Stacja C19 Zacisze

 • Roboty murowe na poz. -1. Wykonano – 98%.
 • Roboty murowe poz. -2 – 80%
 • Roboty murowe podperonie – 25%
 • Wykonywane są tynki poz -1- 85%.
 • Wykonywane są roboty malarskie poz. -1- 55%.
 • Wykonywane są zasypki na stopie czerpnio-wyrzutni P1 – 90%.
 • Zamontowano belki wciągników na poz. -1 – 80%.
 • Wykonuje się montaż podłogi technologicznej – 80%.
 • Wykonywany jest montaż drzwi 35%.
 • Wykonywane są posadzki betonowe – 70%.
 • Okładziny ścian i podłogi z gresu -50%.
 • Wykonuje się podłogi kamienne poz.-1 -80%.
 • Wykonuje się podłogi kamienne płyta peronu – 50%
 • Wykonywany jest tynk akustyczny poz. -1 85% , poz. -2- 90%.
 • Wykonywana jest podkonstrukcja pod okładziny lastryko – 85%.
 • Wykonywane okładziny ścian lastryko-40%.
 • Wykonywane są tynki poz. -2 – 35%.
 • Podkonstrukcja w łazienkach publicznych 95%.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje –  55 %.
 • Dostawa kabli promieniujących – systemy radiołączności – 20%.
 • Wykonano ok. 20% okablowania natynkowego systemu gaszenia gazem.
 • Rozpoczęto instalację okablowania systemu SKD- 5%.
 • Rozpoczęto instalację okablowania systemu SPOzP- 5%.
 • Instalacja kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 94 %.
 • Przyłącza kanalizacyjne i wodociągowe do stacji – 90 %.
 • Wykonywana jest instalacja wentylacji lokalnej – 75 %.
 • Trwa montaż Instalacji wentylacji podstawowej – 90 %.
 • Trwa montaż instalacji wodno-kanalizacyjnej – 60 %.
 • Rozpoczęto montaż uzbrojenie dla jednej z trzech pompowni ścieków.
 • Rozpoczęto montaż instalacji klimatyzacyjnej na poz. -1 – 3 %.
 • Pomieszczenie podstacji trakcyjno- energetycznej:
 • Trasy kablowe na stacji :

– podperonie- 75%,

– poziom -1- 85%,

– poziom -2- 75%.

 • Uziemienia na stacji- 70%.
 • Instalacja oświetleniowa stacji poziom. -1- 35%.
 • Instalacja oświetleniowa stacji poziom. -2- 20%.
 • Instalacja oświetleniowa podperonia 50%.

Wentylatornia V19

 • Wykonywany jest montaż okładziny akustycznej 70%.
 • Wykonywane są roboty murowe 82%.
 • Wykonywane są łączniki z tunelem – 100%.
 • Wykonywane są tynki ścian 70%.
 • Wykonywane są ściany żelbetowe części głębokiej – 100%.
 • Wykonywany jest montaż okładziny akustycznej 80%.
 • Wykonywany jest strop poz. -3,5 części głębokiej – 97%.
 • Malowanie ścian i sufitów – 30%.
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznych- 90% dla etapu tymczasowego.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje i kable- 90%.
 • Wykonano ok. 62% w zakresie przebudowy wszystkich kolizji sanitarnych.
 • Instalacja kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 70 %.
 • Trwa montaż instalacji wentylacji podstawowej – 85 %.
 • Rozpoczęto montaż instalacji wentylacji lokalnej – 5 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do obiektu.

Stacja C20 Kondratowicza

 • Trwają prace murarskie na poziomie -1 korpusu stacji – zaawansowanie 85%.
 • Trwają prace murarskie na poziomie -1 korpusu stacji – zaawansowanie 96%.
 • Trwają prace murarskie na poziomie -2 – zaawansowanie 85%.
 • Trwa tynkowanie ścian na poziomie -1 korpusu stacji – zaawansowanie 90%.
 • Trwa malowanie ścian na poziomie -1 korpusu stacji – zaawansowanie 65%.
 • Trwa montaż podłóg podniesionych – zaawansowanie 85%.
 • Trwa wykonywanie izolacji pod posadzki w pomieszczeniach poziom -1 – zaawansowanie 50%
 • Trwa wykonywanie posadzek poziom -1 – zaawansowanie 60%.
 • Trwa montaż drzwi – zaawansowanie 45%.
 • Trwa montaż okładzin akustycznych w pomieszczeniach wentylatornii – zaawansowanie 60%.
 • Trwa wykonywanie tynku akustycznego na poziomie -1 – zaawansowanie 98%.
 • Trwa wykonywanie tynku akustycznego na poziomie -2 – zaawansowanie 98%.
 • Trwa wykonywanie podłogi podniesionej na poziomie -1 – zaawansowanie 85%
 • Trwa wykonywanie posadzki kamiennej poziom -1 – zaawansowanie 90%
 • Zakończono układanie kamienia na schodach wejść.
 • Trwa wykonywanie posadzki kamiennej na peronie – zaawansowanie 93%.
 • Trwa wykonywanie okładzin ściennych w halach odpraw – zaawansowanie 45%
 • Rozpoczęto wykonywanie okładzin kamiennych na ścianach peronu – zaawansowanie 5%.
 • Trwa wykonywanie posadzek z gresu w pom. technicznych poziom -1 – zaawansowanie 75%
 • Trwa wykonywanie posadzek z gresu w pom. technicznych poziom -2 – zaawansowanie 20%
 • Trwa wykonywanie okładzin ścian z gresu w pom. tech. poziom -1 – zaawansowanie 61%.
 • Trwa wykonywanie okładzin ścian z gresu w pom. tech. poziom -2 – zaawansowanie 42%.
 • Trwa wykonywanie zabudowy ścianek G-K w pomieszczeniach poziom -1 i -2 – zaawansowanie 50%.
 • Rozpoczęto wykonywanie konstrukcji stalowej szybów windowych – zaawansowanie 40%.
 • Trwa wykonywanie zadaszeń szybów windowych i czerpnio-wyrzutni – zaawansowanie 70%.
 • Aktualne zaawansowanie przebudowy sieci sanitarnych wynosi:

