Stacja C16 Szwedzka

 • Wykonywane są słupy docelowe na stacji. Wykonano 98% słupów docelowych.
 • Wykonywane są konstrukcje murowe na poziomie -1. Wymurowano 95% ścian.
 • Wykonano izolacje stropu górnego 65%.
 • Trwają prace tynkarskie na poziomie -1 wykonano 85% .
 • Prowadzone są roboty przy zasypkach 45%
 • Wykonano malowanie jednokrotne powierzchni pomieszczeń 70%
 • Wykonywana jest podkonstrukcja pod ściany HPL w łazienkach 70%
 • Prowadzone są roboty przy okładzinach akustycznych w wentylatorniach 70%
 • Wykonywane są podkonstrukcje sufitów podwieszonych – hala peronu 10%, hala odpraw 90%
 • Wykonywane są wykończenia pomieszczeń z gresów 50%
 • Montaż drzwi do pomieszczeń – wykonano 50%
 • Wykonywana jest podkonstrukcja pod okładziny GRC na poz. -2 90% i na poz. -1 60%.
 • Wykonuje się okładziny z cegły klinkierowej – zaawansowanie 65%.
 • Prowadzone są na bieżąco instalacje kanalizacyjne podposadzkowe 95%.
 • Trwa montaż instalacji sanitarnych na poz. -1: wod-kan 35%, wentylacyjnych 60%,
 • Prowadzone są roboty przy wentylacji podstawowej ( wentylatory i tłumiki) – 85%
 • Rozpoczęto montaż instalacji ogrzewania 20%
 • Rozpoczęto montaż instalacji klimatyzacji 30%
 • Instalacja gaszenia gazem –zaawansowanie 60%
 • Wykonuje się instalacje uziemień i połączeń wyrównawczych. Wykonano na chwilę obecną – 90%.
 • Prowadzony jest montaż kablowych konstrukcji wsporczych. Wykonano 70%.
 • Instalacja siły i światła wykonano 50%.
 • Podstacja trakcyjna – wykonano 60%.
 • Wykonuje się światłowody na potrzeby Systemu GSM C15-C16 wykonano 20%

Wentylatornia V16           

 • Wykonywane są okładziny akustyczne – 75%.
 • Wykonano posadzki na poziomie -1 95% całości.
 • Wykonano jednokrotne malowanie w poziomu -2
 • W trakcie wykonywania izolacje przeciwwodne przegłębień w płycie dennej części głębokiej- 90%
 • Kontynuowane są prace instalacyjne – wentylacja lokalna 28%.
 • Rozpoczęto montaż wentylacji podstawowej 90%.
 • Prowadzone są roboty przy instalacji wodnej   80%.
 • Trwają prace przy instalacjach kanalizacyjnych 80%.
 • Trwają prace przy kablowych konstrukcjach wsporczych 90%.

Stacja C17 Targówek

 • Wykonano 91% robót wykończeniowych w głównych pomieszczeniach technicznych.
 • Wykonano 99% izolacji na stropie głównym.
 • Wykonano 90% robót wykończeniowych w Pomieszczeniach technologicznych stacji.
 • Wykonano 65% robót wykończeniowych w strefie ogólno-miejskiej.
 • Wykonano 65% robót w Hali odpraw wraz z halą peronową. Trwa układanie płyt kamiennych na peronie, trwa montaż konstrukcji sufitów podwieszanych oraz okładzin ściennych. Wykonawcy zwrócono uwagę na niedokładny montaż płyt ściennych oraz rozbieżności w wymiarach płyt ściennych.
 • Trwa montaż wszystkich instalacji sanitarnych. Aktualne zaawansowanie poszczególnych instalacji: kanalizacja podposadzkowa -95%, wod-kan –80%, wentylacja lokalna -70%, wentylacja podstawowa -70%, instalacja gaszenia gazem—60%, instalacja klimatyzacji -50%.
 • Konstrukcje kablowe – 95%.
 • Uziemienia i połączenia wyrównawcze – 100%.
 • Instalacja siły i światła – 80%.
 • Montaż urządzeń w podstacji – 100 %.
 • Połączenia urządzeń w podstacji – 90%.
 • System SAP od C16-C17 / wraz z tunelem i wentylatornią / – ok. 40%.
 • System SAP od C17-C18 / wraz z tunelem i wentylatornią / – ok. 25%.
 • System DSO C17 – ok. 35%.

