Stacja C19 Zacisze

 • Wykonywane są drogi dojazdowe do posesji prywatnych.
 • Wykonuje się murki prowadzące wykonano – 95%
 • Wykonuje się ściany szczelinowe korpusu stacji. Na chwilę obecną wykonano – 61%
 • Prowadzone są roboty przy wykonywaniu baret. Na dzień dzisiejszy wykonano – 53%
 • Prowadzi się prace przy ekranach akustycznych- wykonano około – 75%
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje – 55 %.
 • Trwają prace przy przebudowie kolizji sanitarnych. Wykonano ok. 70% w zakresie przebudowy kolizji sanitarnych.

Wentylatornia V19

 • Wykonywane są ekrany akustyczne. Na chwilę obecną wykonano – 90%.
 • Wykonano wykop wstępny – 50%.
 • Wykonywane są murki prowadzące.
 • Wykonywane są ściany szczelinowe – zaawansowanie – 50%.
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznych – 90% dla etapu tymczasowego.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje – 40%.
 • Zakończono prace związane z przebudową sieci sanitarnych kolidujących z nowobudowanymi ścianami szczelinowymi. Wykonano ok. 50% w zakresie przebudowy wszystkich kolizji sanitarnych.

Stacja C20 Kondratowicza

 • Trwa wykonywanie ścian szczelinowych korpusu stacji – zaawansowanie 88%.
 • Trwa wykonywanie ścian szczelinowych przejścia podziemnego w osiach 29-44 wraz z wyjściami W5 i W6 – zaawansowanie 100%.
 • Trwa wykonywanie baret korpusu stacji – zaawansowanie 45%.
 • Zakończono wykonywanie ścian szczelinowych wyjścia W2.
 • Rozpoczęto wykonywanie ścian szczelinowych wyjścia W1 – zaawansowanie 95%.
 • Wykonywany jest wykop wstępny pod strop górny przejścia podziemnego w osiach 29-44 – zaawansowanie 80%
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu górnego przejścia podziemnego w osiach 29-44 – zaawansowanie 25%
 • Rozpoczęto wykop wstępny korpusu stacji – zaawansowanie 10%
 • Trwa przebudowa wszystkich sieci sanitarnych: wodociągowych – zaawansowanie – 80%, kanalizacyjnych – 75%, gazowych – 85%,  ciepłowniczych – 70%
 • Przebudowa kolizji sieci elektroenergetycznych – 85% dla etapu tymczasowego.
 • Rozpoczęto wykonywanie ścian szczelinowych – zaawansowanie 20%.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje   – 65 %.

Wentylatornia V20

 • Zakończono wykonywanie stropu górnego – zaawansowanie 95% (pozostały otwory technologiczne).
 • Rozpoczęto wykop podstropowy – zaawansowanie 15%.
 • Wykonano całość przebudowy kolizji sanitarnych wraz z przełączeniami i przyłączami do posesji.
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznych- 100% dla etapu tymczasowego.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje- 40 %.

Stacja C21 Bródno

 • Trwa przebudowa wszystkich sieci sanitarnych: wodociągowych – zaawansowanie – 20%, kanalizacyjnych – 70%, (w tym 100% mikrotunelingu), gazowych – 65%, ciepłowniczych – 80%.
 • Trwa wykonywanie murków prowadzących dla ścian szczelinowych komory startowej TBM.
 • Trwa wykonywanie murków prowadzących dla ścian szczelinowych wyjścia W3 i W6.
 • Trwa wykonywanie murków prowadzących dla ścian szczelinowych komory torów odstawczych.
 • Trwa wykonywanie ścian szczelinowych wyjścia W3 i W6.
 • Trwa wykonywanie stropu górnego nad tunelem wyjścia W3 i W6.
 • Trwa wykonywanie stropu przejścia dla pieszych pod ulicą Rembielińską wyjście W3 i W6.
 • Wykonywanie ścian szczelinowych komory startowej TBM i rozjazdów– zawansowanie 95%.
 • Wykonywanie ścian szczelinowych komory torów odstawczych – zaawansowanie 55%.
 • Wykonywanie ścian szczelinowych korpus stacji zaawansowanie – zaawansowanie 36%.
 • Trwa wykonywanie wykopu od strop górny komory rozjazdów.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu górnego komory startowej TBM i rozjazdów 40%
 • Rozpoczęto wykonywanie przesłony z jet-grounting – 10 %.
 • Trwa wykonywanie konstrukcji komór kanalizacyjnych.
 • Trwa wykonywanie konstrukcji komór ciepłowniczych.
 • Trwa wykonywanie izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej komór kanalizacyjnych.
 • Demontaż oświetlenia ulicznego – 80%.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje – 65%.

Wentylatornia V21

 • Zakończono realizację ścian szczelinowych.