Stacja C16 Szwedzka

 • Trwają prace przy słupach docelowych stacji – 60%.
 • Kontynuowane są prace przy uszczelnianiu i wyrównywaniu ścian szczelinowych.
 • Wykonano fundamenty pod wentylatory na poz. -1.
 • Wykonywane są elementy pionowe wyjścia W1.
 • Wykonywana jest klatka schodowa S7 oraz szach windowy 107A w części podziemnej.
 • Kontynuowane są prace instalacji kanalizacji w stropie stacji na poziomie -2 oraz przy wejściu W1.

Wentylatornia V16

 • Wykonano 90% drugorzędnych elementów konstrukcyjnych.
 • Wykonano część nadziemną szachtu P2.
 • Zakończono zasypki wentylatorni.
 • Trwają odbiory techniczne ścian szczelinowych na wszystkich poziomach
 • Zakończono prace przy wzmacnianiu obiektu Strzelecka 26 w zakresie umożliwiającym przejście tarczy TBM.

Stacja C17 Targówek

 • Wykonano 90% szachtów.
 • Wykonano 85% płyty peronu.
 • Wykonano 40% murów w głównych pomieszczeniach technologicznych.
 • Kontynuowano budowę uziemienia korpusu stacji oraz połączeń wyrównawczych.
 • Trwa układanie peszli w szachtach windowych i wejściach według przyjętej technologii prac.
 • Zakończono prace związane z montażem peszli w peronie.
 • Rozpoczęto prace związane z tymczasowym oświetleniem tuneli dla wykonywania prac budowlanych.

Wentylatornia V17

 • Trwają prace przy drugorzędnych elementach konstrukcyjnych.
 • Trwają prace przy izolacji na stropie górnym.

Stacja C18 Trocka

 • Wykonano wszystkie możliwe przyłącza wod- kan do stacji w rejonie torów odstawczych (odcinek P11-P15) – zaawansowanie 10% (kolejne będą wykonywane po wykonaniu zasypek stacji).
 • Rozpoczęto likwidację tymczasowej sieci wodociągowej na końcu stacji za torami odstawczymi.
 • Rozpoczęto budowę kolektora sieci kanalizacji Dn. 1000 (od komory K4 do K5) nad stropem stacji w rejonie osi 38-39.
 • Zakończono prace związane z demontażem zasilania TBM na terenie stacji i tuneli.
 • Ułożono trasy kablowe (przepusty) w płycie dennej w osiach 30-40 w ilości ok. 180 sztuk rurą DVR Φ160
 • Wykonano wszystkie możliwe słupy docelowe stacji (zaawansowanie 85% – pozostałe słupy będą wykonane po zamknięciu otworów tymczasowych).
 • Wykonywane są elementy pionowe stacji (zaawansowanie 60%).
 • Wykonywana jest płyta peronu (zaawansowanie 60%).
 • Wykonywane są prace murarskie w osiach 10-30 w poziomie -1 stacji (zaawansowanie 60%).
 • Trwa wykop do płyty dennej na torach odstawczych (zaawansowanie 80%).
 • Trwa wykonywanie płyty dennej na torach odstawczych (zaawansowanie 30%).
 • Rozpoczęto wykonywanie słupów docelowych torów odstawczych (zaawansowanie 10%).

Wentylatornia V18

 • Trwają prace związane z wykonaniem łączników tunelowych (zaawansowanie 20%).

Tunele

 • W październiku 2017 r. wyprodukowano 450 pierścieni obudowy tunelu
 • W tunelu D-18 prawym i lewym rozpoczęto uszczelnienia tuneli.

Stacja C15 Dw. Wileński

 • Zakończono prace przy iniekcjach budynku przy Targowej 84.
 • Trwają prace przy profilowaniu płyty dennej na potrzeby TBM