Stacja C16 Szwedzka

 • Wykonano 100% słupów docelowych.
 • Wykonywane są konstrukcje murowe na poziomie -1. Wymurowano 99% ścian.
 • Wykonano izolacje stropu górnego 90%.
 • Trwają prace tynkarskie na poziomie -1 wykonano 95% .
 • Prowadzone są roboty przy zasypkach 60%
 • Wykonano malowanie jednokrotne powierzchni pomieszczeń 90%
 • Wykonywana jest podkonstrukcja pod ściany HPL w łazienkach 70%
 • Prowadzone są roboty przy okładzinach akustycznych w wentylatorniach 90%
 • Wykonywane są podkonstrukcje sufitów podwieszonych – hala peronu 10%, hala odpraw 90%
 • Wykonywane są wykończenia pomieszczeń z gresów 60%
 • Montaż drzwi do pomieszczeń – wykonano 70%
 • Wykonywana jest podkonstrukcja pod okładziny GRC na poz. -2 90% i na poz. -1 60%. Trwa montaż płyt GRC – 20%
 • Wykonuje się podkonstrukcje pod GRC na wyjściu W1- 90% i wyjściu W4 -40%
 • Wykonuje się okładziny z cegły klinkierowej – zaawansowanie 65%.
 • Prowadzone są na bieżąco instalacje kanalizacyjne podposadzkowe 95%.
 • Trwa montaż instalacji sanitarnych na poz. -1: wod-kan 37%, wentylacyjnych 63%,
 • Prowadzone są roboty przy wentylacji podstawowej ( wentylatory i tłumiki) – 85%
 • Rozpoczęto montaż instalacji ogrzewania 22%
 • Rozpoczęto montaż instalacji klimatyzacji 30%
 • Instalacja gaszenia gazem –zaawansowanie 60%
 • Wykonuje się instalacje uziemień i połączeń wyrównawczych. Wykonano na chwilę obecną – 90%.
 • Prowadzony jest montaż kablowych konstrukcji wsporczych. Wykonano 70%.
 • Instalacja siły i światła wykonano 50%.
 • Podstacja trakcyjna – wykonano 60%.
 • Wykonuje się światłowody na potrzeby Systemu GSM C15-C16 wykonano 20%

Wentylatornia V16           

 • Wykonywane są okładziny akustyczne – 85%.
 • Wykonano biegi schodowe w poz. -2 100%.
 • Wykonano posadzki na poziomie -1 95% całości.
 • W trakcie wykonywania izolacje przeciwwodne przegłębień w płycie dennej części głębokiej- 90%
 • Wykonano posadzkę żywiczną w pom. 650a-100%
 • Wykonuje się gres pompowni – 80%
 • Kontynuowane są prace instalacyjne – wentylacja lokalna 28%.
 • Trwa montaż wentylacji podstawowej 90%.
 • Prowadzone są roboty przy instalacji wodnej   80%.
 • Trwają prace przy instalacjach kanalizacyjnych 80%.
 • Rozpoczęto montaż przepompowni
 • Trwają prace przy kablowych konstrukcjach wsporczych 90%.

Stacja C17 Targówek

 • Wykonano 92% robót wykończeniowych w głównych pomieszczeniach technicznych.
 • Wykonano 99% izolacji na stropie głównym.
 • Wykonano 90% robót wykończeniowych w Pomieszczeniach technologicznych stacji.
 • Wykonano 70% robót wykończeniowych w strefie ogólno-miejskiej.
 • Wykonano 70% robót w Hali odpraw wraz z halą peronową. Trwa układanie płyt kamiennych na peronie, trwa montaż konstrukcji sufitów podwieszanych oraz okładzin ściennych. Wykonawcy zwrócono uwagę na niedokładny montaż płyt ściennych oraz rozbieżności w wymiarach płyt ściennych.
 • Kontynuowanie montażu instalacji sanitarnych w pomieszczeniach technicznych i korytarzach na poz. – 1 (wentylacja-50%, instalacja wod-kan.-50%, gaszenia gazem-50%).
 • Trwa montaż wszystkich instalacji sanitarnych. Aktualne zaawansowanie poszczególnych instalacji: kanalizacja podposadzkowa -98%, wod-kan – 85%, wentylacja lokalna -80%, wentylacja podstawowa -100%, instalacja gaszenia gazem – 70%, instalacja klimatyzacji -90%.
 • Konstrukcje kablowe – 100%.
 • Instalacja siły i światła – 80%.
 • Połączenia urządzeń w podstacji – 95%.
 • System SAP od C16-C17 / wraz z tunelem i wentylatornią / – ok. 80%.
 • System DSO C17 – ok. 70%.

