Stacja C19 Zacisze

 • Roboty murowe poz. -2 – 99%
 • Wykonywane są roboty malarskie poz. -1- 80%.
 • Wykonywane są zasypki na wyjściu W2 – 100%.
 • Zamontowano belki wciągników na poz. -1 – 80%.
 • Wykonuje się montaż podłogi technologicznej – 85%.
 • Wykonywany jest montaż drzwi – 90%.
 • Okładziny ścian i podłogi z gresu -80%.
 • Wykonuje się podłogi kamienne poz.-1 -100%.
 • Wykonuje się podłogi kamienne płyta peronu – 100%
 • Wykonywana jest podkonstrukcja pod okładziny lastryko – 99%.
 • Wykonywane okładziny ścian lastryko – 90%.
 • Podkonstrukcja w łazienkach publicznych – 100%.
 • Wykonywane są okładziny akustyczne w pom. wentylatornii oraz pom. technicznych – 99%.
 • Montaż ścian szklanych 65%.
 • Montaż okładzin kamiennych na ścianach poz. -2 – 100%.
 • Montaż sufitów podwieszanych – 35%.
 • Wykonywana jest ściana zatorowa podkonstrukcja- 99%.
 • Wykonywane są kurtyny dymowe – 80%.
 • Okładziny części nadziemnych-10%.
 • Wykonywane jest szklenie części nadziemnych-90%.
 • Zamknięto otwór technologiczny osie 6-8 – 100%.
 • Wykonuje się balustrady, pochwyty – 15%.
 • Wykonuje się izolacje dachowe części nadziemnych -15%.
 • Przebudowa kolizji sieci elektrycznych – 100% dla etapu tymczasowego.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje – 62 %.
 • Instalacja gaszenia gazem-75 %.
 • Wykonano 99 % w zakresie przebudowy kolizji sanitarnych.
 • Instalacja kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 97 %.
 • Przyłącza kanalizacyjne i wodociągowe do stacji – 99 %.
 • Wykonywana jest instalacja wentylacji lokalnej – 96 %.
 • Trwa montaż Instalacji wentylacji podstawowej – 99 %.
 • Trwa montaż instalacji wodno-kanalizacyjnej – 94 %.
 • Montaż pompowni ścieków – 85%.
 • Montaż instalacji klimatyzacyjnej- 85 %.
 • Trasy kablowe na stacji:
 • podperonie- 95%,
 • poziom -1- 95%,
 • poziom -2- 95%.
 • Uziemienia na stacji- 80%.
 • Instalacja oświetleniowa stacji poziom. -1- 80%.
 • Instalacja oświetleniowa stacji poziom. -2- 70%.
 • Instalacja oświetleniowa podperonia 90%.

Wentylatornia V19

 • Wykonywany jest montaż okładziny akustycznej 99%.
 • Malowanie ścian i sufitów – 80%.
 • Wykonywany jest montaż drzwi- 80%.
 • Wykonywane są podłoża z gresu – 65%.
 • Wykonywane są izolacje dachowe części nadziemnych – 50%.
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznych- 90% dla etapu tymczasowego.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje i kable- 90%.
 • Wykonano ok. 82% w zakresie przebudowy wszystkich kolizji sanitarnych.
 • Instalacja kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 90 %.
 • Trwa montaż instalacji wentylacji podstawowej – 98 %.
 • Montaż instalacji wentylacji lokalnej – 90 %.
 • Trwa montaż instalacji wod-kan – 60 %.
 • Przyłącze kanalizacji sanitarnej do obiektu – 95%.
 • Montaż instalacji klimatyzacyjnej – 65 %.
 • Trwa montaż pompowni ścieków – 60 %.
 • Trasy kablowe – 90%.
 • Oświetlenie podstawowe 15%.
 • Zasilanie wentylacji 50%.
 • Linie zasilające 80%.

