Stacja C19 Zacisze

 • Roboty murowe na poz. -1. Wykonano – 100%.
 • Wykonuje się słupy docelowe poz. -1 , wykonano 100%.
 • Roboty murowe poz. -2 – 99%
 • Roboty murowe podperonie – 100%
 • Wykonywane są tynki poz -1- 99%.
 • Wykonywane są roboty malarskie poz. -1- 65%.
 • Zamontowano belki wciągników na poz. -1 – 80%.
 • Wykonuje się montaż podłogi technologicznej – 80%.
 • Wykonywany jest montaż drzwi 80%.
 • Wykonywane są posadzki betonowe – 100%.
 • Okładziny ścian i podłogi z gresu -72%.
 • Wykonuje się podłogi kamienne poz.-1 -96%.
 • Wykonuje się podłogi kamienne płyta peronu – 98%
 • Wykonywany jest tynk akustyczny poz. -1 85% , poz. -2- 90%.
 • Wykonywana jest podkonstrukcja pod okładziny lastryko – 97%.
 • Wykonywane okładziny ścian lastryko – 65%.
 • Wykonywane są tynki poz. -2 – 100%.
 • Montaż ścian szklanych 25%.
 • Podkonstrukcja w łazienkach publicznych 95%.
 • Montaż okładzin kamiennych na ścianach poz -2 – 85%.
 • Montaż sufitów podwieszanych – 4%.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje –  62 %.
 • Instalacja gaszenia gazem- 65 % .
 • C19 Systemy radiołączności:                 
 • dla Służb Metra- 40 %,
 • dla Służb Kryzysowych- 40 %,
 • dla Łączności Komercyjnej GSM- 40 %.
 • System Pobierania Opłat za przejazdy- 30 %.
 • System Kontroli Dostępu- 30 %.
 • Dźwiękowy System Ostrzegania- 50 %.
 • Systemu Sygnalizacji Alarmu Pożaru . Stacja i Wentylatornia- 50%.
 • System Telewizji Przemysłowej , Stacyjny- 25%.
 • Instalacja kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 97 %.
 • Przyłącza kanalizacyjne i wodociągowe do stacji – 98 %.
 • Wykonywana jest instalacja wentylacji lokalnej – 92 %.
 • Trwa montaż Instalacji wentylacji podstawowej – 97 %.
 • Trwa montaż instalacji wodno-kanalizacyjnej – 85 %.
 • Montaż pompowni ścieków – 70%.
 • Montaż instalacji klimatyzacyjnej- 70 %.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje – 62 %.
 • Instalacja gaszenia gazem-65 %.
 • C 19 Systemy radiołączności:                
 • dla Służb Metra- 40 %,
 • dla Służb Kryzysowych- 40 %,
 • dla Łączności Komercyjnej GSM- 40 %.
 • System Pobierania Opłat za przejazdy- 30 %.
 • System Kontroli Dostępu- 30 %.
 • Dźwiękowy System Ostrzegania- 50 %
 • Systemu Sygnalizacji Alarmu Pożaru. Stacja i Wentylatornia- 50%.
 • System Telewizji Przemysłowej, Stacyjny- 25%.
 • Trwają przebudowy sieci teletechnicznych na trasy docelowe.
 • Wykonano 98 % w zakresie przebudowy kolizji sanitarnych.
 • Instalacja kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 97 %.
 • Przyłącza kanalizacyjne i wodociągowe do stacji – 98 %.
 • Wykonywana jest instalacja wentylacji lokalnej – 92 %.
 • Trwa montaż Instalacji wentylacji podstawowej – 97 %.
 • Trwa montaż instalacji wodno-kanalizacyjnej – 85 %.
 • Montaż pompowni ścieków – 70%.
 • Montaż instalacji klimatyzacyjnej- 70 %.
 • Trasy kablowe na stacji:
 • podperonie- 95%,
 • poziom -1- 95%,
 • poziom -2- 90%.
 • Uziemienia na stacji- 80%.
 • Instalacja oświetleniowa stacji poziom. -1- 70%.
 • Instalacja oświetleniowa stacji poziom. -2- 60%.
 • Instalacja oświetleniowa podperonia 80%.

Wentylatornia V19

 • Wykonywane są tynki ścian 80%.
 • Wykonywany jest montaż okładziny akustycznej 85%.
 • Malowanie ścian i sufitów – 45%.
 • Wykonywane są posadzki betonowe – 80%.
 • Wykonywany jest montaż drzwi- 15%.
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznych- 90% dla etapu tymczasowego.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje i kable- 90%.
 • Wykonano ok. 62% w zakresie przebudowy wszystkich kolizji sanitarnych.
 • Instalacja kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 90 %.
 • Trwa montaż instalacji wentylacji podstawowej – 95 %.
 • Montaż instalacji wentylacji lokalnej – 60 %.
 • Trwa montaż instalacji wod-kan – 42 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do obiektu.
 • Montaż instalacji klimatyzacyjnej – 15 %.
 • Trasy kablowe – 25%.

