Stacja C04 Powstańców Śląskich

 • Trwa realizacja ścian szczelinowych torów odstawczych – 64%
 • Trwa realizacja baret na torach odstawczych –54%
 • Trwa realizacja ścian szczelinowych części stacyjnej – 84%
 • Trwa realizacja baret na części stacyjnej –7%
 • Trwa realizacja ścian szczelinowych wyjść części stacyjnej – 22%
 • Trwają prace związane z wykonaniem przesłony przeciwfiltracyjnej – 25%
 • Trwają prace związane z zabezpieczeniem głębokich wykopów i montaż komór kanalizacyjnych: K1 – 95%, K2 – 100%.
 • Zakończono przebudowę kolizji elektroenergetycznych
 • Zakończono przełączenie kabli SN i NN
 • Trwa przebudowa kolizji sieci kanalizacyjnej – 98%
 • Trwa przebudowa kolizji sieci wodociągowej – 96%
 • Trwa przebudowa kolizji sieci gazowej ( część zachodnia – niskie ciśnienie) – 100%, średnie ciśnienie 88%
 • Trwa budowa sieci teletechnicznych – 80%

Szlak tunelowy D05

 • Trwa realizacja ścian szczelinowych wentylatorni V05 – 5%

Stacja C05 Ulrychów

 • Trwają prace związane z wykonaniem płyty stropowej – 16%
 • Trwają prace związane z komorami kanalizacyjnymi żelbetowymi – 80%
 • Trwają prace związane z demontażem, montażem oświetlenia ulicznego – 65%
 • Trwa przebudowa kolizji elektroenergetycznych – 95%
 • Trwa przebudowa kolizji sieci teletechnicznych – 95%,
 • Trwa przebudowa kabli światłowodowych – 80%
 • Trwa przebudowa kabli miedzianych – 95%
 • Zakończono wykonywanie ścian szczelinowych oraz przesłony przeciwfiltracyjnej

Szlak tunelowy D06

 • Zakończono realizację fundamentów głębokich

Stacja C06 Księcia Janusza

 • Trwają prace wykończeniowe na wyjściach.
 • Trwają testy funkcjonalne instalacji i systemów całoliniowych.
 • Rozpoczęto procedury odbiorowe.
 • Trwa usuwanie usterek.

Wentylatornia V07

 • Trwa montaż docelowych okładzin zewnętrznych.
 • Trwają testy funkcjonalne instalacji i systemów całoliniowych.
 • Rozpoczęto procedury odbiorowe.
 • Trwa usuwanie usterek.

Stacja C07 Młynów

 • Trwają prace wykończeniowe na wyjściach.
 • Trwają testy funkcjonalne instalacji i systemów całoliniowych.
 • Rozpoczęto procedury odbiorowe.
 • Trwa usuwanie usterek.

Wentylatornia V08

 • Trwa montaż docelowych okładzin zewnętrznych.
 • Trwają testy funkcjonalne instalacji i systemów całoliniowych.
 • Rozpoczęto procedury odbiorowe.
 • Trwa usuwanie usterek.

Stacja C08 Płocka

 • Trwają prace wykończeniowe na wyjściach.
 • Trwają testy funkcjonalne instalacji i systemów całoliniowych.
 • Rozpoczęto procedury odbiorowe.
 • Trwa usuwanie usterek.

Wentylatornia V09

 • Trwa montaż docelowych okładzin zewnętrznych.
 • Trwają testy funkcjonalne instalacji i systemów całoliniowych.
 • Rozpoczęto procedury odbiorowe.
 • Trwa usuwanie usterek.