Stacja C19 Zacisze

 • Wykonuje się słupy docelowe poz. -2 , wykonano 89%.
 • Wykonuje się słupy docelowe poz. -1 , wykonano 82%.
 • Roboty murowe na poz. -1. Wykonano – 35%.
 • Wykonuje się tynki. Wykonano 15%.
 • Wykonuje się roboty malarskie 2%.
 • Wykonuje się szacht czerpnio –wyrzutni P2 część nadziemna – 90%.
 • Wykonano płytę denną w 100%.
 • Wykonano izolację płyty górnej wyjścia W2 – 100%.
 • Wykonuję się zasypki na wyjściu W2 – 80%.
 • Wykonano szacht 107 na poziomie -2- 100%.
 • Wykonano izolacje stopu górnego czerpnio-wyrzutni P1- 100%.
 • Wykonuje się zasypki na stopie czerpnio-wyrzutni P1 – 90%.
 • Wykonano fundamenty pod transformatory w pom. 200 – 100%.
 • Wykonuje się izolacje przeciwwodna korpusu stacji. Wykonano 70%
 • Wykonuje się zasypki korpusu stacji. Wykonano – 35%.
 • Zamontowano konstrukcję stalową wyjścia W2- 100%.
 • Wykonywany jest daszek Wyjścia W2- wykonano 20%.
 • Zamontowano belki wciągników na poz. -1 – 70%.
 • Rozpoczęto montaż podłogi technologicznej 10%.
 • Wykonuje się montaż drzwi 3%.
 • Wykonuje się ściany podperonia 10%.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje   – 55 %.
 • Wykonano ok. 82% w zakresie przebudowy kolizji sanitarnych.
 • Instalacja kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 90 %.
 • Trwają prace przy wykonywaniu przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych do stacji – 7 %.
 • Rozpoczęto montaż instalacji wentylacji (pom. nr 200).
 • Rozpoczęto wykonywanie siatek Rabitza w pomieszczeniach technicznych.

Wentylatornia V19

 • Wykonuje się ściany żelbetowe poz. -1 – 90%
 • Wykonuje się płytę denną w poz. -18,34 – 100%
 • Wykonuje się izolacje przeciwwodną stropu górnego – 80%
 • Wykonuje się ściany żelbetowe części nadziemnej – 25%
 • Wykonano prefabrykaty do przykrycia otworu technologicznego
 • Wykonywana jest zasypka płyty górnej – 70%.
 • Wykonuje się klatkę schodową z poz. terenu na poz. -1  60%
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznych- 90% dla etapu tymczasowego
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje-  40%
 • Wykonano ok. 60% w zakresie przebudowy wszystkich kolizji sanitarnych.
 • Wykonywana jest Instalacja kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 70 %
 • Trwają prace przy montażu wypustów bednarki płyty dennej- 70%

Stacja C20 Kondratowicza

 • Trwa wykonywanie elementów pionowych stacji (słupy) – zaawansowanie 93%.
 • Rozpoczęto wykonywanie konstrukcji zadaszenia wyjścia W4 – zaawansowanie 50%.
 • Zakończono wykonywanie konstrukcji zadaszenia wyjścia W2.
 • Trwa wykonywanie elementów pionowych wyjścia W1 (ściany, słupy) zaawansowanie 20%.
 • Trwają prace murarskie na poziomie -1 korpusu stacji – zaawansowanie 75%.
 • Trwają prace murarskie na poziomie -2 – zaawansowanie 25%.
 • Trwa wykonywanie izolacji stropu górnego korpusu stacji – zaawansowanie 92%.
 • Trwają zasypki przejścia podziemnego W5-W6 oraz korpusu stacji – zaawansowanie 75%.
 • Wykonano montaż konstrukcji stalowej wyjścia W4.
 • Zakończono prace murarskie na wyjściu W4.
 • Zakończono wykonywanie ścian zewnętrznych wyjścia W5.
 • Trwa wykonywanie ścian peronu – zaawansowanie 80%.
 • Trwa wykonywanie płyty peronu – zaawansowanie 70%.
 • Zakończono wykonywanie ścian zewnętrznych wyjścia W6
 • Trwa tynkowanie ścian na poziomie -1 korpusu stacji – zaawansowanie 65%.
 • Trwa malowanie ścian na poziomie -1 korpusu stacji – zaawansowanie 35%.
 • Rozpoczęto montaż podłóg podniesionych – zaawansowanie 2%.
 • Rozpoczęto wykonywanie izolacji pod posadzki w pomieszczeniach poziom -1 – zaawansowanie 30%
 • Rozpoczęto wykonywanie posadzek poziom -1 – zaawansowanie 5%.
 • Rozpoczęto montaż drzwi – zaawansowanie 2%.
 • Trwa budowa przyłączy wod-kan do stacji-aktualne zaawansowanie-30%..
 • Trwa montaż instalacji kanalizacji w stropach, płytach i ziemi na poziomie -1 oraz na poziomie -2—całkowite zaawansowanie w/w robót-95%.
 • Rozpoczęto montaż instalacji sanitarnych w pom.201 (rozdzielnia podstacji)i pom.203
 • Wykonano instalację wentylacji nawiewno-wywiewnej w w/w pomieszczeniach oraz w sąsiednich korytarzach-zaawansowanie-10%.
 • Zakończono montaż oświetlenia, uziemienia wyrównawczego pod podłogą podniesioną, siatki Rabitza w pom. 201.
 • Rozpoczęto prace związane z uziemieniem korpusu stacji na części stropu górnego 40%.
 • Wykonywanie siatki Rabitza w pomieszczeniach technicznych- 90%.