Wentylatornia V17

 • Wykonano 95% murów w głównych pomieszczeniach technologicznych.
 • Wykonano 95% izolacji na stropie górnym.
 • Wykonano 75% robót wykończeniowych.
 • Trwa montaż instalacji sanitarnych: kanalizacji- 80%, wentylacji- 90%.
 • Trwa montaż okładzin akustycznych – 80%

Stacja C18 Trocka

 • Trwa przebudowa kolizji sieci sanitarnych: gazowych-100%, ciepłowniczych – 100% kanalizacyjnych i wodociągowych – 95%.
 • Trwa montaż wszystkich instalacji sanitarnych: kanalizacja podposadzkowa – 99%, instalacja wod-kan – 80% – rozpoczęto tzw.”biały montaż” w toaletach i hydranty, wentylacja lokalna – 80%, wentylacja podstawowa – 100%, instalacja gaszenia gazem – 70%, instalacja klimatyzacji – 60%.
 • Trwa wykonywanie połączeń urządzeń w podstacji – zaawansowanie 90%.
 • Trwa montaż instalacji siły i światła – zaawansowanie 75%.
 • Zakończono montaż tras kablowych- zaawansowanie 100%.
 • Rozpoczęto instalację oświetlenia zewnętrznego – zaawansowanie 50%.
 • Trwa przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej – zaawansowanie 85%.
 • Rozpoczęto instalację systemu SAP- zaawansowanie 45%.
 • Rozpoczęto instalację systemu DSO – 45%.
 • Trwają prace tynkarskie w pomieszczeniach na torach odstawczych – zaawansowanie 98%.
 • Trwają prace wykończeniowe w pomieszczeniach stacji (malowanie, podłogi, gres, sufity) – zaawansowanie 85%.
 • Trwają prace wykończeniowe w pomieszczeniach torów odstawczych (malowanie, podłogi, gres, sufity, okładziny akustyczne) – zaawansowanie 80%.
 • Trwa wykonywanie posadzki kamiennej peronu – zaawansowanie 90%
 • Rozpoczęto wykonywanie posadzki kamiennej hal odpraw – zaawansowanie 30%.
 • Rozpoczęto wykonywanie okładzin ściennych na peronie – zaawansowanie 50%

Wentylatornia V18

 • Zakończono prace murarskie na poziomie -1.
 • Wykonano klatkę schodową części głębokiej.
 • Zakończono prace murarskie części głębokiej.
 • Trwają prace wykończeniowe części głębokiej – zaawansowanie 75%.
 • Wykonano fundamenty pod wentylatory w poz.-1.
 • Zakończono wykonywanie posadzki w poz.-1.
 • Zakończono wykonywanie okładzin akustycznych.
 • Trwa montaż instalacji sanitarnych: wod-kan – 70%, wentylacji lokalnej – 80%, wentylacji podstawowej – 90%.

Stacja C20 Kondratowicza

 • W dniu 31-10-2018r zostały wykonane i odebrane przez gestora Veolię cztery tymczasowe komory ciepłownicze wraz z wyposażeniem – armaturą na ulicy Kondratowicza w rejonie przyszłej stacji metra C20.W/w roboty umożliwiają wykonanie przebudowy sieci ciepłowniczych z jednoczesnym zapewnieniem ciągłości dostaw ciepła dla wszystkich okolicznych odbiorców.