Stacja C20 Kondratowicza

 • Trwa malowanie ścian na poziomie -1 korpusu stacji – zaawansowanie 95%.
 • Trwa malowanie ścian na poziomie -2 korpusu stacji – zaawansowanie 95%.
 • Trwa montaż podłóg podniesionych – zaawansowanie 95%.
 • Trwa wykonywanie posadzek żywicznych – zaawansowanie 70%.
 • Trwa wykonywanie posadzek poziom -1 – zaawansowanie 100%.
 • Trwa montaż drzwi – zaawansowanie 95%.
 • Trwa montaż okładzin akustycznych w pomieszczeniach wentylatornii – zaawansowanie 98%.
 • Trwa wykonywanie tynku akustycznego na poziomie -1 – zaawansowanie 100%.
 • Trwa wykonywanie tynku akustycznego na poziomie -2 – zaawansowanie 100%.
 • Trwa wykonywanie posadzki kamiennej poziom -1 – zaawansowanie 98%.
 • Zakończono układanie kamienia na schodach wejść.
 • Zakończono wykonywanie posadzki kamiennej na peronie.
 • Trwa wykonywanie okładzin ściennych w halach odpraw – zaawansowanie 98%.
 • Zakończono wykonywanie okładzin kamiennych na ścianach peronu.
 • Trwa wykonywanie posadzek z gresu w pom. technicznych poziom -1 – zaawansowanie 97%.
 • Trwa wykonywanie posadzek z gresu w pom. technicznych poziom -2 – zaawansowanie 98%.
 • Trwa wykonywanie okładzin ścian z gresu w pom. tech. poziom -1 – zaawansowanie 97%.
 • Trwa wykonywanie zabudowy ścianek G-K w pomieszczeniach poziom -1 i -2 – zaawansowanie 95%.
 • Trwa wykonywanie sufitów podwieszanych hal odpraw – zaawansowanie 95%.
 • Trwa wykonywanie sufitu podwieszanego hali peronowej – zaawansowanie 80%.
 • Rozpoczęto wykonywanie sufitów podwieszonych w pomieszczeniach handlowych – zaawansowanie 20%.
 • Trwa wykonywanie szklenia szybów windowych – zaawansowanie 95%.
 • Trwa wykonywanie szklenia wyjść stacyjnych – zaawansowanie 80%.
 • Trwa wykonywanie ścian zatorowych – zaawansowanie 45%.
 • Rozpoczęto wykonywanie okładzin ścian elementów zewnętrznych – zaawansowanie 50%.
 • Aktualne zaawansowanie przebudowy sieci sanitarnych wynosi:
 • -wodociągowych – zaawansowanie – 98%,
 • -kanalizacyjnych – 98%,
 • Trwa montaż instalacji kanalizacji w stropach, płytach i ziemi na poziomie -1 oraz na poziomie -2—całkowite zaawansowanie w/w robót-95%.
 • Zaawansowanie całej instalacji wentylacji podstawowej-90%.
 • Trwa montaż instalacji klimatyzacji-zaawansowanie 85%.
 • Zamontowano około 90% rur, wykonano próby szczelności a następnie założono izolację.
 • Łączne zaawansowanie wykonania instalacji wod-kan-70%.
 • Rozpoczęto montaż instalacji gaszenia gazem-zaawansowanie-65%.
 • Przebudowa kolizji sieci elektroenergetycznych – 97% dla etapu tymczasowego.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje – 93 %.
 • Dostawa kabli promieniujących – systemy radiołączności – 20%
 • Wykonano ok. 20% okablowania natynkowego systemu gaszenia gazem.
 • Rozpoczęto instalację okablowania systemu SKD- 5%.
 • Rozpoczęto instalację okablowania systemu SPOzP- 5%.
 • Wykonywane są dostawy sprzętu oraz instalacja Systemu Sygnalizacji Alarmu Pożaru – 43%.
 • Wykonywane są dostawy sprzętu oraz instalacja Dźwiękowego Systemu Ostrzegania – 43%.
 • Rozpoczęto instalację okablowania / pętle dozorowe / systemu SAP- 20%.
 • System gaszenia gazem. – 20%.
 • Wykonanie tras kablowych poziom -2 – 95%.
 • Instalacje podtynkowe- 95%.
 • Bednarki schodów ruchomych- 90%.
 • Konstrukcje kablowe ściany szczelinowe poziom -2 – 95%.
 • Instalacja siła światło – 85%.
 • Okablowanie wind i schodów ruchomych – 95%.
 • Rozpoczęto odbudowę oświetlenia zewnętrznego – 30%
 • Wewnętrzne Linie zasilające WLZ – 80%.

Wentylatornia V20

 • Trwają prace tynkarskie – zaawansowanie 99%.
 • Trwa malowanie ścian – zaawansowanie 70%.
 • Trwa wykonywanie gresu na posadzkach – zaawansowanie 85%.
 • Rozpoczęto montaż belek wciągnikowych – zaawansowanie 80%.
 • Trwa montaż drzwi – zaawansowanie 75%.
 • Trwa montaż instalacji wentylacji lokalnej – 90 %.
 • Instalacja wentylacji podstawowej – 98 %.
 • Montaż instalacji wod-kan – 47 %.
 • Instalacja gaszenia gazem – 65%
 • Instalacja kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 90 %.
 • Montaż instalacji klimatyzacji – 65 %.
 • Trwają prace przy montażu wypustów bednarki płyty dennej- 95%.
 • Montaż bednarek- 60%.
 • Montaż tras kablowych- 85%.
 • Instalacja oświetleniowa 20%.