-wodociągowych – zaawansowanie – 90%,

-kanalizacyjnych – 85%,

 • Trwa budowa przyłączy wod.- kan. do stacji-aktualne zaawansowanie – 75%.
 • Zaawansowanie wykonania przyłączy kanalizacji sanitarnych i deszczowych-50%.
 • Wykonano dwa docelowe przyłącza wodociągowe do stacji C20.
 • Trwa montaż instalacji kanalizacji w stropach, płytach i ziemi na poziomie -1 oraz na poziomie -2—całkowite zaawansowanie w/w robót-95%.
 • Trwa montaż instalacji wod.-kan. w pomieszczeniach socjalnych.
 • Rozpoczęto montaż instalacji hydrantowej w podperoniu i na poziomie -1.
 • Łączne zaawansowanie wykonania instalacji wod-kan-55%.
 • Wykonano ok. 20% okablowania natynkowego systemu gaszenia gazem.
 • Rozpoczęto instalację okablowania systemu SKD- 5%.
 • Rozpoczęto instalację okablowania systemu SPOzP- 5%.
 • Wykonywane są dostawy sprzętu oraz instalacja Systemu Sygnalizacji Alarmu Pożaru – 43%.
 • Wykonywane są dostawy sprzętu oraz instalacja Dźwiękowego Systemu Ostrzegania – 43%.
 • Rozpoczęto instalację okablowania / pętle dozorowe / systemu SAP- 20%.
 • Wykonanie tras kablowych poziom -2 – 89%.
 • Bednarka na ścianach poz.-1 osie 8-18, 1-5- 95%.
 • Bednarka na ścianach poz.-1 osie 30-46- 93%.
 • Konstrukcje kablowe pod podłogą osie 10-18- 75%.
 • Instalacje podtynkowe- 95%.
 • Bednarki schodów ruchomych- 90%.
 • Konstrukcje kablowe ściany szczelinowe poziom -2 – 85%.
 • Instalacja siła światło – 20%.
 • Okablowanie wind i schodów ruchomych – 75%.

Wentylatornia V20

 • Rozpoczęto montaż drzwi – zaawansowanie 55%.
 • Instalacja kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 75 %.
 • Trwa montaż instalacji wentylacji lokalnej – 70 %.
 • Instalacja wentylacji podstawowej – 85 %
 • Trwają prace przy montażu wypustów bednarki płyty dennej- 95%.
 • Montaż bednarek- 15%.
 • Montaż tras kablowych- 45%.
 • Instalacja oświetleniowa 15%.

