Stacja C16 Szwedzka

 • Trwają prace przy wykonywaniu ścian szczelinowych – 90% i baret – 55%. Kontynuowane jest wykonywanie ścian szczelinowych w osiach 1-7. Rozpoczęto wykonywanie baret w osiach 1-7.
 • Kontynuowane są prace polegające na wzmocnienia budynku przy ul. Strzeleckiej 46 – montaż konstrukcji stalowej, wzmacnianie nadproży okiennych, zszycia pęknięć budynku, wzmocnienie ław fundamentowych.
 • Zakończono iniekcję niskociśnieniową w obrębie budynku Strzelecka 46.
 • Rozpoczęto mobilizację do wykonania jet groutingu – plug out.
 • Trwają prace polegające na skuwaniu korony ścian szczelinowych.
 • Zakończono wykop wstępny.
 • Wykonano strop górny w osiach 10-11, 14-21.
 • Rozpoczęto zbrojenie stropu w osiach 11-14.

Wentylatornia V16

 • Wykonano wykop do poziomu -2 w części głębokiej.
 • Wykonano ruszt na poziomie -4,925m.
 • Wykonano płytę górną części płytkiej wentylatorni. Zamknięcie tymczasowego otworu w części płytkiej.
 • Wykonane są elementy pionowe i schody – szalowanie schodów w osi A-C.
 • Prowadzone są roboty ziemne.

Stacja C17 Targówek

 • Wykonana 100% stropu górnego na komorze rozjazdów.
 • Zakończono wykonywanie kolumn ,,jet-grouting’’ na potrzeby wejścia tarcz TBM do komory rozjazdów.
 • Wykonano 100% sekcji ścian szczelinowych, czyli 64 sekcje, na części stacyjnej.
 • Wykonano 80% (16 baret z 20) na części stacyjnej.
 • Wykonano 12% stropu górnego (1 z 8 części) na części stacyjnej.
 • Wykonano wykop podstropowy na komorze rozjazdów.
 • Układany jest chudy beton na komorze rozjazdów na poziomie -1.
 • Ułożono chudy beton na części stacyjnej w osiach 5 -12 na poziomie 0.
 • Wyjście W1 Wykonano 65% sekcji ścian szczelinowych (7 sekcji z 11).
 • Wyjście W2 Wykonano 33% sekcji ścian szczelinowych (3 sekcji z 9).
 • Wyjście W3 Wykonano 15% sekcji ścian szczelinowych (1 sekcję z 7).
 • Bieżące utrzymanie urządzeń oświetlenia i zasilanie placu budowy oraz kontynuacja budowy uziemienia korpusu stacji.
 • Zakończono przełączenie kabla światłowodowego ZOSM w kanalizacji spławnej MPWiK.
 • Zakończono budowę kolektora ”jajowego” 2400*1600 kanalizacji sanitarnej na ostatnim odcinku pomiędzy komorami K2-K3 nad stropem stacji w obniżeniu w osiach 23-25.
 • Dokonano odbioru całego przebudowanego kolektora pomiędzy komorami K1-K4 przez gestora sieci MPWiK. Przełączono przepływ ścieków na w/w nową trasę.
 • Trwa rozbiórka (likwidacja) starego kolektora w osi ulicy Ossowskiego.

Wentylatornia V17

 • Wykonywane są roboty ziemne i towarzyszący im montaż rozpór.

Stacja C18 Trocka

 • Zakończono wykop podstropowy stacji do poziomu -1.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu pośredniego stacji (zaawansowanie 20%).
 • Zakończono wykop wstępny i platformę roboczą pod ściany szczelinowe na torach odstawczych.
 • Rozpoczęto wykop do poziomu stropu górnego na torach odstawczych w osiach 30-37.
 • Trwa wykonywanie murków prowadzących torów odstawczych.
 • Trwa wykonywanie ścian szczelinowych i baret torów odstawczych (zaawansowanie 30%).

Wentylatornia V18

 • Wykonano ściany i słupy w części płytkiej.
 • Wykonano wykop do poziomu rusztu rozpierającego w części głębokiej (poziom -4,12), wylano chudy beton, rozpoczęto zbrojenie belek.
 • Rozpoczęto wykonywanie instalacji sanitarnych. Wykonano kanalizację sanitarną w stropie na poziomie -1.