Stacja C06 Księcia Janusza

 • Zakończono budowę gazociągu PE225 na odc. G30 – G34
 • Kontynuowano budowę kanalizacji ogólnospławnej DN1000 na odcinku K12-S7
 • Kontynuowano budowę wodociągu DN1000 na odcinku KZ1-KM1
 • Kontynuowano budowę wodociągu DN250 na odcinku W9-W10
 • Zakończono budowę wodociągu DN200 na odcinku Tr20- Tr23
 • Wykonano 100% murków prowadzących ścian szczelinowych komory startowej
 • Wykonano 57% murków prowadzących ścian szczelinowych pozostałej części stacji
 • Wykonano 9% murków prowadzących ścian szczelinowych torów odstawczych
 • Trwa głębienie i betonowanie ścian szczelinowych

Wentylatornia V07

 • Trwają prace przy sieci kanalizacyjnej komór K1 i K4
 • Wykonanie kanalizacji sieci energetycznej 98%
 • Wykonanie kanalizacji sieci teletechnicznej 95%

Stacja C07 Młynów

 • Kontynuowano prace przy budowie komór K2, S1
 • Trwa montaż sieci wodociągowej DN150 wzdłuż budynku Górczewska 26
 • Trwa montaż sieci wodociągowej DN150 przy murku oporowym ul. Sokołowska
 • Wykonanie murków prowadzących ścian szczelinowych stacji: 100%
 • Wykonanie ścian szczelinowych korpusu stacji: 62%
 • Wykonanie murki prowadzące baret: 100%
 • Wykonanie murków prowadzących ścian szczelinowych wyjścia W4: 100%
 • Wykonanie murków prowadzących ścian szczelinowych wyjścia W4: 40%
 • Wykonanie murków prowadzących ścian szczelinowych W2 i W4: 13%

Stacja C08 Płocka

 • Trwa budowa sieci gazowej – zawansowanie 60 % całości
 • Trwa budowa sieci kanalizacyjnej – zaawansowanie 73 % całości  
 • Trwa wykonywanie przewiertu kanalizacji na odcinku S18 – S19
 • Trwa wykonywanie kanalizacji na odcinku S7-S8-S9
 • Zakończono budowę ścianki szczelnej w celu zabezpieczenia kanalizacji na odcinku S4-S5
 • Trwa wykonywanie kanalizacji na odcinku K5-K6
 • Zakończono budowę sieci wodociągowej
 • Wykonanie kanalizacji sieci teletechnicznej: 97%
 • Wykonanie murków prowadzących ścian korpusu stacji: 17%
 • Wykonanie paneli ścian szczelinowych korpusu stacji – ok. 3%
 • Wykonanie paneli ścian szczelinowych na wyjściach: 32%