Stacja C19 Zacisze

 • Prowadzone są roboty przy stropach górnych. Wykonano stropy górne w osiach 2-37.
 • Wykonano płytę denną z izolacją na obszarze czerpnio-wyrzutni P1 ( osie 28-37).
 • Wykonano płytę denną w osiach 23-17, 1417,11-14,9-11.
 • Wykonano jet –grouting plag-in 100%.
 • Wykonano jet-grouting rejon W2 -100%.
 • Wykonuje się słupy czerpnio-wyrzutni P1 – 100%.
 • Wykonywany jest szacht czerpnio-wyrzutni p1 -95%.
 • Wykonuje się wieńce na ścianach szczelinowych wyjścia W2- 100%.
 • Wykonywany jest wykop pod płytę denna korpusu stacji-100%.
 • Wykonano wykop pod płytę denną wyjścia W2-100%.
 • Wykonano fundamenty pod urządzenia w wentylatorowni głównej 100%.
 • Wykonano szacht windy 107B.
 • Na wyjściu W2 trwa wykonywanie płyty dennej- wykonano 95%.
 • Wykonano słupy docelowe wyjścia W2 100%.
 • Wykonuje się słupy docelowe poz. -2 , wykonano 25%.
 • Rozpoczęto prace przy murach na poz. -1.
 • Wykonuje się szacht czerpnio –wyrzutni P2 część nadziemna.
 • Wykonuje się montaż izolacji i zbrojenie płyty dennej osie 19-23.
 • Przebudowa kolizji sieci elektrycznych – 100% dla etapu tymczasowego.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje   – 55 %.
 • Wykonano ok. 75% w zakresie przebudowy kolizji sanitarnych.
 • Rozpoczęto wykonywanie instalacji kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 70 %.

Wentylatornia V19

 • Wykonywany jest strop górny – 90%.
 • Zabetonowano płytę denna części płytkiej.
 • Wykonano wykop do poziomu -10,00.
 • Wykonuje się ściany żelbetowe poz. -1 – 10%.
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznych- 90% dla etapu tymczasowego.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje- 40%.
 • Wykonano ok. 50% w zakresie przebudowy wszystkich kolizji sanitarnych.
 • Rozpoczęto wykonywanie instalacji kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 40 %.
 • Trwają prace przy montażu wypustów bednarki płyty dennej- 10%.

Stacja C20 Kondratowicza

 • Trwa wykonywanie elementów pionowych stacji (słupy) – zaawansowanie 85%.
 • Wykonano strop górny wyjścia W4.
 • Zakończono wykop podstropowy na wyjściu W4.
 • Wykonano izolację pod płytę denną wyjścia W4.
 • Zakończono wykonywanie stropu górnego wyjścia W2.
 • Zakończono wykop podstropowy na wyjściu W2.
 • Zakończono układanie izolacji pod płytę denną na wyjściu W2.
 • Wykonano płytę denną na wyjściu W2.
 • Wykonano wykop wstępny wyjścia W1.
 • Zakończono wykonywanie stropu górnego wyjścia W1.
 • Zakończono wykop podstropowy na wyjściu W1.
 • Trwają prace murarskie na poziomie -1 korpusu stacji – zaawansowanie 45%.
 • Trwa wykonywanie izolacji stropu górnego korpusu stacji – zaawansowanie 70%.
 • Trwają zasypki przejścia podziemnego W5-W6 oraz korpusu stacji – zaawansowanie 70%.
 • Rozpoczęto wykonywanie ścian zewnętrznych wyjścia W3 – zaawansowanie 60%.
 • Rozpoczęto wykonywanie ścian zewnętrznych wyjścia W5 – zaawansowanie 40%.
 • Wykonano wzmocnienie gruntu (jet grouting) czerpnio-wyrzutni P4 oraz wzmocnienie gruntuplug in na wejściu tarczy.
 • Wykonano wzmocnienie gruntu (jet grouting) wyjścia W4 oraz wzmocnienie gruntu plug out na wyjściu tarczy.
 • Zakończono przebudowę wszystkich sieci sanitarnych w zakresie umożliwiającym budowę

całego korpusu stacji. Dokończenie w/w robót nastąpi po wybudowaniu ścian i stropów stacji.

-wodociągowych – zaawansowanie – 85%,

-kanalizacyjnych – 85%,

-gazowych – 85%,

-ciepłowniczych – 100%-zakończono całkowitą przebudowę wszystkich sieci ciepłowniczych.

