Stacja C19 Zacisze

 • Wykonano słupy docelowe wyjścia W2 100%.
 • Wykonuje się słupy docelowe poz. -2 , wykonano 64%.
 • Wykonuje się słupy docelowe poz. -1 , wykonano 50%.
 • Roboty murowe na poz. -1. Wykonano – 17%.
 • Wykonuje się szacht czerpnio –wyrzutni P2 część nadziemna – 85%.
 • Wykonano izolację płyty górnej wyjścia W2 – 100%.
 • Wykonuję się zasypki na wyjściu W2 – 80%.
 • Wykonuje się elementy pionowe na wyjściu W2 – 80%.
 • Wykonano izolacje stopu górnego czerpnio-wyrzutni P1- 100%.
 • Wykonuje się zasypki na stopie czerpnio-wyrzutni P1 – 90%.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje   – 55 %.
 • Wykonano ok. 77% w zakresie przebudowy kolizji sanitarnych.
 • Instalacja kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 82 %.

Wentylatornia V19

 • Wykonuje się ściany żelbetowe poz. -1 – 90%.
 •  Wykonano fundamenty pod wentylatory 100%.
 • Wykonano słupy na poz.-1 -100%.
 • Wykonano ruszt i rozparcie w części głębokiej.
 • Wykonano wykop do poziomu płyty dennej w części głębokiej.
 • Wykonano prefabrykaty do przykrycia otworu technologicznego.
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznych- 90% dla etapu tymczasowego.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje- 40%.
 • Wykonano ok. 50% w zakresie przebudowy wszystkich kolizji sanitarnych.
 • Rozpoczęto wykonywanie instalacji kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 40 %.
 • Trwają prace przy montażu wypustów bednarki płyty dennej- 10%.

Stacja C20 Kondratowicza

 • Trwa wykonywanie elementów pionowych stacji (słupy)
 • Trwa wykonywanie płyty dennej wyjścia W1 – zaawansowanie 30%.
 • Trwają prace murarskie na poziomie -1 korpusu stacji – zaawansowanie 50%.
 • Trwa wykonywanie izolacji stropu górnego korpusu stacji – zaawansowanie 92%.
 • Trwają zasypki przejścia podziemnego W5-W6 oraz korpusu stacji – zaawansowanie 70%.
 • Zakończono wykonywanie ścian zewnętrznych wyjścia W3.
 • Wykonano montaż konstrukcji stalowej wyjścia W3.
 • Zakończono wykonywanie ścian zewnętrznych wyjścia W4.
 • Wykonano montaż konstrukcji stalowej wyjścia W4.
 • Trwa wykonywanie elementów pionowych wyjścia W4 (ściany, słupy) – zaawansowanie 70%.
 • Rozpoczęto wykonywanie ścian zewnętrznych wyjścia W5 – zaawansowanie 40%.
 • Trwa wykonywanie ścian peronu – zaawansowanie 50%.
 • Rozpoczęto wykonywanie płyty peronu – zaawansowanie 20%.
 • Rozpoczęto tynkowanie ścian na poziomie -1 korpusu stacji – zaawansowanie 10%.
 • Rozpoczęto malowanie ścian na poziomie -1 korpusu stacji – zaawansowanie 1%.
 • Rozpoczęto montaż podłóg podniesionych – zaawansowanie 2%.
 • Rozpoczęto montaż instalacji sanitarnych w pom.201 (rozdzielnia podstacji)
 • Rozpoczęto prace związane z uziemieniem korpusu stacji na części stropu górnego 40%.
 • Rozpoczęto wykonywanie siatki Rabitza w pomieszczeniach technicznych.

Wentylatornia V20

 • Trwają prace przygotowawcze do wykonania łączników tunelowych.
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznych- 100% dla etapu tymczasowego.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje- 40 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie instalacji kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 55 %.
 • Trwają prace przy montażu wypustów bednarki płyty dennej- 8%.