Stacja C20 Kondratowicza

 • Trwa malowanie ścian na poziomie -1 korpusu stacji – zaawansowanie 85%.
 • Trwa malowanie ścian na poziomie -2 korpusu stacji – zaawansowanie 65%.
 • Trwa montaż podłóg podniesionych – zaawansowanie 85%.
 • Zakończono wykonywanie izolacji pod posadzki w pomieszczeniach poziom -1.
 • Trwa wykonywanie posadzek poziom -1 – zaawansowanie 95%.
 • Trwa montaż drzwi – zaawansowanie 90%.
 • Trwa montaż okładzin akustycznych w pomieszczeniach wentylatornii – zaawansowanie 96%.
 • Trwa wykonywanie tynku akustycznego na poziomie -1 – zaawansowanie 98%.
 • Trwa wykonywanie tynku akustycznego na poziomie -2 – zaawansowanie 98%.
 • Trwa wykonywanie podłogi podniesionej na poziomie -1 – zaawansowanie 85%
 • Trwa wykonywanie posadzki kamiennej poziom -1 – zaawansowanie 95%.
 • Zakończono układanie kamienia na schodach wejść.
 • Trwa wykonywanie posadzki kamiennej na peronie – zaawansowanie 98%.
 • Trwa wykonywanie okładzin ściennych w halach odpraw – zaawansowanie 89%.
 • Trwa wykonywanie okładzin kamiennych na ścianach peronu – zaawansowanie 80%.
 • Trwa wykonywanie posadzek z gresu w pom. technicznych poziom -1 – zaawansowanie 90%.
 • Trwa wykonywanie posadzek z gresu w pom. technicznych poziom -2 – zaawansowanie 58%.
 • Trwa wykonywanie okładzin ścian z gresu w pom. tech. poziom -1 – zaawansowanie 82%.
 • Trwa wykonywanie okładzin ścian z gresu w pom. tech. poziom -2 – zaawansowanie 80%.
 • Trwa wykonywanie zabudowy ścianek G-K w pomieszczeniach poziom -1 i -2 – zaawansowanie 85%.
 • Rozpoczęto wykonywanie sufitów podwieszanych hal odpraw – zaawansowanie 15%.
 • Trwa wykonywanie szklenia szybów windowych – zaawansowanie 85%.
 • Trwa wykonywanie zasypki stacji – zaawansowanie 98%.
 • Zaawansowanie całej instalacji wentylacji podstawowej-90%.
 • Trwa montaż instalacji klimatyzacji-zaawansowanie 85%.
 • Zamontowano około 90% rur, wykonano próby szczelności a następnie założono izolację.
 • Rozpoczęto instalację okablowania systemu SKD- 5%.
 • Rozpoczęto instalację okablowania systemu SPOzP- 5%.
 • Wykonywane są dostawy sprzętu oraz instalacja Systemu Sygnalizacji Alarmu Pożaru – 43%.
 • Wykonywane są dostawy sprzętu oraz instalacja Dźwiękowego Systemu Ostrzegania – 43%.
 • Rozpoczęto instalację okablowania / pętle dozorowe / systemu SAP- 20%.
 • System gaszenia gazem. – 20%
 • C 20 Systemy radiołączności:                         
 • – dla Służb Metra- 45%,
 • -dla Służb Kryzysowych- 45%,
 • – dla Łączności Komercyjnej GSM- 45%.
 • System pobierania opłat za przejazdy- 30%.
 • System Telewizji Przemysłowe jCCTV, Stacyjny- 25%.
 • Systemu Sygnalizacji Alarmu Pożaru. Stacja i wentylatornia- 50%.
 • System Kontroli Dostępu- 30 %.
 • Dźwiękowy System Ostrzegania- 50 %.

Wentylatornia V20

 • Trwają prace tynkarskie – zaawansowanie 99%.
 • Trwa malowanie ścian – zaawansowanie 70%.
 • Trwa wykonywanie okładzin akustycznych w poziomie -1 – zaawansowanie 95%.
 • Trwa wykonywanie gresu na posadzkach – zaawansowanie 65%.
 • Rozpoczęto montaż belek wciągnikowych – zaawansowanie 80%.
 • Trwa montaż drzwi – zaawansowanie 60%.
 • Instalacja kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 85 %.
 • Trwa montaż instalacji wentylacji lokalnej – 85 %.
 • Instalacja wentylacji podstawowej – 92 %.
 • Montaż instalacji wod-kan – 40 %.
 • Trwają prace przy montażu wypustów bednarki płyty dennej- 95%.
 • Montaż bednarek- 50%.
 • Montaż tras kablowych- 75%.
 • Instalacja oświetleniowa 20%.

