Stacja C16 Szwedzka

 • Wykonywano konstrukcję wyjście W4.
 • Zakończono wykonanie szachtów (części nadziemne).
 • Wykonywane są konstrukcje murowe na poziomie -1. Wymurowano 95% ścian.
 • Wykonano izolacje stropu górnego 60%.
 • Trwają prace tynkarskie na poziomie -1 wykonano 85% .
 • Prowadzone są roboty przy zasypkach 30%
 • Wykonano malowanie jednokrotne powierzchni pomieszczeń 70%
 • Wykonywana jest podkonstrukcja pod ściany HPL w łazienkach 20%
 • Prowadzone są roboty przy okładzinach akustycznych w wentylatorniach 60%
 • Wykonywane są podkonstrukcje sufitów podwieszonych – hala peronu 10%, hala odpraw 80%
 • Wykonywane są wykończenia pomieszczeń z gresów 40%
 • Montaż drzwi do pomieszczeń – wykonano 20%
 • Wykonywana jest podkonstrukcja pod okładziny GRC na poz. -2 90%
 • Prowadzone są na bieżąco instalacje kanalizacyjne podposadzkowe 95%.
 • Trwa montaż instalacji sanitarnych na poz. -1: wod-kan 30%, wentylacyjnych 50%,
 • Prowadzone są roboty przy wentylacji podstawowej ( wentylatory i tłumiki)- 80%
 • Rozpoczęto montaż instalacji ogrzewania 20%
 • Rozpoczęto montaż instalacji klimatyzacji 28%
 • Instalacja gaszenia gazem –zaawansowanie 60%
 • Wykonuje się instalacje uziemień i połączeń wyrównawczych. Wykonano na chwilę obecną -85%.
 • Prowadzony jest montaż kablowych konstrukcji wsporczych. Wykonano 70%.
 • Instalacja siły i światła wykonano 40%.
 • Podstacja trakcyjna – wykonano 60%.
 • Wykonuje się światłowody na potrzeby Systemu GSM C15-C16 wykonano 20%

Wentylatornia V16           

 • Wykonywane są okładziny akustyczne – 65%.
 • Wykonano strop czerpni P1
 • Wykonano biegi schodowe w poz. -2 100%
 • Rozpoczęto malowanie w poz. -2
 • W trakcie wykonywania izolacje przeciwwodne przegłębień w płycie dennej części głębokiej
 • Kontynuowane są prace instalacyjne – wentylacja lokalna 2%
 • Rozpoczęto montaż wentylacji podstawowej 10%
 • Prowadzone są roboty przy instalacji wodnej 60%
 • Trwają prace przy instalacjach kanalizacyjnych 32%
 • Trwają prace przy kablowych konstrukcjach wsporczych 15%

Stacja C17 Targówek

 • Wykonano 90% robót wykończeniowych w głównych pomieszczeniach technicznych.
 • Wykonano 98% izolacji na stropie głównym.
 • Wykonano 99% szachtów.
 • Wykonano 100% płyty peronu.
 • Wykonano 90% robót wykończeniowych w Pomieszczeniach technologicznych stacji.
 • Wykonano 60% robót wykończeniowych w strefie ogólno-miejskiej.
 • Wykonano 60% robót w Hali odpraw wraz z halą peronową. Trwa układanie płyt kamiennych na peronie, trwa montaż konstrukcji sufitów podwieszanych oraz okładzin ściennych. Wykonawcy zwrócono uwagę na niedokładny montaż płyt ściennych oraz rozbieżności w wymiarach płyt ściennych.
 • Kontynuowanie montażu instalacji sanitarnych w pomieszczeniach technicznych i korytarzach na poz. – 1 (wentylacja-50%, instalacja wod-kan.-50%, gaszenia gazem-50%).
 • Trwa montaż wszystkich instalacji sanitarnych. Aktualne zaawansowanie poszczególnych instalacji: kanalizacja podposadzkowa -95%, wod-kan –80%, wentylacja lokalna -70%, wentylacja podstawowa -70%, instalacja gaszenia gazem—60%, instalacja klimatyzacji -50%.
 • Konstrukcje kablowe – 95%.
 • Uziemienia i połączenia wyrównawcze- 90%.
 • Instalacja siły i światła – 70%.
 • Montaż urządzeń w podstacji-95%.
 • Połączenia urządzeń w podstacji – 70%.
 • Przyłącze zasilania docelowego dla stacji C17 – 90%.
 • System SAP od C16-C17 / wraz z tunelem i wentylatornią / – ok. 40%.
 • System SAP od C17-C18 / wraz z tunelem i wentylatornią / – ok. 25%.
 • System DSO C17 – ok. 35%.

Wentylatornia V17

 • Wykonano 95% murów w głównych pomieszczeniach technologicznych.
 • Wykonano 95% izolacji na stropie górnym.
 • Wykonano 70% robót wykończeniowych.
 • Trwa montaż instalacji sanitarnych: kanalizacji- 75%, wentylacji- 35%.
 • Trwa montaż okładzin akustycznych – 80%

Stacja C18 Trocka

 • Trwa wykonywanie przyłączy wod-kan do stacji – zaawansowanie 90%.
 • Trwa budowa przyłączy ciepłowniczych – 95%.
 • Trwa przebudowa kolizji sieci sanitarnych: gazowych-100%, ciepłowniczych – 100% kanalizacyjnych i wodociągowych – 95%.
 • Trwa montaż wszystkich instalacji sanitarnych: kanalizacja podposadzkowa – 99%, instalacja wod-kan – 55%, wentylacja lokalna – 55%, wentylacja podstawowa – 90%, instalacja gaszenia gazem – 70%.
 • Trwa montaż urządzeń w podstacji – zaawansowanie 90% oraz połączeń urządzeń w podstacji – 40%.
 • Trwają prace związane z montażem uziemień i połączeń wyrównawczych- zaawansowanie 90%.
 • Trwają prace związane z montażem tras kablowych- zaawansowanie 90%.
 • Trwa montaż instalacji siły i światła – zaawansowanie 50%.
 • Rozpoczęto instalację oświetlenia zewnętrznego – zaawansowanie 10%.
 • Rozpoczęto przebudowę infrastruktury telekomunikacyjnej – zaawansowanie 5%.
 • Trwa montaż światłowodów – zaawansowanie 30%.
 • Trwają prace murarskie na poz.-2 torów odstawczych – zaawansowanie 97%
 • Zakończono prace tynkarskie w pomieszczeniach technicznych w poziomie -1 stacji.
 • Trwają prace tynkarskie w pomieszczeniach na torach odstawczych – zaawansowanie 90%.
 • Trwają prace wykończeniowe w pomieszczeniach stacji (malowanie, podłogi, gres, sufity) – zaawansowanie 65%.
 • Trwają prace wykończeniowe w pomieszczeniach torów odstawczych (malowanie, podłogi, gres, sufity, okładziny akustyczne) – zaawansowanie 25%.
 • Trwa wykonywanie posadzki kamiennej peronu – zaawansowanie 90%
 • Rozpoczęto wykonywanie posadzki kamiennej hal odpraw – zaawansowanie 10%.
 • Zakończono wykonanie wejścia W4
 • Zakończono wykonanie wejścia W1
 • Trwają zasypki stacji i torów odstawczych – zaawansowanie 95%

Wentylatornia V18

 • Zakończono wykonywanie okładzin akustycznych.
 • Trwa montaż instalacji kanalizacji – zaawansowanie 5%.]
 • Trwają prace murarskie części głębokiej – zaawansowanie 80%.
 • Trwa budowa infrastruktury telekomunikacyjnej SK – zaawansowanie 50%.