Stacja C16 Szwedzka

 • rozpoczęto wykonywanie ścian szczelinowych od strony budynku „Polleny”
 • rozpoczęto wykonywanie prac porządkowych w obiekcie Strzelecka 46
 • zakończono przebudowę docelowych sieci sanitarnych (wodociągowej i kanalizacji) w możliwym zakresie
 • zakończono przebudowę sieci energetycznej dla wdrożenia docelowej organizacji ruchu, otrzymano niezbędne dokumenty z RWE-INNOGY w celu przełączenia sieci elektrycznych dla stacji  
 • Rozpoczęto demontaż infrastruktury teletechnicznej kolidującej z budową korpusu stacji

Wentylatornia V16

 • wykonano strop górny
 • ukończono przekładki kabli SN dla obecnego etapu. Zabezpieczono sieci energetyczne przed uszkodzeniem
 • zakończono jet grouting – wykonano kolumny wzmacniające grunt w celu wykonania łączników pomiędzy tunelami a wentylatornią

Stacja C17 Targówek

 • zakończono wykonywanie komory ciepłowniczej A43
 • zakończono wykonywanie komory ciepłowniczej A42
 • zakończono wykonywanie komory kanalizacyjnej K2
 • wykonano wykop wstępny wraz z murkami prowadzącymi na komorze rozjazdów
 • rozpoczęto wykonywanie wykopu wstępnego na stacji
 • trwają prace przy wykonywaniu ścian szczelinowych oraz baret na komorze rozjazdów
 • kontynuowane są prace związane z realizacją doświetlenia placu budowy i doświetlenia terenu wokół budowy, w szczególności chodników i ciągów pieszych
 • trwają prace przy wciąganiu oraz przełączaniu kabli miedzianych i światłowodowych do kanalizacji teletechnicznych
 • wykonano przebudowę docelowych sieci sanitarnych (wodociągowych, gazowych i ciepłowniczych) w możliwym zakresie wraz z docelowymi przełączeniami
 • kontynuowana jest przebudowa sieci kanalizacyjnych wraz z komorami –odcinek K3-K4 kolektora

Wentylatornia V17

 • zakończono wykonywanie ścian szczelinowych
 • rozpoczęto wykonywanie kolumn jet grouting

Stacja C18 Trocka

 • trwa wykonywanie ścian szczelinowych
 • rozpoczęto przygotowania do wykonania stropu zewnętrznego w osich 18-20 (odwodnienie, wykop)
 • trwa przełączanie kabli miedzianych i światłowodowych do kanalizacji teletechnicznych
 • wykonywana jest naprawa niedrożnej kanalizacji teletechnicznej
 • uzyskano docelowe zasilanie placu budowy.
 • zakończono przebudowę kolizji sieci elektrycznych z przełączeniem sieci w związku z zawarciem niezbędnych umów pomiędzy Wykonawcą a RWE
 • zakończono prace związane z realizacją oświetlenia placu budowy i terenu wokół budowy, oraz rozprowadzeniem energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zasilania przystanku autobusowego „PRATULIŃSKA”
 • wykonano przebudowę docelowych sieci sanitarnych (wodociągowych, gazowych, ciepłowniczych i kanalizacyjnych) w możliwym w zakresie wraz z docelowymi przełączeniami
 • kontynuowane są roboty demontażowe sieci cieplnych wraz z komorami
 • trwa budowa pawilonu informacyjnego

Wentylatornia V18

 • zakończono wykonywanie wzmocnienia gruntu (jet grouting)
 • rozpoczęto wykop pod strop zewnętrzny wentylatorni