Stacja C06 Księcia Janusza

  • rozpoczęto prace przygotowawcze przed ułożeniem gazociągu Dn315PE w rejonie ul. Księcia Janusza trwa układanie gazociągu PE180 na odc. G1-G4 wzdłuż budynku Górczewska nr 95 i 97
  • trwają prace przy przebudowie sieci kanalizacyjnej
  • trwają prace przy wykopach pod linie kablowe SN, przygotowywane są trasy kablowe po stronie północnej, układane są kable przy ul. Górczewskiej
  • trwają prace przy budowie studni kablowych

Stacja C07 Młynów

  • trwają prace przy przebudowie sieci kanalizacyjnej
  • trwają prace wykończeniowe związane z ułożeniem gazociągu Dn160PE (północna strona ul. Górczewskiej / ul. Syreny)
  • trwają prace przy układaniu gazociągu Dn125PE (północna strona ul. Górczewskiej 26 / ul. Sokołowska)
  • trwają prace przy układaniu wodociągu DN150 w rejonie ul. Syreny
  • trwają prace przy wykopach pod linie kablowe SN przy ul. Sokołowskiej i Górczewskiej
  • trwają prace przy przebudowie sieci kanalizacyjnej