Stacja C19 Zacisze

 • Wykonywane są drogi dojazdowe do posesji prywatnych.
 • Wykonuje się murki prowadzące wykonano 77%
 • Zakończono ściany szczelinowe gr 60 cm w rejonie wyrzutni P1- 100%
 • Wykonano wykop wstępny obszar czerpnio -wyrzutni P1.
 • Wykonuje się ściany szczelinowe korpusu stacji. Na chwilę obecną wykonano 57%
 • Prowadzone są roboty przy wykonywaniu baret. Na dzień dzisiejszy wykonano 30%
 • Prowadzi się prace przy ekranach akustycznych- wykonano około 65%
 • Przebudowa kolizji sieci elektrycznych – 100% dla etapu tymczasowego.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje – 50 %.
 • Trwają prace przy przebudowie kolizji sanitarnych. Wykonano ok. 55% w zakresie przebudowy kolizji sanitarnych.

Wentylatornia V19

 • Wykonywane są ekrany akustyczne. Na chwilę obecną wykonano 90%.
 • Wykonano wykop wstępny 50%.
 • Wykonywane są murki prowadzące.
 • Wykonywane są ściany szczelinowe – zaawansowanie 50%.
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznych- 90% dla etapu tymczasowego.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje- 40%.
 • Zakończono prace związane z przebudową sieci sanitarnych kolidujących z nowobudowanymi ścianami szczelinowymi. Wykonano ok. 50% w zakresie przebudowy wszystkich kolizji sanitarnych.

Stacja C20 Kondratowicza

 • Trwa wykonywanie ścian szczelinowych korpusu stacji – zaawansowanie 70%.
 • Trwa wykonywanie ścian szczelinowych przejścia podziemnego w osiach 29-44 wraz z wyjściami W5 i W6 – zaawansowanie 95%.
 • Rozpoczęto wykonywanie baret korpusu stacji – zaawansowanie 45%.
 • Rozpoczęto wykonywanie ścian szczelinowych wyjścia W2 – zaawansowanie 70%.
 • Wykonano ściany szczelinowe czerpnio – wyrzutni P4.
 • Zakończono wykonywanie fundamentów pod ekrany akustyczne.
 • Zakończono wykonywanie stropu górnego wraz z izolacją pod ulicą św. Wincentego w osiach 38-41.
 • Rozpoczęto wykop wstępny pod strop górny przejścia podziemnego w osiach 29-44 – zaawansowanie 20%
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu górnego przejścia podziemnego w osiach 29-44 – zaawansowanie 10%.
 • Wykonano tymczasową sieć ciepłowniczą 2*Dn350 po stronie północnej ul. Kondratowicza.
 • Trwa przebudowa wszystkich sieci sanitarnych:

– wodociągowych – zaawansowanie – 80%,

– kanalizacyjnych – 75%,

– gazowych – 85%,

– ciepłowniczych – 70%.

 • Wykonano wszystkie docelowe przyłącza kanalizacyjne do stacji pod ul.Św. Wincentego.
 • Zakończono budowę przyłączy wod-kan. do zapleczy technicznych i socjalnych.
 • Przebudowa kolizji sieci elektroenergetycznych – 85% dla etapu tymczasowego.
 • Rozpoczęto wykonywanie ścian szczelinowych – zaawansowanie 20%.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje   – 60 %.

Wentylatornia V20

 • Zakończono wykonywanie ścian szczelinowych i baret.
 • Zakończono wykonywanie wzmocnień gruntu (jet-grouting).
 • Zakończono wykonywanie fundamentów pod ekrany akustyczne.
 • Wykonano ekrany akustyczne.
 • Wykonano oczepy ścian szczelinowych.
 • Wykonano wykop wstępny
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu górnego – zaawansowanie 5%.
 • Wykonano całość przebudowy kolizji sanitarnych wraz z przełączeniami i przyłączami do posesji.
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznych – 100% dla etapu tymczasowego.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje- 40 %.

Stacja C21 Bródno

 • Trwa przebudowa wszystkich sieci sanitarnych:

– wodociągowych – zaawansowanie – 15%,

– kanalizacyjnych – 65%, (w tym 100% mikrotunelingu),

– gazowych – 60%,

– ciepłowniczych – 75%.

 • Zakończono budowę przyłączy wod-kan do zapleczy technicznych i socjalnych.
 • Wykonano konstrukcję obudowy ścian tymczasowych komór kanalizacyjnych CR2 i CS2 ze ścianek szczelnych. Zabetonowano korek w komorze CR2. Zabetonowano korek w komorze CS2.
 • Rozpoczęto wykonywanie murków prowadzących dla ścian szczelinowych komory startowej TBM.
 • Rozpoczęto wykonywanie murków prowadzących dla ścian szczelinowych wyjścia W3 i W6.
 • Rozpoczęto wykonywanie murków prowadzących dla ścian szczelinowych komory torów odstawczych.
 • Rozpoczęto wykonywanie ścian szczelinowych wyjścia W3 i W6.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu górnego nad tunelem wyjścia W3 i W6.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu przejścia dla pieszych pod ulicą Rembielińską wyjście W3 i W6.
 • Wykonywanie ścian szczelinowych komory startowej TBM i rozjazdów– zaawansowanie 87%.
 • Wykonywanie ścian szczelinowych komory torów odstawczych – zaawansowanie 24 %.
 • Wykonywanie ścian szczelinowych korpus stacji zaawansowanie – zaawansowanie 32 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie wykopu od strop górny komory rozjazdów.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu górnego komory startowej TBM i rozjazdów 25 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie konstrukcji komór kanalizacyjnych.
 • Rozpoczęto wykonywanie konstrukcji komór ciepłowniczych.
 • Rozpoczęto wykonywanie izolacji przeciwwilgociowej i przeciw wodnej komór kanalizacyjnych.
 • Przebudowa kolizji sieci elektroenergetycznych – 100% dla etapu tymczasowego.
 • Demontaż oświetlenia ulicznego – 80 %.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje – 60 %.
 • Zakończono montażu ekranów akustycznych.

Wentylatornia V21

 • Zakończono prace związane z przebudową sieci sanitarnych kolidujących z nowobudowanymi ścianami szczelinowymi. Wykonano ok. 85 % w zakresie przebudowy wszystkich kolizji sanitarnych.
 • Sukcesywnie do frontu robót wykonywane są murki prowadzące.
 • Trwa realizacja ścian szczelinowych: W części głębokiej wykonano 100% ścian (12 z 12 sekcji), w części płytkiej wykonano 28% (8 z 28 sekcji).