Stacja C21 Bródno

 • Trwa montaż instalacji kanalizacji w stropach, płytach i ziemi na poziomie -1, rozpoczęto montaż w/w instalacji na poziomie -2- całkowite zaawansowanie w/w robót – 80%.
 • Zamontowano stelaże (geberity) w toaletach publicznych.
 • Trwa montaż instalacji wod-kan -całkowite zaawansowanie-35% w tym- instalacji hydrantowej na poziomie -1.(zaawansowanie 70%), zamontowano około 85% rur hydrantowych w komorze startowej, instalacji kanalizacji na poziomie -2—50%.
 • Zakończono montaż instalacji sanitarnych w pom.200 ( podstacja energetyczna) oraz w sąsiednich pomieszczeniach i korytarzach.
 • Rozpoczęto montaż wentylacji na poziomie -1 w osiach 39-50 wraz z halą odpraw-zaawansowanie w/w robót-35%
 • Zaawansowanie robót sanitarnych w pom.650 (wentylatornia stacyjna)-90%.
 • Trwa montaż central i kanałów wentylacyjnych w wentylatorniach lokalnych:
 • -w wentylatorni 652-zaawansowanie 50%,
 • -w wentylatorni 653-90%.
 • Rozpoczęto wykonywanie wykopu pod strop górny komory rozjazdów.
 • Rozpoczęto wykonywanie wykopu pod strop górny torów odstawczych.
 • Rozpoczęto wykonywanie wykopu pod strop górny, strop pośredni i płytę fundamentową korpusu stacji.
 • Wykonywany jest strop górny korpusu stacji wraz z izolacją – 96 %.
 • Wykonywany jest strop górny komory torów odstawczych wraz z izolacją – 82 %.
 • Kontynuowane jest wykonywanie płyty fundamentowej korpusu torów odstawczych – 58 %.
 • Kontynuowane jest wykonywanie robót murowych na poziomie -1. – 71 %.
 • Kontynuowane jest wykonywanie robót murowych na poziomie -2. – 44%.
 • Kontynuowane są prace tynkarskie na poziomie -1. – 52 %.
 • Rozpoczęto prace tynkarskie na poziomie -2 – 12 %.
 • Kontynuowane jest wykonywanie słupów docelowych w poziomie – 1 – 74 %.
 • Kontynuowane jest wykonywanie słupów docelowych w poziomie -2 – 74 %.
 • Kontynuowane są prace przy wykonywaniu peronów technologicznych i peronu pasażerskiego – 65 %.
 • Rozpoczęcie wykonywania szybów windowych.
 • Rozpoczęto prace przy montażu belek wciągników.
 • Rozpoczęto wykonywanie konstrukcji podłóg podniesionych (podłóg technologicznych).
 • Kontynuowane są roboty posadzkarskie i układanie kamiennych płyt posadzkowych: wylewki
 • betonowe 38 %, posadzki kamienne 68%, schody 52%, gres 37%.
 • Kontynuowane jest wykonywanie podkonstrukcji pod okładziny ścian z Lastryko – 72 %.
 • Kontynuowany jest montaż okładzin ściennych z Lastryko – 22 %.
 • Kontynuowane są roboty malarskie na poziomie -1 – 24%.
 • Kontynuowane są roboty malarskie na poziomie -2 – 5 %.
 • Kontynuowany jest montaż stolarki drzwiowej. – 27 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie konstrukcji komór kanalizacyjnych.
 • Rozpoczęto wykonywanie konstrukcji komór ciepłowniczych.
 • Rozpoczęto wykonywanie izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej komór kanalizacyjnych.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje –  65 %.
 • Dostawa kabli promieniujących – systemy radiołączności – 20%.
 • Wykonano ok.10% okablowania natynkowego systemu gaszenia gazem.
 • Wykonano montaż wieszaków do zawiesi kabli promieniujących ok. 5% / w tunelach prawym i lewym /.
 • Rozpoczęto instalację okablowania systemu SKD- 5%.
 • Rozpoczęto instalację okablowania systemu SPOzP- 5%.
 • Wykonywane są dostawy sprzętu oraz instalacja Systemu Sygnalizacji Alarmu Pożaru – 43%.
 • Wykonywane są dostawy sprzętu oraz instalacja Dźwiękowego Systemu Ostrzegania – 43%.
 • Trwają prace związane z uziemieniem korpusu stacji na części stropu górnego 35%.
 • Trwają prace wypustów bednarki płyty dennej- 82%.
 • Wykonywane są przepusty fi 160 w płycie dennej- 82%.
 • Wykonywanie konstrukcji wsporczych tras kablowych na stacji – 62%.
 • Instalacje uziemień na stacji- 42%.
 • Instalacja oświetlenia komory rozjazdów- 70%.
 • Instalacja oświetlenia poziom -1- 36%.
 • Wykonanie ochrony katodowej-80%.

Wentylatornia V21

 • Wykonywane są ściany oraz stropy czerpnio wyrzutni ponad poziomem terenu – 98 %.
 • Trwa murowanie ścian wewnętrznych na poziomie 90%
 • Wykonywane są ściany oraz stropy czerpnio wyrzutni ponad poziomem terenu – 98 %.
 • Trwa montaż okładzin akustycznych na poziomie -1.
 • Kontynuacja posadzek na poziomie -1.
 • Ułożono płytki gresowe na klatce schodowej z poziomu terenu na poziom -1.
 • Instalacja kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 65 %.
 • Trwa montaż instalacji wentylacji lokalnej – 32 %.
 • Montaż instalacji wodno-kanalizacyjnej – 30 %.
 • Instalacja wentylacji podstawowej – 85 %.
 • Trasy kablowe V19- 65%.
 • Instalacja uziemień- 35%.

Tunele

 • W tunelach D21, D20, D19 trwają prace związane z uszczelnieniem tuneli, naprawą obudowy oraz czyszczenie tuneli:

Tunele D21 P i L – 99% uszczelnienia,

Tunel D20 P i L – 90% uszczelnienia,

Tunel D19 P i L – 80% uszczelnienia.

 • Wykonanie tras kablowych:

– D19 lewy- 80%,

– D19 prawy- 65%,

– D21 prawy- 89%,

– D21 lewy- 89%,

– D20 prawy- 89%,

 – D20 lewy- 55%.

Rozpoczęto montaż instalacji hydrantowej: D21 P 3%, D21 L 3%.

– Rozpoczęto montaż instalacji hydrantowej: D19 P 1%.