Stacja C04 Bemowo

 • Trwa realizacja izolacji powłokowej płyty stropowej na torach odstawczych – 60%
 • Trwa realizacja izolacji powłokowej płyty stropowej na części stacyjnej – 99%
 • Trwa realizacja prac związanych z murowaniem pomieszczeń na torach odstawczych poz. -1 – 91%
 • Trwa realizacja prac związanych z tynkowaniem pomieszczeń na torach odstawczych poz. -1 – 26%
 • Trwa realizacja prac związanych z murowaniem pomieszczeń na torach odstawczych poz. -2 – 52%
 • Trwa realizacja prac związanych z murowaniem pomieszczeń części stacyjnej poz. -1 – 58%
 • Trwa realizacja prac związanych z tynkowaniem pomieszczeń części stacyjnej poz. -1 – 40%
 • Trwa realizacja prac związanych z murowaniem części stacyjnej poz. -2 – 43%
 • Trwa realizacja elementów nadziemnych konstrukcji czerpnio-wyrzutni C4-12 – 5%
 • Trwa realizacja płyt stropowych systemu wyjść stacyjnych – 90%
 • Trwa realizacja płyt fundamentowych systemu wyjść stacyjnych – 60%
 • Trwa realizacja ekranowania pomieszczeń oraz montaż instalacji podtynkowych na części stacyjnej  – 20 %
 • Trwa realizacja przyłącza SN do części stacyjnej – 85%
 • Sukcesywnie realizowana jest budowa konstrukcji podłóg podniesionych w pomieszczeniach części stacyjnej
 • Sukcesywnie realizowane jest wykonywanie zasypek części stacyjnej – 99%
 • Sukcesywnie realizowane jest wykonywanie zasypek torów odstawczych – 40%
 • Zakończono realizację konstrukcji peronów na torach odstawczych – 100%
 • Zakończono realizację konstrukcji ścian kanału rewizyjnego na torach odstawczych – 100%
 • Zakończono realizację płyt dennych na wyjściach C04-1 oraz C04-2– 100%
 • Zakończono montaż wentylacji lokalnej (pomieszczenie 200) – 100%
 • Wprowadzono kolejną fazę tymczasowej organizacji ruchu

Wentylatornia na szlaku tunelowym D05

 • Trwa realizacja wykopu podstropowego poziom -2 wentylatorni V05 – 40%

Stacja C05 Ulrychów

 • Trwa realizacja izolacji powłokowej płyty stropowej – 98%
 • Trwa realizacja prac związanych z murowaniem pomieszczeń – 75%
 • Trwa realizacja prac związanych z tynkowaniem pomieszczeń – 70%
 • Sukcesywnie realizowane jest wykonywanie zasypek części stacyjnej – 95%
 • Sukcesywnie realizowana jest budowa przyłączy wodociągowych do stacji
 • Sukcesywnie realizowana jest budowa konstrukcji podłóg podniesionych w pomieszczeniach
 • Trwa realizacja ekranowania pomieszczeń oraz montaż instalacji podtynkowych – 65%
 • Zamontowano wciągnik łańcuchowy w pomieszczeniu 200

Wentylatornia na szlaku tunelowym D06

 • Zakończono drążenie tunelu D06L – 100%
 • Zakończono drążenie tunelu D06P – 100%
 • Trwa demontaż instalacji TMB w tunelach szlakowych