Stacja C04 Powstańców Śląskich

 • Trwa realizacja prac związanych z wykonaniem stropu pośredniego torów odstawczych – 61%
 • Trwa realizacja prac związanych z wykonaniem płyty dennej torów odstawczych – 41%
 • Trwa realizacja prac związanych z wykonaniem płyty dennej części stacyjnej – 25%
 • Trwa realizacja prac związanych z wykonaniem konstrukcji systemu wyjść stacyjnych – 14%
 • Trwa realizacja prac związanych z wykonaniem słupów docelowych na torach odstawczych.
 • Trwa realizacja prac związanych z wprowadzeniem następnego etapu czasowej organizacji ruchu
 • Trwa przebudowa kolizji sieci wodociągowej – 96%
 • Trwa budowa sieci teletechnicznych – 90%
 • Sukcesywnie realizowany jest wykop na poziomie -2 torów odstawczych
 • Sukcesywnie realizowane są prace związane ze scaleniem maszyn TBM
 • Zakończono realizację stropu górnego części stacyjnej – 98% (pozostawiono otwory technologiczne) 
 • Zakończono realizację stropu górnego torów odstawczych – 98% (pozostawiono otwory technologiczne)
 • Zakończono realizację wykopu na poziomie –1 torów odstawczych
 • Zakończono realizację wykopu na poziomie -2 części stacyjne
 • Wprowadzono kolejny etap czasowej organizacji ruchu

Szlak tunelowy D05

 • Zakończono realizację prac związanych z wykonaniem przesłony przeciwfiltracyjnej

Stacja C05 Ulrychów

 • Trwa realizacja prac związanych z wykonaniem płyty dennej – 88%
 • Trwa realizacja prac związanych z wykonaniem słupków pod antresole na poziomie -1
 • Zakończono realizację stropu górnego– 98% (pozostawiono otwory technologiczne)
 • Zakończono realizację stropu pośredniego – 98% (pozostawiono otwory technologiczne)
 • Zakończono prace związane z realizacją wykopu na poziomie -2

Szlak tunelowy D06

 • Sukcesywnie realizowany jest wykop na poziomie -1
 • Zakończono realizację stropu górnego – 98% (pozostawiono otwory technologiczne)