Stacja C19 Zacisze

 • Roboty murowe na poz. -1. Wykonano – 94%.
 • Instalacja kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 92 %.
 • Przyłącza kanalizacyjne i wodociągowe do stacji – 87 %.
 • Wykonywane są tynki- 75%.
 • Wykonywane są roboty malarskie- 40%.
 • Wykonywana jest instalacja wentylacji lokalnej – 60 %.
 • Zamontowano belki wciągników na poz. -1 – 80%.
 • Wykonuje się montaż podłogi technologicznej – 80%.
 • Wykonywany jest montaż drzwi 25%.
 • Wykonywane są ściany podperonia 94%.
 • Wykonywana jest płytę peronu – 90%.
 • Wykonywane są posadzki – 40%.
 • Wykonano daszek wyjścia W1-100%.
 • Okładziny ścian i podłogi z gresu -25%.
 • Wykonywane są schody peronowe stałe S4 – 100%.
 • Wykonuje się podłogi kamienne poz.-1 -80%.
 • Wykonywany jest tynk akustyczny poz. -1 50% , poz. -2- 80%.
 • Wykonywana jest podkonstrukcja pod okładziny lastryko – 85%.
 • Wykonywane okładziny ścian lastryko-25%.
 • Wykonywane są tynki poz. -2 – 30%.
 • Podkonstrukcja w łazienkach publicznych 95%.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje –  55 %.
 • Dostawa kabli promieniujących – systemy radiołączności – 20%.
 • Wykonano ok. 20% okablowania natynkowego systemu gaszenia gazem.
 • Rozpoczęto instalację okablowania systemu SKD- 5%.
 • Rozpoczęto instalację okablowania systemu SPOzP- 5%.
 • Wykonywane są dostawy sprzętu oraz instalacja Systemu Sygnalizacji Alarmu Pożaru – 43%.
 • Wykonywane są dostawy sprzętu oraz instalacja Dźwiękowego Systemu Ostrzegania – 43%.
 • Wykonano ok. 91% w zakresie przebudowy kolizji sanitarnych.
 • Instalacja kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 92 %.
 • Przyłącza kanalizacyjne i wodociągowe do stacji – 87 %.
 • Wykonywana jest instalacja wentylacji lokalnej – 60 %.
 • Trwa montaż Instalacji wentylacji podstawowej – 85 %.
 • Trwa montaż instalacji wodno-kanalizacyjnej – 45 %.

Wentylatornia V19

 • Wykonywany jest montaż okładziny akustycznej 70%.
 • Wykonywana jest zasypka płyty górnej – 70%.
 • Wykonano klatkę schodową z poz. terenu na poz. -1 100%.
 • Wykonywane są roboty murowe 82%.
 • Wykonywane są łączniki z tunelem 92%.
 • Wykonywane są tynki ścian 55%.
 • Wykonywane są ściany żelbetowe części głębokiej – 90%.
 • Wykonywany jest montaż okładziny akustycznej 70%.
 • Wykonywany jest strop poz. -3,5 części głębokiej – 97%.
 • Malowanie ścian i sufitów – 30%.
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznych- 90% dla etapu tymczasowego.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje i kable- 90%.
 • Wykonano ok. 62% w zakresie przebudowy wszystkich kolizji sanitarnych.
 • Instalacja kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 70 %.
 • Trwa montaż instalacji wentylacji podstawowej – 75 %.

Stacja C20 Kondratowicza

 • Trwają prace murarskie na poziomie -1 korpusu stacji – zaawansowanie 85%.
 • Trwa wykonywanie izolacji stropu górnego korpusu stacji – zaawansowanie 98%.
 • Trwają zasypki przejścia podziemnego W5-W6 oraz korpusu stacji – zaawansowanie 95%.
 • Trwają prace murarskie na poziomie -1 korpusu stacji – zaawansowanie 90%.
 • Trwają prace murarskie na poziomie -2 – zaawansowanie 80%.
 • Trwa tynkowanie ścian na poziomie -1 korpusu stacji – zaawansowanie 90%.
 • Trwa malowanie ścian na poziomie -1 korpusu stacji – zaawansowanie 65%.
 • Trwa montaż podłóg podniesionych – zaawansowanie 85%.
 • Rozpoczęto wykonywanie izolacji pod posadzki w pomieszczeniach poziom -1 – zaawansowanie 50%
 • Trwa wykonywanie posadzek poziom -1 – zaawansowanie 60%.
 • Trwa montaż drzwi – zaawansowanie 35%.
 • Trwa montaż okładzin akustycznych w pomieszczeniach wentylatornii – zaawansowanie 60%.
 • Trwa wykonywanie tynku akustycznego na poziomie -1 – zaawansowanie 95%.
 • Trwa wykonywanie tynku akustycznego na poziomie -2 – zaawansowanie 90%.
 • Trwa wykonywanie podłogi podniesionej na poziomie -1 – zaawansowanie 85%
 • Trwa wykonywanie posadzki kamiennej poziom -1 – zaawansowanie 80%
 • Rozpoczęto układanie kamienia na schodach wejść – zaawansowanie 90%.
 • Trwa wykonywanie posadzek z gresu w pom. technicznych poziom -1 – zaawansowanie 75%
 • Trwa wykonywanie posadzek z gresu w pom. technicznych poziom -2 – zaawansowanie 20%
 • Trwa wykonywanie okładzin ścian z gresu w pom. tech. poziom -1 – zaawansowanie 60%.
 • Rozpoczęto wykonywanie okładzin ścian z gresu w pom. tech. poziom -2 – zaawansowanie 40%.
 • Trwa wykonywanie zabudowy ścianek G-K w pomieszczeniach poziom -1 i -2 – zaawansowanie 50%.
 • Rozpoczęto wykonywanie konstrukcji stalowej szybów windowych – zaawansowanie 40%.
 • Rozpoczęto wykonywanie zadaszeń szybów windowych i czerpnio-wyrzutni – zaawansowanie 50%.
 • Trwa budowa przyłączy wod.- kan. do stacji-aktualne zaawansowanie – 75%.
 • Zaawansowanie wykonania przyłączy kanalizacji sanitarnych i deszczowych-50%.