Wentylatornia V17

 • Wykonano 95% murów w głównych pomieszczeniach technologicznych.
 • Wykonano 95% izolacji na stropie górnym.
 • Wykonano 75% robót wykończeniowych.
 • Trwa montaż instalacji sanitarnych: kanalizacji- 80%, wentylacji- 90%.
 • Trwa montaż okładzin akustycznych – 80%

Stacja C18 Trocka

 • Trwa przebudowa kolizji sieci sanitarnych: gazowych-100%, ciepłowniczych – 100% kanalizacyjnych i wodociągowych – 95%.
 • Trwa montaż wszystkich instalacji sanitarnych: kanalizacja podposadzkowa – 99%, instalacja wod-kan – 80% – rozpoczęto tzw.”biały montaż” w toaletach i hydranty, wentylacja lokalna – 70%, wentylacja podstawowa – 90%, instalacja gaszenia gazem – 70%, instalacja klimatyzacji – 50%.
 • Trwa wykonywanie połączeń urządzeń w podstacji – zaawansowanie 90%.
 • Trwa montaż instalacji siły i światła – zaawansowanie 70%.
 • Trwają prace związane z montażem tras kablowych- zaawansowanie 90%.
 • Trwa montaż instalacji siły i światła – zaawansowanie 70%.
 • Rozpoczęto instalację oświetlenia zewnętrznego – zaawansowanie 15%.
 • Trwa przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej – zaawansowanie 85%.
 • Trwa montaż światłowodów – zaawansowanie 30%.
 • Rozpoczęto instalację systemu SAP- zaawansowanie 45%.
 • Rozpoczęto instalację systemu DSO – 45%.
 • Trwają prace tynkarskie w pomieszczeniach na torach odstawczych – zaawansowanie 97%.
 • Trwają prace wykończeniowe w pomieszczeniach stacji (malowanie, podłogi, gres, sufity) – zaawansowanie 80%.
 • Trwają prace wykończeniowe w pomieszczeniach torów odstawczych (malowanie, podłogi, gres, sufity, okładziny akustyczne) – zaawansowanie 70%.
 • Trwa wykonywanie posadzki kamiennej peronu – zaawansowanie 90%
 • Rozpoczęto wykonywanie posadzki kamiennej hal odpraw – zaawansowanie 15%.
 • Rozpoczęto wykonywanie okładzin ściennych na peronie – zaawansowanie 30%

Wentylatornia V18

 • Trwa montaż instalacji kanalizacji – zaawansowanie 5%.]
 • Zakończono prace murarskie części głębokiej – zaawansowanie 80%.
 • Trwa budowa infrastruktury telekomunikacyjnej SK – zaawansowanie 50%.

Podpisanie Umowy na budowę II Etapu Realizacji Odcinka Wschodniego-Północnego

W dniu 28 września 2018 roku została podpisana Umowa nr WP.022.63.2018.IP pomiędzy Zamawiającym – Miastem Stołecznym Warszawa, reprezentowanym przez Zarząd Transportu Miejskiego, w imieniu i na rzecz, którego działa firma Metro Warszawskie sp. z o.o., zwana dalej MW, a Wykonawcą – GŰLERMAK Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A. Ş z siedzibą w Ankarze (Turcja), Konya Devletyolu, 23. KM NO:111 GOLBASI, Ankara, Turcja, GŰLERMAK sp. z o. o., Ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, Polska oraz ASTALDI S.p.A., Via Giulio Vincenzo Bona 65, 00156 Rzym, Włochy.
Przedmiotem Umowy jest „Projekt i budowa II Linii Metra w Warszawie – II Etap Realizacji Odcinka Wschodnio – Północnego, od szlaku za Stacją C18 „Trocka” do torów odstawczych za Stacją C21”.