Stacja C21 Bródno

 • Trwa montaż instalacji kanalizacji w stropach, płytach i ziemi- całkowite zaawansowanie w/w robót – 90%.
 • Trwa montaż instalacji wod-kan -całkowite zaawansowanie-60%.
 • Trwa montaż instalacji hydrantowej- w rejonie komory startowej, stacji i łączniku W6-W3- razem zaawansowanie około 95%.
 • Montaż szafek hydrantowych -zaawansowanie 50%
 • Kontynuowane jest wykonywanie robót murowych na poziomie -1. – 80%.
 • Kontynuowane jest wykonywanie robót murowych na poziomie -2. – 70%.
 • Kontynuowane są prace tynkarskie na poziomie -1. – 72%.
 • Rozpoczęto prace tynkarskie na poziomie -2 – 20 %.
 • Kontynuowane jest wykonywanie słupów docelowych w poziomie – 1 – 95%.
 • Kontynuowane są prace przy wykonywaniu peronów technologicznych i peronu pasażerskiego – 80%.
 • Kontynuowanie jest wykonywanie konstrukcji podłóg podniesionych (podłóg technologicznych) – 80 %.
 • Kontynuowane są roboty posadzkarskie i układanie kamiennych płyt posadzkowych: wylewki
 • betonowe 60 %, posadzki kamienne 83 %, schody 85 %, gres 55 %.
 • Kontynuowane jest wykonywanie podkonstrukcji pod okładziny ścian z Lastryko – 90 %.
 • Kontynuowany jest montaż okładzin ściennych z Lastryko – 63 %.
 • Rozpoczęto montaż okładziny kamiennej ścian na peronie pasażerskim.
 • Kontynuowany jest montaż okładzin kamiennych na ścianach peronu pasażerskiego – 12 %
 • Kontynuowane są roboty malarskie na poziomie -1 – 30 %.
 • Kontynuowane są roboty malarskie na poziomie -2 – 7 %.
 • Kontynuowany jest montaż stolarki drzwiowej. – 38 %.
 • Kontynuowany jest montaż stolarki aluminiowej – 30 %.
 • Rozpoczęto montaż sufitu podwieszonego strefy publicznej.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje – 65 %.
 • Systemu gaszenia gazem – 10 %.
 • C 21 Systemy radiołączności:
 • – dla Służb Metra- 45 %,
 • -dla Służb Kryzysowych- 45 %,
 • – dla Łączności Komercyjnej GSM- 45%.
 • System pobierania opłat za przejazdy- 30%.
 • System Telewizji Przemysłowe jCCTV, Stacyjny- 25%.
 • Systemu Sygnalizacji Alarmu Pożaru. Stacja i wentylatornia- 50%.
 • System Kontroli Dostępu- 30 %.
 • Dźwiękowy System Ostrzegania- 50 %.
 • Instalacje uziemień na stacji-60%.
 • Instalacja oświetlenia komory rozjazdów- 83%.
 • Instalacja oświetlenia poziom -1- 55%.
 • Instalacja oświetlenia na wysokości peronów- 30%.
 • Dostawa rozdzielnic RGW, dostawa rozdzielnic pompowni, dostawa RGWS- 100%.
 • Wykonanie ochrony katodowej-80%.
 • Instalacja wentylacji podstawowej- 35%.
 • Instalacja wentylacji lokalnej- 33%.
 • Okablowanie wewnętrznych linii zasilających WLZ- 50%.
 • Sieć trakcyjna 5%.

Wentylatornia V21

 • Elewacja czerpnio-wyrzutni – 4%, rozpoczęto montaż podkonstrukcji.
 • Dachy czerpnio-wyrzutni – 2%, ułożono paroizolację
 • Trwa wykonywanie żelbetowych ścian wewnętrznych – 96 % (ściany poziom -1).
 • Trwa murowanie ścian wewnętrznych na poziomie 1 –  95%
 • Wykonywanie stropu górnego – 99% – zabetonowano.
 • Trwa murowanie ścian wewnętrznych na poziomie –  95%
 • Tynkowanie ścian – 95%
 • Trwa montaż okładzin akustycznych na poziomie -1. – 80%.
 • Wykonywanie posadzek betonowych na poziomie -1 – 75%.
 • Instalacja kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 85 %.
 • Trwa montaż instalacji wentylacji lokalnej – 55 %.
 • Montaż instalacji wodno-kanalizacyjnej – 57 %.
 • Instalacja wentylacji podstawowej – 94 %.
 • Instalacja uziemień- 55%.
 • Instalacja oświetleniowa- 35%.
 • Montaż konstrukcji wsporczych- 70%.
 • Automatyka zasilanie- wentylacja odstawowa – 23%.

Tunele:

 • Wykonanie tras kablowych
 • – D19 lewy- 90%,
 • – D19 prawy- 90%,
 • – D21 prawy- 93%,
 • -D21 lewy- 90%,
 • -D20 prawy- 90%,
 • -D20 lewy- 55%.