Stacja C19 Zacisze

 • Na wyjściu W2 trwa wykonywanie płyty dennej- wykonano 100%.
 • Wykonuje się słupy docelowe poz. -2 , wykonano 40%.
 • Roboty murowe na poziomie -1. Wykonano 15%
 • Wykonano płytę denną w 100%
 • Wykonuje się izolacje płyty górnej wyjścia W2 – 65%
 • Rozpoczęto zasypki na wyjściu W2
 • Wykonuje się elementy pionowe na wyjściu W2
 • Wykonano szacht 107 na poziomie -2 – 100%
 • Wykonuje się szacht czerpnio –wyrzutni P2 część nadziemna – 65%
 • Trwa przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje
 • Trwa przebudowa kolizji sanitarnych.
 • Rozpoczęto wykonywanie instalacji kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 80 %.
 • Zakończono uziemienie płyty dennej
 • Wykonano izolacje stopu górnego czerpnio-wyrzutni P1- 100%
 • Rozpoczęto zasypki na stopie czerpnio-wyrzutni P1
 • Wykonuje się fundamenty pod transformatory w pom. 200.
 • Wykonano kołyski pod TBM

C19_północ_21wrzesień2020_01.jpg

Wentylatornia V19

 • Trwa wykonywanie stropu górnego
 • Wykonano fundamenty pod wentylatory 100%.
 • Wykonuje się ściany żelbetowe poz. -1 – 90%.
 • Wykonano słupy na poz.-1 -100%.
 • Trwa przebudowa sieci teletechnicznych.
 • Wykonano prefabrykaty do przykrycia otworu technologicznego.
 • Trwa wykonywanie instalacji kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach
 • Trwają prace przy montażu wypustów bednarki płyty dennej

Stacja C20 Kondratowicza

 • Trwa wykonywanie elementów pionowych stacji (słupy)
 • Rozpoczęto wykonywanie płyty dennej wyjścia W1 – zaawansowanie 10%.
 • Zakończono wykonywanie ścian zewnętrznych wyjścia W3.
 • Rozpoczęto wykonywanie ścian zewnętrznych wyjścia W4 – zaawansowanie 50%.
 • Rozpoczęto wykonywanie elementów pionowych wyjścia W4 (ściany, słupy) – zaawansowanie 30%
 • Rozpoczęto wykonywanie ścian peronu – zaawansowanie 20%.
 • Rozpoczęto likwidację tymczasowej sieci ciepłowniczej 2*Dn350 po stronie północnej ul. Kondratowicza.
 • Trwają prace murarskie na poziomie -1 korpusu stacji
 • Trwa wykonywanie izolacji stropu górnego korpusu stacji
 • Rozpoczęto wykonywanie siatki Rabitza w pomieszczeniach technicznych.

Wentylatornia V20

 • Trwają prace przy montażu wypustów bednarki płyty dennej
 • Trwa przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje
 • Trwa wykonywanie instalacji kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach
 • Trwają prace przy montażu wypustów bednarki płyty dennej- 8%.
 • Zakończono wykonywanie schodów z poziomu -1 na poziom terenu.
 • Wykonano fundamenty pod wentylatory w poziomie -1.

Stacja C21 Bródno

 • Trwa montaż instalacji kanalizacji w stropach, płytach i ziemi na poziomie -1
 • Zakończono budowę przyłączy kanalizacyjnych dla odwodnienia liniowego torowiska tramwajowego w ulicy Rembielińskiej.
 • Trwa wykonywanie ścian szczelinowych komory torów odstawczych
 • Trwa wykonywanie ścian szczelinowych korpus stacji
 • Trwa wykonywanie przesłony z jet-grounting
 • Trwa wykonywanie wykopu pod strop górny komory rozjazdów.
 • Trwa wykonywanie wykopu pod strop górny torów odstawczych.
 • Trwa wykonywanie wykopu pod strop górny, strop pośredni i płytę fundamentową korpusu stacji.
 • Wykonano stop pośredni komory startowej TBM i rozjazdów- 100%.
 • Wykonano wykop metodę podstropową w komorze startowej TBM i rozjazdów – 100 %
 • Wykonywany jest strop górny komory torów odstawczych wraz z izolacją – 70 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu pośredniego korpusu torów odstawczych – 30 %
 • Trwa wykonywanie płyty fundamentowej korpusu stacji
 • Rozpoczęto wykonywanie robót murowych na poziomie -1.
 • Rozpoczęto wykonywanie słupów docelowych.
 • Trwa wykonywanie stropu górnego nad tunelem wyjścia W3 i W6 – 85 %.
 • Trwa wykonywanie stropu przejścia dla pieszych pod ulicą Rembielińską wyjście W3 i W6.
 • Wykonano zadaszenie wyjścia W6 i ściany szybów windowych przy wyjściu W6 w części nadziemnej.
 • Trwa wykonywanie stropu górnego korpusu stacji wraz z izolacją – 83 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu górnego komory torów odstawczych – 65 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu pośredniego korpusu stacji – 75 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu pośredniego korpusu torów odstawczych – 10 %
 • Rozpoczęto wykonywanie płyty fundamentowej tunelu wyjścia W3 i W6 – 100 %.
 • Trwają prace związane z uziemieniem korpusu stacji na części stropu górnego
 • Trwają prace wypustów bednarki płyty dennej
 • Wykonywane są przepusty fi 160 w płycie dennej
 • Trwają prace związane z uziemieniem korpusu stacji na części stropu górnego
 • Rozpoczęto prace związane z wykonaniem rur osłonowych dla linii kablowej 110KV Innogy Stoen Operator.
 • Zakończono przełączanie sieci trakcyjnej dot. odtworzenia torowiska w ciągu ul. Rembielińskiej

Wentylatornia V21

 • Trwa wykonywanie górnego oczepu ścian szczelinowych
 • Odkopano ściany szczelinowe do poziomu -2 w części głębokiej.
 • Wylano chudy beton w części głębokiej.
 • Trwa usuwanie przecieków i naprawa ścian szczelinowych po ich odkopaniu nad stropem górnym oraz na poziomie -1 i -2.
 • Trwa wykonywanie płyty fundamentowej – 82%
 • Trwa wykonywanie żelbetowych ścian wewnętrznych
 • Trwa wykonywanie stropu górnego
 • Trwa odkopywanie ścian szczelinowych do poziomu -2 w części głębokiej
 • Zakończono montaż rozparć stalowych tunelu lewego dla łączników wentylatorni V21
  z tunelem.
 • Wykonano przejazd (z kruszywa łamanego) przez rozparcia w tunelu lewym do zachowania komunikacji.