Wentylatornia V20

 • Trwają prace przygotowawcze do wykonania łączników tunelowych.
 • Trwają prace murarskie – zaawansowanie 80%.
 • Trwają prace tynkarskie – zaawansowanie 10%.
 • Rozpoczęto montaż belek wciągnikowych – zaawansowanie 70%.
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznych- 100% dla etapu tymczasowego.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje- 40 %.
 • Wykonywana jest Instalacja kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 55 %.
 • Trwają prace przy montażu wypustów bednarki płyty dennej- 70%.

Stacja C21 Bródno

 • Wykonywany jest strop górny korpusu stacji wraz z izolacją – 96 %.
 • Wykonywany jest strop górny komory torów odstawczych wraz z izolacją – 82 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu pośredniego korpusu torów odstawczych – 66 %
 • Wykonano płytę fundamentową komory startowej TBM i rozjazdów – 100%.
 • Rozpoczęto wykonywanie płyty fundamentowej korpusu stacji – 65 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie robót murowych na poziomie -1.
 • Rozpoczęto wykonywanie robót murowych na poziomie -2.
 • Rozpoczęto prace tynkarskie na poziomie -1.
 • Rozpoczęto wykonywanie słupów docelowych.
 • Rozpoczęto prace przy wykonywaniu peronów technologicznych i peronu pasażerskiego
 • Rozpoczęcie wykonywania szybów windowych
 • Rozpoczęto prace przy montażu belek wciągników.
 • Wykonano zadaszenie wyjścia W6 i ściany szybów windowych przy wyjściu W6 w części nadziemnej.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu przejścia dla pieszych pod ulicą Rembielińską wyjście W3 i W6.
 • Rozpoczęto wykonywanie konstrukcji komór kanalizacyjnych.
 • Rozpoczęto wykonywanie konstrukcji komór ciepłowniczych.
 • Rozpoczęto wykonywanie izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej komór kanalizacyjnych.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje   – 65 %.
 • Dostawa kabli promieniujących – systemy radiołączności – 20%.
 • Trwają prace związane z uziemieniem korpusu stacji na części stropu górnego 35%.
 • Trwają prace wypustów bednarki płyty dennej- 35%.
 • Wykonywane są przepusty fi 160 w płycie dennej- 35%.
 • Wykonywana jest siatka Rabitza w pomieszczeniach technicznych- 70%.
 • Wykonano bednarkę uziemiająca na ścianach pom. podstacji trakcyjno-energetycznej.

Wentylatornia V21

 • Wykonano w płycie fundamentowej konstrukcję żelbetową przegłębienia dla odwodnienia wentylatorni V21 oraz tuneli D21.
 • Trwa wykonywanie żelbetowych ścian wewnętrznych – 90 % (ściany poziom -1).
 • Trwa murowanie ścian wewnętrznych na poziomie 1. 50%
 • Wykonywanie stropu górnego – 85%.
 • Wykonano konstrukcję żelbetową schodów na poziomie -1 i w poziomie terenu.
 • Wykonanie izolacji stropu górnego oraz ścian szczelinowych ponad stropem górnym – 95%. Pozostał otwór technologiczny.
 • Trwa usuwanie przecieków i naprawa ścian szczelinowych na poziomie -1 i -2.
 • Wykonano 2 poziom żelbetowego rusztu rozpierającego.
 • Zasypano 90% stropu górnego.
 • Wykonywane są ściany oraz stropy czerpnio wyrzutni ponad poziomem terenu – 80 %.
 • Instalacja kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 45 %.
 • Trwają prace przy montażu wypustów bednarki płyty dennej- 70%.