Stacja C16 Szwedzka

 • Zakończono  prace przy płycie dennej na stacji.
 • Kontynuowano prace przy instalacji kanalizacji w stropie stacji na poziomie -2 -zaawansowanie 75%.
 • Trwają prace przy słupach docelowych stacji.
 • Trwają prace przy uszczelnianiu i wyrównywaniu ścian szczelinowych.

Wentylatornia V16

 • Wykonano 90% drugorzędnych elementów konstrukcyjnych.
 • Wykonywany jest ostatni strop górny nad częścią głęboką.
 • Trwają prace przy uszczelnianiu i wyrównywaniu ścian szczelinowych.
 • Prowadzone są prace przy wzmacnianiu obiektu Strzelecka 10.
 • Prowadzone są prace przy wzmacnianiu obiektu Strzelecka 26.

Stacja C17 Targówek

 • Zakończono wykonywanie słupów docelowych na komorze rozjazdów.
 • Wykonano 75% słupów na stacji.
 • Wykonano 95% izolacji na stropie głównym.
 • Zakończono montaż ostatniego odcinka przebudowy sieci gazowych nad stropem stacji w rejonie osi nr.9.
 • Kontynuowano budowę uziemienia korpusu stacji oraz połączeń wyrównawczych.
 • Kontynuowano przebudowę czynnych kabli światłowodowych na docelową trasę (40 otworowa kanalizacja  teletechniczna na stropie stacji).

Wentylatornia V17

 • Wykonano 40% drugorzędnych elementów konstrukcyjnych.
 • Wykonano 60% izolacji na stropie górnym.
 • Zakończono przebudowę sieci ciepłowniczej.
 • Wykonano instalację kanalizacji w stropie na poziomie -1.

Stacja C18 Trocka

 • Wykonywane są przyłącza wod-kan do stacji w rejonie torów odstawczych (odcinek P11-P15) – zaawansowanie 10%.
 • Rozpoczęto przebudowę sieci ciepłowniczych i wodociągowych na końcu stacji nad torami odstawczymi.
 • Wykonano wszystkie możliwe słupy docelowe stacji (zaawansowanie 85% – pozostałe słupy będą wykonane po zamknięciu otworów tymczasowych).
 • Wykonywane są elementy pionowe stacji (zaawansowanie 30%).
 • Wykonywana jest płyta peronu (zaawansowanie 20%).
 • Wykonywane są prace murarskie w osiach 25-30 w poziomie -1 stacji.
 • Wykonywany jest strop w poziomie -1 na torach odstawczych (zaawansowanie 70%).
 • Wykonywana jest izolacja stropu górnego na torach odstawczych (zaawansowanie 80%).
 • Rozpoczęto wykop do płyty dennej na torach odstawczych.

Wentylatornia V18

 • Rozpoczęto prace związane z wykonaniem łączników tunelowych

Stacja C15 Dw. Wileński

 • Rozpoczęto prace polegające na zmianie geometrii peronów technologicznych.
 • Wykonywany jest jet-grouting na potrzeby wejścia TBM do C15 – zaawansowanie 95 %.
 • Odtworzono ruch tramwajowy.

Tunele

 • C-15 Szyb demontażowy: Trwa wykonywanie wzmocnienia gruntu na wejściu maszyn TBM  do szybu demontażowego C-15
 • Na stacji C-16 rozpoczęto montaż urządzeń dla obsługi maszyn TBM oraz drążenia.