Stacja C04 Powstańców Śląskich

 • Wdrożono Fazę 1 czasowej organizacji ruchu.
 • Trwa przebudowa kolizji istniejącej kanalizacji z nowobudowanym wejściem do stacji w płn.-wsch. części skrzyżowania.
 • Trwa przebudowa kanalizacji w rejonie torów odstawczych pod pasem zieleni.
 • Trwają prace przygotowawcze do wykonania mikrotunelingu – komora startowa oraz komora odbiorcza.
 • Trwają prace przy budowie docelowego punktu informacyjnego.
 • Zakończono montaż docelowego zaplecza budowy.

Stacja C05 Ulrychów

 • Trwają intensywne prace związane z usuwaniem kolizji.
 • Wdrożono fazę I tymczasowej organizacji ruchu, przejęto , wygrodzono i zagospodarowano teren budowy.
 • Trwają przygotowania do głębienia ścian szczelinowych na stacji.
 • S06- wykonywane są ściany szczelinowe zabezpieczające tarczę.

Stacja C06 Księcia Janusza

 • Nawierzchnia torowa toru prawego – 98,1%
 • Nawierzchnia torowa toru lewego – 35%
 • Nawierzchnia torowa toru prawego- kanał rewizyjny – 71,4%
 • Nawierzchnia torowa toru lewego- kanał rewizyjny – 83%
 • Prace murarskie (stacja+ tory odstawcze) – 94%
 • Prace tynkarskie (stacja +tory odstawcze)  – 80%
 • Dostawa urządzeń do pomieszczenia 200  – 99%
 • Montaż instalacji uziemieniowej- tory odstawcze  – 90%
 • Montaż instalacji uziemieniowej- Stacja – 90%
 • Montaż tras kablowych- tory odstawcze – 91%
 • Montaż tras kablowych ( podperonie, antresola, poziom peronu, poziom instalacyjny) – stacja 95%
 • Instalacja siły i oświetlenia – stacja 50%
 • Instalacja siły i oświetlenia- tory odstawcze – 40%
 • Montaż wentylacji lokalnej na poziomie technologicznym osie 69-105 – 91%
 • Montaż wentylacji lokalnej na poziomie antresoli osie 69-105 – 65%
 • Montaż wentylacji podstawowej- 650, 650T – 79%
 • Instalacja wody pożarowej w rejonie podperonia osie 91-105 – 98%
 • Instalacje kanalizacyjne w podperoniu osie 91-105 – 96%
 • Dostarczanie kanałów wentylacji lokalnej rur do wody pożarowej i kanalizacji  – 98%

Wentylatornia V07

 • Montaż obwodów SSP – 27%
 • Okablowanie wewnętrznych linii zasilających – 23%

Przebudowa kolizji

 • wod-kan   – 92,5%
 • energetyka            – 98,0%
 • teletechnika – 95,0%

Szlak D07

 • bankiet boczny w lewym tunelu – 100%
 • bankiet boczny w prawym tunelu – 100%
 • bankiet dolny w lewym tunelu – 100%
 • bankiet dolny w prawym tunelu – 100%
 • Nawierzchnia torowa – tor prawy – 100%
 • Nawierzchnia torowa – tor lewy – 100%
 • Montaż tras kablowych- tunel lewy – 100%
 • Montaż tras kablowych- tunel prawy – 100%
 • Montaż okablowania do oświetlenia podstawowego i awaryjnego – 100%
 • Montaż bednarki- 99%

Stacja C07 Młynów

 • Izolacja płyty górnej stacji – 100%
 • Montaż tras kablowych poziom -1- 98%
 • Montaż tras kablowych poziom -2 – 99%
 • Montaż tras kablowych poziom -3 – 95%
 • Montaż tras kablowych poziom -4 – 100%

Instalacje sanitarne i mechaniczne 

 • Kanalizacja poziom -1- 65%
 • Kanalizacja poziom -2 – 98%
 • Kanalizacja poziom -3 – 91%
 • Kanalizacja poziom -4 (pod peronem) – 95%
 • Woda bytowa poziom -1 – 70%
 • Wentylacja bytowa poziom -1 – 87%
 • Wentylacja oddymiająca poziom -1 – 95%
 • Wentylacja poziom -2 – 90%
 • Wentylacja oddymiająca poziom -2 – 90%
 • Wentylacja poziom -4 (pod peronem) – 32%
 • Hydrantówka -1 – 72%
 • Hydrantówka -2 – 80%
 • Hydrantówka -3 – 72%
 • Hydrantówka -4 – 70%
 • Instalacja gaszenia gazem    – 80%
 • Klimatyzacja -1 – 65%

Wentylatornia V08

 • Wentylacja podstawowa – 55%
 • Montaż tras kablowych – 13%

Szlak D08

 • bankiet lewy boczny – 100%
 • bankiet lewy dolny – 100%
 • bankiet prawy boczny – 100%
 • bankiet prawy dolny – 100%
 • Montaż tras kablowych tunel lewy – 100%
 • Montaż tras kablowych tunel prawy – 100%
 • Montaż lamp oświetlenia podstawowego tunel prawy – 99%
 • Montaż lamp oświetlenia podstawowego tunel lewy- 99%
 • Nawierzchnia torowa prawa – 100%
 • Nawierzchnia torowa lewa – 100%

Stacja C08 Płocka

 • Ściany murowane – 92%
 • Tynki – 60%
 • Nawierzchnia tor lewy – 20%
 • Nawierzchnia tor prawy – 100%
 • Instalacje Wentylacji (Lokalnej) – 77%
 • Instalacje Ogrzewania  I Klimatyzacji – 60%
 • Instalacje Wentylacji Podstawowej            – 76%
 • Instalacje Wodociągowe – 61%
 • Instalacje Kanalizacyjne – 84%
 • Instalacje Kanalizacyjne w stropach, płytach i ziemi – 82%
 • Instalacja gaszenia gazem (HFC 227EA) – 80%
 • Instalacja hydrantowa – 68%
 • Przyłącze sieci cieplnej – 62%

Wentylatornia V09

 • Montaż tras kablowych poziom -1  – 85%
 • Montaż tras kablowych poziom -1,5 – 85%
 • Montaż tras kablowych poziom peronu – 87%
 • Montaż tras kablowych poziom podperonia           – 90%
 • Instalacje uziemień i poł.wyrównawczych- 80%
 • Instalacje oświetlenia i siły – 17%
 • Podstacja energetyczna montaż transformatorów – 80%
 • Podstacja energetyczna rozdzielnia SN – 80%
 • Podstacja energetyczna rozdzielnia NN – 85%

Szlak D09

 • bankiet boczny w lewym tunelu – 90%
 • bankiet boczny w prawym tunelu – 100%
 • bankiet dolny w lewym tunelu – 98%
 • bankiet dolny w prawym tunelu – 100%
 • nawierzchnia tunel lewy – 50%
 • nawierzchnia tunel prawy – 52%
 • Montaż tras kablowych tunel lewy – 98%
 • Montaż tras kablowych tunel prawy – 98%
 • Montaż lamp oświetlenia podstawowego tunel prawy – 95%
 • Montaż lamp oświetlenia podstawowego tunel lewy – 95%