 • Wykonano docelowe przełączenia sieci ciepłowniczych.
 • Trwa montaż instalacji kanalizacji w stropach, płytach i ziemi na poziomie -1 oraz na poziomie -2—całkowite zaawansowanie w/w robót-90%.
 • Rozpoczęto prace związane z uziemieniem korpusu stacji na części stropu górnego 22%.

Wentylatornia V20

 • Zakończono wykonywanie izolacji stropu górnego.
 • Zakończono wykonywanie zasypek.
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznych- 100% dla etapu tymczasowego.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje- 40 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie instalacji kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 55 %.
 • Trwają prace przy montażu wypustów bednarki płyty dennej- 8%.

Stacja C21 Bródno

 • Trwa montaż instalacji kanalizacji w stropach, płytach i ziemi na poziomie -1.
 • Wykonano w/w roboty w rejonie wyjścia W6-całkowite zaawansowanie w/w robót-6%.
 • Wykonano ściany szczelinowe komory startowej TBM i rozjazdów.
 • Wykonywanie ścian szczelinowych komory torów odstawczych – zaawansowanie 88 %.
 • Wykonywanie ścian szczelinowych korpus stacji zaawansowanie – zaawansowanie 95 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie przesłony z jet-grounting – 85 %. (Zakończono wykonywanie przesłony jet-grounting w osiach 1-12
 • Rozpoczęto wykonywanie wykopu pod strop górny komory rozjazdów.
 • Rozpoczęto wykonywanie wykopu pod strop górny torów odstawczych.
 • Rozpoczęto wykonywanie wykopu pod strop górny, strop pośredni i płytę fundamentową korpusu stacji.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu górnego korpusu stacji – 80 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu górnego komory torów odstawczych – 65 %.
 • Wykonano stop pośredni komory startowej TBM i rozjazdów- 100%
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu pośredniego korpusu stacji – 75 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu pośredniego korpusu torów odstawczych – 10 %
 • Wykonano płytę fundamentową komory startowej TBM i rozjazdów – 100%.
 • Rozpoczęto wykonywanie płyty fundamentowej korpusu stacji –30 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu górnego nad tunelem wyjścia W3 i W6 – 85 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie płyty fundamentowej tunelu wyjścia W3 i W6 – 100 %.
 • Wykonano strop górny na wyjściem W1
 • Wykonano strop górny na wyjściem W6
 • Rozpoczęto wykonywanie ścian wyjścia W1, W5 i W6.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu przejścia dla pieszych pod ulicą Rembielińską wyjście W3 i W6.
 • Rozpoczęto wykonywanie konstrukcji komór kanalizacyjnych.
 • Rozpoczęto wykonywanie konstrukcji komór ciepłowniczych.
 • Rozpoczęto wykonywanie izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej komór kanalizacyjnych.
 • Trwają prace związane z uziemieniem korpusu stacji na części stropu górnego 29%.
 • Trwają prace wypustów bednarki płyty dennej- 17%.
 • Wykonywane są przepusty fi 160 w płycie dennej- 12%.

Wentylatornia V21

 • Trwa wykonywanie górnego oczepu ścian szczelinowych – 98%.
 • Trwa wykonywanie płyty fundamentowej – 80 %.
 • Trwa wykonywanie żelbetowych ścian wewnętrznych – 85 % (ściany poziom -1).
 • Trwa wykonywanie stropu górnego – 80%.
 • Wykonano konstrukcję żelbetową schodów na poziomie -1 i w poziomie terenu.
 • Wykonano fragment izolacji stropu górnego oraz ścian szczelinowych ponad stropem górnym.
 • Trwa usuwanie przecieków i naprawa ścian szczelinowych po ich odkopaniu nad stropem górnym oraz na poziomie -1.
 • Trwa odkopywanie ścian szczelinowych do poziomu -2 w części głębokiej.
  Wykonano 2 poziom żelbetowego rusztu rozpierającego.
 • Zasypano 70% stropu górnego
 • Wykonywane są ściany oraz stropy czerpnio wyrzutni ponad poziomem terenu.
 • Zakończono montaż rozparć stalowych tunelu lewego dla łączników wentylatornii V21
  z tunelem.
 • Rozpoczęto wykonywanie instalacji kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 35 %.