacją ścian szczelinowych- wykonanie murków prowadzących ścian i baret oraz rozpoczęcie betonowania paneli ścian szczelinowych

Stacja C08 Płocka

 • Wykonano komory K1, K4, oraz studnie S1, S3, S6, S12
 • Trwa budowa kanalizacji ogólnospławnej 1000×1500 na odcinkach: K1-S1, S1-S2, S3-S2, S3-S4, oraz kanalizacji fi 400 na odcinku S13-S15
 • Wykonano kanalizacje ogólnospławną 700×1250 na odcinku K4-S6, oraz kanalizację ogólnospławną fi 400 na odcinku S10 – S13 (wykonano 25% całości sieci kanalizacyjnej).
 • Trwa budowa kanalizacji teletechnicznej wykonano 75% całości
 • Wykonano prace związane z przebudową sieci wodociągowej w rejonie budynków Skierniewicka 21, Płocka 14, 12, 10, 11/13, 15, 17 oraz zaplecza budowy (wykonano 70% całości sieci wodociągowej)
 • Trwają prace związane z przebudową sieci wodociągowej w rejonie budynków Płocka 11 i Płocka 13
 • Wykonano prace związane z montażem gazociągu w rejonie budynków Płocka 10, 8, oraz wzdłuż ul. Wolskiej i Zaplecza Budowy (wykonano 33% całości sieci gazowej)
 • Trwają prace  przy budowie gazociągów w rejonie budynku Płocka 11/13
 • Wykonano sieć energetyczną – trwają przełączenia po dopuszczeniu przez operatora
 • Trwa realizacja ścian szczelinowych na wyjściu W1 i Czerpnio-Wyrzutni – wykonano 4 sekcje z 9