Stacja C06 Księcia Janusza

 • Wykop podstropowy do poziomu „-2” -tory odstawcze – zaawansowanie 37%
 • Wykop podstropowy do poziomu „-1” – tory odstawcze  – 60,4%
 • Płyta stropowa górna – tory odstawcze – 95,7%
 • Płyta pośrednia – tory odstawcze – zaawansowanie 35,7%
 • Płyta fundamentowa – część stacyjna – zaawansowanie 100%
 • Płyta fundamentowa – tory odstawcze – zaawansowanie 31%
 • Słupy docelowe – komora startowa, poziom „-2” – zaawansowanie 28%
 • Słupy docelowe – hala odpraw, poziom -1– zaawansowanie 57,1%

Wentylatornia V07

 • Wykop podstropowy do poziomu -2 – zaawansowanie 2%
 • Przebudowa kolizji wod-kan – 92,5%, energetyka – 98%, teletechnika – 95%

Stacja C07 Młynów

 • Słupy docelowe w osiach 8-20 poziom -2 – 100%
 • Słupy docelowe w osiach 8-20 poziom -3 – 100%
 • Słupy docelowe w osiach 1-8 poziom -3 – 33%
 • Ściany peronowe -3 – 14%

Szlak D08

 • Tunel północny – 100%
 • Tunel południowy – 94%

Stacja C08 Płocka

 • Płyta denna – 100%
 • Słupy docelowe poziom -2 – zaawansowanie 3%

Wentylatornia V09

 • jet grouting D09.1 – 100%
 • Trwa przebudowa kolizji teletechnicznych – 70%, wodno-kanalizacyjnych – 90%, gazowych – 75%