Wentylatornia V20

 • Rozpoczęto montaż drzwi – zaawansowanie 55%.
 • Rozpoczęto montaż instalacji wentylacji lokalnej – 67%
 • Instalacja wentylacji podstawowej – 85 %
 • Montaż bednarek- 15%.
 • Montaż tras kablowych- 45%.

Stacja C21 Bródno

 • Trwa montaż instalacji kanalizacji w stropach, płytach i ziemi na poziomie -1, rozpoczęto montaż w/w instalacji na poziomie -2- całkowite zaawansowanie w/w robót – 75%.
 • Zamontowano stelaże (geberity) w toaletach publicznych.
 • Trwa montaż instalacji wod-kan -całkowite zaawansowanie-35% w tym- instalacji hydrantowej na poziomie -1.(zaawansowanie 70%), zamontowano około 85% rur hydrantowych w komorze startowej, instalacji kanalizacji na poziomie -2—50%.
 • Zakończono montaż instalacji sanitarnych w pom.200 ( podstacja energetyczna) oraz w sąsiednich pomieszczeniach i korytarzach.
 • Wykonano instalacje wentylacji lokalnej w w/w pomieszczeniach.
 • Rozpoczęto montaż wentylacji na poziomie -1 w osiach 39-50 wraz z halą odpraw-zaawansowanie w/w robót-35%
 • Zrealizowano komplet dostaw urządzeń dla pom.650 (wentylatory DLK wraz z dyfuzorami,
 • I amortyzatorami).
 • Zakończono montaż w/w urządzeń-posadowiono 2-a wentylatory na docelowych fundamentach.
 • Zaawansowanie robót sanitarnych w pom.650 (wentylatornia stacyjna)-90%.
 • Trwa montaż central i kanałów wentylacyjnych w wentylatorniach lokalnych:
 • -w wentylatorni 652-zaawansowanie 50%,
 • -w wentylatorni 653-90%.
 • Dostarczono komplet przepustnic wielopłaszczyznowych do pom.650 (wentyltornia podstawowa stacyjna).
 • Dostarczono komplet tłumików kulisowych (ściennych) do pom.650.
 • Wykonano ściany szczelinowe komory startowej TBM i rozjazdów.
 • Zakończono wykonywanie specjalistycznych robót fundamentowych.
 • Rozpoczęto wykonywanie wykopu pod strop górny, strop pośredni i płytę fundamentową korpusu stacji.
 • Zakończono wykonywanie wykopu po poziomu płyty górnej na całej stacji.
 • Wykonywany jest strop górny korpusu stacji wraz z izolacją – 96 %.
 • Wykonywany jest strop górny komory torów odstawczych wraz z izolacją – 82 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu pośredniego korpusu torów odstawczych – 98 %
 • Kontynuowane jest wykonywanie płyty fundamentowej korpusu stacji – 99 %.
 • Kontynuowane jest wykonywanie płyty fundamentowej korpusu torów odstawczych – 50 %.
 • Kontynuowane jest wykonywanie robót murowych na poziomie -1. – 70 %.
 • Kontynuowane jest wykonywanie robót murowych na poziomie -2. – 40%.
 • Kontynuowane są prace tynkarskie na poziomie -1. – 50 %.
 • Rozpoczęto prace tynkarskie na poziomie -2 – 10 %.
 • Kontynuowane jest wykonywanie słupów docelowych w poziomie – 1 – 72 %.
 • Kontynuowane jest wykonywanie słupów docelowych w poziomie -2 – 65 %.
 • Kontynuowane są prace przy wykonywaniu peronów technologicznych i peronu pasażerskiego – 60 %.
 • Kontynuowane są roboty malarskie na poziomie -1 – 24%.
 • Kontynuowane są roboty malarskie na poziomie -2 – 5%.
 • Kontynuowany jest montaż stolarki drzwiowej – 25%.

Wentylatornia V21

 • Wykonywane są ściany oraz stropy czerpnio wyrzutni ponad poziomem terenu – 82 %.
 • Instalacja kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 45 %.
 • Trwa montaż okładzin akustycznych na poziomie -1.
 • Trwa montaż instalacji wentylacji lokalnej – 32 %.
 • Montaż instalacji wodno-kanalizacyjnej – 22 %.
 • Instalacja wentylacji podstawowej – 75 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie izolacji w pomieszczeniach wentylatorów na poziomie -1.
 • Montaż konstrukcji wsporczych- 30%

Tunele

 • W tunelach D21, D20, D19 trwają prace związane z uszczelnieniem tuneli, naprawą obudowy oraz czyszczenie tuneli:

Tunele D21 P i L – 99% uszczelnienia,

Tunel D20 P i L – 80% uszczelnienia,

Tunel D19 P i L – 70% uszczelnienia.

 • Wykonanie tras kablowych:

– D19 lewy- 80%,

– D19 prawy- 65%,

– D21 prawy- 85%,

– D21 lewy- 85%,

– D20 prawy- 84%,

 – D20 lewy- 55%.