Stacja C16 Szwedzka

 • Rozpoczęto demontaż zaplecza TBM.
 • Kontynuowane są prace przy słupach docelowych stacji – wykonanie 61%
 • Wykonywane są ściany i słupy podperonia.
 • Wykonano płytę denną wyjścia W2.
 • Rozpoczęto prace przy wykonywaniu portali tunelowych.
 • Wykonywane są konstrukcje murowe na poziomie -1. Wymurowano około 400m2 ścian.
 • Kontynuowana jest budowa szachtu P1.
 • Prowadzone są na bieżąco instalacje kanalizacyjne podposadzkowe.

Wentylatornia V16           

 • Trwają odbiory techniczne ścian szczelinowych na wszystkich poziomach
 • Kontynuowane są prace przy wykonywaniu łączników.
 • Zakończono prace przy wzmacnianiu obiektu Strzelecka 26 II etap.
 • Rozpoczęto wykonywanie robót murowych.

Stacja C17 Targówek

 • Kontynuowanie prac przy szachtach – wykonanie 90%
 • Wykonano 90% murów na poziomie -1.
 • Wykonano 55% murów na poziomie -2.
 • Wykonano 65 tynków na poziomie -1.
 • Rozpoczęto prace malarskie na poziomie -1.
 • Rozpoczęto prace związane z wykonywaniem podłogi podniesionej na poziomie -1.
 • Kontynuowane są prace torowe na komorze rozjazdów
 • Wykonano 100% płyty stropowej wejścia W3.
 • Wykonano 100% płyty dennej na wejściu W2.
 • Wykonano 20% płyty dennej w wejściu W1.
 • Zakończono wykonanie instalacji kanalizacji w stropie stacji na całym poziomie -1 (z wyjątkiem wyjść ze stacji i otworów montażowych) zaawansowanie wykonania całej instalacji w stropie – 60%.
 • Zakończono wykonanie instalacji kanalizacji w stropie stacji na poziomie -2 (z wyjątkiem wyjść ze stacji i otworów montażowych). Zaawansowanie wykonania całej instalacji w stropie – 60%.
 • Kontynuowane jest układanie peszli w szachtach windowych i wejściach według przyjętej technologii prac.

Wentylatornia V17

 • Wykonano 60% drugorzędnych elementów konstrukcyjnych.
 • Wykonano 95% izolacji na stropie górnym.
 • Wykonano 20% robót wykończeniowych.

Stacja C18 Trocka

 • Wykonano kolejne odcinki kanalizacji sanitarnej na poziomie-2 (rejon torów odstawczych) w sekcjach przeznaczonych do betonowania (zaawansowanie około 80%).
 • Trwają roboty wykończeniowe w pomieszczeniach podstacji (zaawansowanie 50%).
 • Zakończono wykonywanie płyty peronu.
 • Wykonywane są elementy pionowe stacji -85%
 • Trwają prace związane z zamknięciem otworów tymczasowych stacji.(zaawansowanie 80%).
 • Zakończono wykonywanie słupów docelowych stacji.
 • Zakończono prace murarskie w osiach 10-30 w poziomie -1 stacji.
 • Rozpoczęto prace tynkarskie w pomieszczeniach technicznych w poziomie -1 stacji
 • Trwa wykonywanie ścian murowanych na torach odstawczych poziom -1 (zaawansowanie 60%)
 • Kontynuowane jest wykonywanie płyty dennej na torach odstawczych (zaawansowanie 90%).
 • Trwa wykonywanie słupów docelowych torów odstawczych (zaawansowanie 70%).
 • Kontynuowane są prace przy zewnętrznych elementach pionowych na torach odstawczych
 • Rozpoczęto wykonywanie elementów pionowych na poziomie -2 torów odstawczych (ściany peronów, ściana kanału przeglądowego – zaawansowanie 40%).
 • Trwa wykonywanie wejścia W4 (zaawansowanie 20%).
 • Rozpoczęto wykonywanie wejścia W1 (zaawansowanie 5%).

Wentylatornia V18

 • Trwają prace związane z wykonaniem łączników tunelowych
 • Trwają prace murarskie na poziomie -1 (zaawansowanie 70%).

Tunele

 • Budowa tunelu prawego została zakończona. Zakończono demontaż maszyny TBM S-644
 • Budowa tunelu lewego została zakończona. Rozpoczęto demontaż maszyny TBM TBM S-760.
 • Łączniki tunelowe zaawansowanie:
 • Tunele łącznikowe wentylatorni V-18 – 25%
 • Tunele łącznikowe wentylatorni V-17 – 45%
 • Tunele łącznikowe wentylatorni V-16 – 15%
 • Tunel łącznikowy D17.1 – 46%

Stacja C15 Dw. Wileński

 • Tarcza lewego tunelu dotarła na stację C15. Rozpoczęto demontaż tarczy.