Stacja C21 Bródno

 • Trwa montaż instalacji kanalizacji w stropach, płytach i ziemi na poziomie -1, rozpoczęto montaż w/w instalacji na poziomie -2- całkowite zaawansowanie w/w robót-25%.
 • Wykonano ściany szczelinowe komory startowej TBM i rozjazdów.
 • Rozpoczęto wykonywanie przesłony z jet-grounting – 100 %. (Zakończono wykonywanie przesłony jet-grounting w osiach 1-12 (w rejonie budynków Bazyliańska 7 i Rembielińska 21A)).
 • Zakończono wykonywanie specjalistycznych robót fundamentowych.
 • Rozpoczęto wykonywanie wykopu pod strop górny komory rozjazdów.
 • Rozpoczęto wykonywanie wykopu pod strop górny torów odstawczych.
 • Rozpoczęto wykonywanie wykopu pod strop górny, strop pośredni i płytę fundamentową korpusu stacji.
 • Wykonano wykop metodę podstropową w komorze startowej TBM i rozjazdów – 100 %.
 • Wykonano strop górny komory startowej TBM i rozjazdów – 100 %.
 • Wykonywany jest strop górny korpusu stacji wraz z izolacją – 90 %.
 • Wykonywany jest strop górny komory torów odstawczych wraz z izolacją – 75 %.
 • Wykonano stop pośredni komory startowej TBM i rozjazdów- 100%.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu pośredniego korpusu stacji – 100 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu pośredniego korpusu torów odstawczych – 50 %
 • Wykonano płytę fundamentową komory startowej TBM i rozjazdów – 100%.
 • Rozpoczęto wykonywanie płyty fundamentowej korpusu stacji – 40 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie robót murowych na poziomie -1.
 • Rozpoczęto wykonywanie słupów docelowych.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu górnego nad tunelem wyjścia W3 i W6 – 95 %.
 • Wykonano strop górny na wyjściem W1
 • Wykonano strop górny na wyjściem W6
 • Wykonano zadaszenie wyjścia W6 i ściany szybów windowych przy wyjściu W6 w części nadziemnej.
 • Wykonano zadaszenie wyjścia W5.
 • Rozpoczęto wykonywanie ścian wyjścia W1, W5 i W6.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu przejścia dla pieszych pod ulicą Rembielińską wyjście W3 i W6.
 • Wykonano kołyski pod tracze TBM i portale dla tuneli lewy i prawy – 100 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie konstrukcji komór kanalizacyjnych.
 • Rozpoczęto wykonywanie konstrukcji komór ciepłowniczych.
 • Trwają prace związane z uziemieniem korpusu stacji na części stropu górnego 29%.
 • Trwają prace wypustów bednarki płyty dennej- 20%.
 • Wykonywane są przepusty fi 160 w płycie dennej- 16%.
 • Trwają prace przy przełączeniu sieci trakcyjnej dot. odtworzenia torowiska w ciągu ul. Rembelińskiej.

Wentylatornia V21

 • Trwa wykonywanie górnego oczepu ścian szczelinowych – 98%.
 • Odkopano ściany szczelinowe do poziomu -2 w części głębokiej.
 • Trwa wykonywanie płyty fundamentowej w części głębokiej – 82 %.
 • Wylano chudy beton w części głębokiej.
 • Rozpoczęto układanie izolacji płyty fundamentowej w części głębokiej.
 • Trwa wykonywanie żelbetowych ścian wewnętrznych – 90 % (ściany poziom -1).
 • Trwa wykonywanie stropu górnego – 80%.
 • Trwa odkopywanie ścian szczelinowych do poziomu -2 w części głębokiej.
 • Wykonano 2 poziom żelbetowego rusztu rozpierającego.
 • Zasypano 70% stropu górnego.
 • Wykonano fundamenty pod wentylatory oraz tłumiki akustyczne na poziomie -1.
 • Wykonywane są ściany oraz stropy czerpnio wyrzutni ponad poziomem terenu – 80 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie instalacji kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 35 %.