Stacja C19 Zacisze

 • Prowadzi się prace przy ekranach akustycznych- wykonano około 85%.
 • Prowadzone są roboty przy stropach górnych. Wykonano stropy górne w osiach 23-37.
 • Wykonano wykop pod strop górny w osiach 19-23.
 • Wykonuje się ściany wyjścia W2 -92%.
 • Zabetonowano strop górny w osi 19-23.
 • Wykonuje się ściany wyjścia w2 -92%.
 • Wykonano wykop na obszarze czerpnio wyrzutni P1.
 • Wykonuje się wykop do poziomu -1 na korpusie stacji- wykonano 5%.
 • Przebudowa kolizji sieci elektrycznych – 100% dla etapu tymczasowego.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje   – 55 %.
 • Wykonano ok. 75% w zakresie przebudowy kolizji sanitarnych.

Wentylatornia V19

 • Wykonano wykop wstępny 50%.
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznych- 90% dla etapu tymczasowego.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje- 40%.
 • Zakończono prace związane z przebudową sieci sanitarnych kolidujących z nowobudowanymi ścianami szczelinowymi. Wykonano ok. 50% w zakresie przebudowy wszystkich kolizji sanitarnych.

Stacja C20 Kondratowicza

 • Zakończono wykop wstępny pod strop górny przejścia podziemnego w osiach 29-44.
 • Trwa wykop podstropowy przejścia podziemnego w osiach 29-44 – zaawansowanie 90%.
 • Zakończono wykop wstępny korpusu stacji.
 • Rozpoczęto wykop podstropowy korpusu stacji – zaawansowanie 25%.
 • Trwa wykonywanie stropu górnego przejścia podziemnego w osiach 29-44 – zaawansowanie 90%.
 • Rozpoczęto wykonywanie płyty dennej przejścia podziemnego w osiach 29-44 – zaawansowanie 15%.
 • Trwa wykonywanie stropu górnego korpusu stacji – zaawansowanie 90%.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu pośredniego stacji – zaawansowanie 5%.
 • Wykonano wzmocnienie gruntu (jet grouting) czerpnio-wyrzutni P4 oraz wzmocnienie gruntu plug in na wejściu tarczy.
 • Wykonano wzmocnienie gruntu (jet grouting) wyjścia W4 oraz wzmocnienie gruntu plug out na wyjściu tarczy.
 • Wykonano tymczasową sieć ciepłowniczą 2*Dn350 po stronie północnej ul. Kondratowicza.
 • Zakończono przebudowę wszystkich sieci sanitarnych w zakresie umożliwiającym budowę

całego korpusu stacji. Dokończenie w/w robót nastąpi po wybudowaniu ścian i stropów stacji.

 • Aktualne zaawansowanie przebudowy sieci sanitarnych wynosi:

-wodociągowych – zaawansowanie – 80%,

-kanalizacyjnych – 75%,

-gazowych – 85%,

-ciepłowniczych – 70%.

 • Wykonano wszystkie docelowe przyłącza kanalizacyjne do stacji pod ul. Św. Wincentego.
 • Zakończono budowę przyłączy wod-kan. do zapleczy technicznych i socjalnych.
 • Rozpoczęto montaż instalacji kanalizacji w stropach, płytach i ziemi na poziomie -1.
 • Przebudowa kolizji sieci elektroenergetycznych – 85% dla etapu tymczasowego.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje   – 65 %.
 • Demontaż oświetlenia- 100%.
 • Rozpoczęto prace związane z uziemieniem korpusu stacji na części stropu górnego 15%.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje   – 77 %.

Wentylatornia V20

 • Zakończono wykonywanie stropu górnego – zaawansowanie 95% (pozostały otwory technologiczne).
 • Trwa wykop podstropowy – zaawansowanie 80%.
 • Zakończono wykonywanie płyty dennej części płytkiej.
 • Rozpoczęto wykonywanie rusztu żelbetowego części głębokiej – zaawansowanie 20%.
 • Rozpoczęto wykonywanie elementów pionowych poziomu -1 (ściany, słupy) – zaawansowanie 20%.
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznych- 100% dla etapu tymczasowego.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje- 40 %.

Stacja C21 Bródno

 • Trwa przebudowa wszystkich sieci sanitarnych:

-wodociągowych – zaawansowanie – 40%,

-kanalizacyjnych – 75%, (w tym 100% mikrotunelingu),

-gazowych – 65%,

-ciepłowniczych – 85%.

 • Zakończono budowę przyłączy wod-kan do zapleczy technicznych i socjalnych.
 • Wykonano konstrukcję obudowy ścian tymczasowych komór kanalizacyjnych CR2 i CS2 ze ścianek szczelnych. Zabetonowano korek w komorze CR2. Zabetonowano korek w komorze CS2.
 • Rozpoczęto wykonywanie murków prowadzących dla ścian szczelinowych komory startowej TBM.
 • Rozpoczęto wykonywanie murków prowadzących dla ścian szczelinowych wyjścia W3 i W6.
 • Rozpoczęto wykonywanie murków prowadzących dla ścian szczelinowych komory torów odstawczych.
 • Rozpoczęto wykonywanie ścian szczelinowych wyjścia W3 i W6.
 • Zakończenie wykonywania ścian szczelinowych wyjścia W3 i W6.
 • Rozpoczęcie wykonywanie ścian szczelinowych wyjścia W1.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu górnego nad tunelem wyjścia W3 i W6.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu przejścia dla pieszych pod ulicą Rembielińską wyjście W3 i W6.
 • Wykonywanie ścian szczelinowych komory startowej TBM i rozjazdów– zawansowanie 95 %.
 • Wykonywanie ścian szczelinowych komory torów odstawczych – zaawansowanie 75 %.
 • Wykonywanie ścian szczelinowych korpus stacji zaawansowanie – zaawansowanie 75 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie wykopu pod strop górny komory rozjazdów.
 • Rozpoczęto wykonywanie wykopu pod strop górny torów odstawczych.
 • Rozpoczęto wykonywanie wykopu pod strop górny korpusu stacji.
 • Rozpoczęto wykonywanie wykopu metodę podstropową w komorze startowej TBM i rozjazdów – 40 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu górnego komory startowej TBM i rozjazdów 85 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu górnego korpusu stacji 15 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu górnego komory torów odstawczych.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu pośredniego komory startowej TBM i rozjazdów 45%.
 • Rozpoczęto wykonywanie przesłony z jet-grounting – 20 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie konstrukcji komór kanalizacyjnych.
 • Rozpoczęto wykonywanie konstrukcji komór ciepłowniczych.
 • Rozpoczęto wykonywanie izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej komór kanalizacyjnych.
 • Przebudowa kolizji sieci elektroenergetycznych – 100% dla etapu tymczasowego.
 • Demontaż oświetlenia ulicznego – 80 %.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje – 65 %.
 • Zakończono montaż ekranów akustycznych.
 • Rozpoczęto prace związane z uziemieniem korpusu stacji na części stropu górnego – 15%.

Wentylatornia V21

 • Jednocześnie rozpoczęto kolejne prace związane z budową wentylatorni w tym:

– wykop wstępny oraz skuwanie betonu tymczasowego ścian szczelinowych – 95%,

– górny oczep ścian szczelinowych – 95%,

– żelbetowy strop górny wentylatorni – 80%.

 • Trwa produkcja prefabrykowanej obudowy tuneli szlakowych (TBM) w zakładzie prefabrykacji przy ul. Marywilskiej.