Stacja C16 Szwedzka

 • Wykonywane są słupy docelowe stacji, wykonano 40%.
 • Trwają prace przy uszczelnianiu i wyrównywaniu ścian szczelinowych.
 • Prowadzone są prace związane z zapleczem dla TBM, wykonano ślepy tunel.
 • Wykonywane są izolacje pionowe ścian wyjścia W1.

Wentylatornia V16

 • Wykonano izolację stropu górnego i prowadzone są zasypki.
 • Trwają prace przy uszczelnianiu i wyrównywaniu ścian szczelinowych, dokonano pierwszych odbiorów technicznych na poziomie -1.
 • Wykonano fundamenty pod urządzenia – wentylatory.
 • Zakończono prace przy wzmacnianiu obiektu Strzelecka 10.
 • Prowadzone są prace przy wzmacnianiu obiektu Strzelecka 26. Wykonano 90% prac.

Stacja C17 Targówek

 • Wykonano 100% słupów na stacji.
 • Wykonano 75% szachtów.
 • Wykonano 20% płyty peronu.
 • Wykonano 15% murów w głównych pomieszczeniach technologicznych.
 • Kontynuowano budowę uziemienia korpusu stacji oraz połączeń wyrównawczych.
 • Zakończono przebudowę czynnych kabli światłowodowych na docelową trasę (40 otworowa kanalizacja teletechniczna na stropie stacji).

Wentylatornia V17

 • Wykonano 60% drugorzędnych elementów konstrukcyjnych.
 • Wykonano 95% izolacji na stropie górnym.

Stacja C18 Trocka

 • Zakończono wykonywanie stropu górnego oraz stropu pośredniego na torach odstawczych.
 • Kontynuowane są prace przy przyłączach wod-kan do stacji w rejonie torów odstawczych (odcinek P11-P15).
 • Zakończono przebudowę sieci ciepłowniczych i wodociągowych na końcu stacji nad torami odstawczymi. Dokonano docelowych przełączeń przy udziale gestorów poszczególnych sieci.
 • Wykonywane są elementy pionowe stacji (zaawansowanie 50%).
 • Wykonywana jest płyta peronu (zaawansowanie 40%).
 • Wykonywane są prace murarskie w osiach 25-30 w poziomie -1 stacji (zaawansowanie 30%).
 • Zakończono wykonywanie izolacji stropu górnego na torach odstawczych-bez otworów tymczasowych (zaawansowanie 90%).
 • Trwa wykop do płyty dennej na torach odstawczych.(Zaawansowanie 70%).
 • Kontynuowane są prace przy wykonywaniu płyty dennej torów odstawczych –(zaawansowanie 5%).

Wentylatornia V18

 • Trwają prace związane z wykonaniem łączników tunelowych. (Zaawansowanie 15%)

Stacja C15 Dw. Wileński

 • Zakończono prace przy geometrii jednego peronu technologicznego.
 • Trwają prace przy profilowaniu płyty dennej na potrzeby TBM.

  Tunele

 •  Trwa zabezpieczenie budowli na trasie budowy tuneli szlakowych.
 • C-15 Szyb demontażowy: Trwają prace związane z przygotowaniem konstrukcji żelbetowej, na której zakończy się drążenie maszyny TBM.
 • Maszyny TBM S644 i S760 obecnie znajdują na stacji C-16. Trwa wymiana, naprawa oraz przeglądy urządzeń i systemów maszyn TBM