Stacja C16 Szwedzka

 • Zakończono budowę stacji.

Wentylatornia V16

 • Zakończono budowę wentylatorni.

Stacja C17 Targówek

 • Zakończono budowę stacji.

Wentylatornia V17

 • Zakończono budowę wentylatorni.

Stacja C18 Trocka

 • Zakończono budowę stacji.

Wentylatornia V18

 • Zakończono budowę wentylatorni.

Stacja C19 Zacisze

 • Wykonuje się murki prowadzące wykonano 75%.
 • Ciąg dalszy prac przy ekranach akustycznych
 • Wykonano wykop wstępny obszar czerpnio -wyrzutni P1.
 • Wykonuje się ściany szczelinowe korpusu stacji. Na chwilę obecną wykonano 38%
 • Prowadzi się prace przy ekranach akustycznych- wykonano około 50%
 • Przebudowa kolizji sieci elektrycznych – 100% dla etapu tymczasowego.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje – 50 %.
 • Trwają prace przy przebudowie kolizji sanitarnych. Wykonano ok. 25% w zakresie przebudowy kolizji sanitarnych.

Wentylatornia V19

 • Wykonywane są ekrany akustyczne. Na chwilę obecną wykonano 90%.
 • Wykonano wykop wstępny 50%.
 • Wykonywane są murki prowadzące.
 • Wykonywane są ściany szczelinowe – zaawansowanie 50%.
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznych- 90% dla etapu tymczasowego.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje- 40%.
 • Zakończono prace związane z przebudową sieci sanitarnych kolidujących z nowo budowanymi ścianami szczelinowymi. Wykonano ok. 50% w zakresie przebudowy wszystkich kolizji sanitarnych.          

Stacja C20 Kondratowicza

 • Trwa wykonywanie ścian szczelinowych stacji – zaawansowanie 60%.
 • Trwa wykonywanie ścian szczelinowych przejścia podziemnego w osiach 29-44 wraz z wyjściami W5 i W6 zaawansowanie 90%.
 • Zakończono wykonywanie fundamentów pod ekrany akustyczne.
 • Zakończono wykonywanie stropu górnego wraz z izolacją pod ulicą św. Wincentego w osiach 38-41.
 • Wykonano tymczasową sieć ciepłowniczą 2*Dn350 po stronie północnej ul. Kondratowicza.
 • Trwa przebudowa wszystkich sieci sanitarnych:

– wodociągowych – zaawansowanie – 80%,

– kanalizacyjnych – 65%,

– gazowych – 85%,

– ciepłowniczych – 70%.

 • Zakończono budowę przyłączy wod-kan. do zapleczy technicznych i socjalnych.
 • Przebudowa kolizji sieci elektroenergetycznych – 85% dla etapu tymczasowego.
 • Rozpoczęto wykonywanie ścian szczelinowych – zaawansowanie 20%.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje – 60 %.

Wentylatornia V20

 • Zakończono wykonywanie wzmocnień gruntu (jet-grouting).
 • Zakończono wykonywanie fundamentów pod ekrany akustyczne.
 • Wykonano całość przebudowy kolizji sanitarnych wraz z przełączeniami i przyłączami do posesji.
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznych- 100% dla etapu tymczasowego.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje- 40 %.

Stacja C21 Bródno

 • Trwa przebudowa wszystkich sieci sanitarnych:

– wodociągowych – zaawansowanie 15%

– kanalizacyjnych – 60%.

– gazowych – 60%

– ciepłowniczych – 30%

 • Wykonano konstrukcję obudowy ścian tymczasowych komór kanalizacyjnych CR2 i CS2 ze ścianek szczelnych. Zabetonowano korek w komorze CR2. Zabetonowano korek w komorze CS2.
 • Rozpoczęto wykonywanie murków prowadzących dla ścian szczelinowych komory startowej TBM.
 • Rozpoczęto wykonywanie murków prowadzących dla ścian szczelinowych wyjścia W3 i W6.
 • Rozpoczęto wykonywanie murków prowadzących dla ścian szczelinowych komory torów odstawczych.
 • Rozpoczęto wykonywanie ścian szczelinowych wyjścia W3 i W6.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu górnego nad tunelem wyjścia W3 i W6.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu przejścia dla pieszych pod ulicą Rembielińską wyjście W3 i W6.
 • Wykonywanie ścian szczelinowych komory startowej TBM i rozjazdów– zawansowanie 85%.
 • Wykonywanie ścian szczelinowych komory torów odstawczych – zaawansowanie 17%.
 • Wykonywanie ścian szczelinowych korpus stacji zaawansowanie – zaawansowanie 25%.
 • Rozpoczęto wykonywanie wykopu od strop górny komory rozjazdów.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu górnego komory startowej TBM i rozjazdów.
 • Rozpoczęto wykonywanie konstrukcji komór kanalizacyjnych.
 • Rozpoczęto wykonywanie konstrukcji komór ciepłowniczych.
 • Rozpoczęto wykonywanie izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej komór kanalizacyjnych.
 • Demontaż oświetlenia ulicznego 80 %.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje – 55 %.
 • Trwają prace przy montażu ekranów akustycznych.

Wentylatornia V21

 • Trwają prace przy przebudowie kolizji sanitarnych. Wykonano ok. 85 % w zakresie przebudowy kolizji sanitarnych.
 • Przebudowano kolizję kolektora kanalizacji ogólnospławnej.
 • Sukcesywnie do frontu robót wykonywane są murki prowadzące.
 • Trwa realizacja ścian szczelinowych – 15%.