Stacja C21 Bródno

 • Kontynuowane jest wykonywanie robót murowych na poziomie -1. – 92%.
 • Kontynuowane jest wykonywanie robót murowych na poziomie -2. – 91%.
 • Kontynuowane są prace tynkarskie na poziomie -1. – 83%.
 • Rozpoczęto prace tynkarskie na poziomie -2 – 42 %.
 • Kontynuowane są prace przy wykonywaniu peronów technologicznych i peronu pasażerskiego – 95%.
 • Kontynuowanie jest wykonywanie konstrukcji podłóg podniesionych (podłóg technologicznych) – 91 %.
 • Kontynuowane są roboty posadzkarskie i układanie kamiennych płyt posadzkowych: wylewki
 • betonowe 70 %, posadzki kamienne 95 %, schody 98 %, gres 65 %.
 • Kontynuowane jest wykonywanie podkonstrukcji pod okładziny ścian z Lastryko – 90 %.
 • Kontynuowany jest montaż okładzin ściennych z Lastryko – 75 %.
 • Rozpoczęto montaż okładziny kamiennej ścian na peronie pasażerskim.
 • Kontynuowany jest montaż okładziny kamiennej ścian na peronie pasażerskim – 60%
 • Kontynuowane są roboty malarskie na poziomie -1 – 35 %.
 • Kontynuowane są roboty malarskie na poziomie -2 – 7 %.
 • Kontynuowany jest montaż stolarki drzwiowej. – 52 %.
 • Kontynuowany jest montaż stolarki aluminiowej – 90 %.
 • Rozpoczęto szklenie stolarki aluminiowej.
 • Kontynuowane jest szklenie stolarki aluminiowej – 60 %.
 • Rozpoczęto montaż sufitu podwieszonego strefy publicznej.
 • Kontynuowane jest wykonywanie sufitu podwieszonego strefy publicznej – 50 %.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje – 65 %.
 • Systemu gaszenia gazem – 10 %.
 • Wykonywanie konstrukcji wsporczych tras kablowych na stacji – 72%.
 • Instalacje uziemień na stacji-65%.
 • Instalacja oświetlenia komory rozjazdów- 95%.
 • Instalacja oświetlenia poziom -1- 70%.
 • Instalacja oświetlenia na wysokości peronów- 45%.
 • Dostawa rozdzielnic RGW, dostawa rozdzielnic pompowni, dostawa RGWS- 100%.
 • Wykonanie ochrony katodowej-80%.
 • Instalacja wentylacji podstawowej- 50%.
 • Instalacja wentylacji lokalnej- 38%.
 • Okablowanie wewnętrznych linii zasilających WLZ- 60%.
 • Sieć trakcyjna 30%.

Wentylatornia V21

 • Elewacja czerpnio-wyrzutni – 85%, zamontowaną podkonstrukcję oraz blachy elewacyjne.
 • Dachy czerpnio-wyrzutni P1 i P2 – 25%, ułożono paroizolację.
 • Trwa murowanie ścian wewnętrznych na poziomie 1 – 99%
 • Tynkowanie ścian – 99%, pozostały obróbki glifów przy drzwiach.
 • Trwa montaż okładzin akustycznych na poziomie -1. – 90%.
 • Wykonywanie posadzek betonowych na poziomie -1 – 75%.
 • Ułożono gres na klatce schodowej z poziomu terenu na poziom -1. oraz -2 – 95%
 • Trwa montaż drzwi – 85%
 • Instalacja kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 85 %.
 • Trwa montaż instalacji wentylacji lokalnej – 80 %.
 • Montaż instalacji wodno-kanalizacyjnej – 80 %.
 • Instalacja wentylacji podstawowej – 97 %.
 • Instalacja gaszenia gazem – 65 %.
 • Montaż instalacji klimatyzacji – 70 %.
 • Instalacja uziemień- 95%.
 • Instalacja oświetleniowa- 86%.
 • Automatyka zasilanie- wentylacja odstawowa – 23%.

Tunele:

 • Wykonanie tras kablowych:
 • D19 lewy- 95%,
 • D19 prawy- 95%,
 • D21 prawy- 93%,
 • D21 lewy- 90%,
 • D20 prawy- 90%,
 • D20 lewy- 90%.
 • Montaż instalacji hydrantowej: D21 P – 80%, D21 L – 80%.
 • Montaż instalacji hydrantowej: D20 P – 50%, D20 L – 70%.
 • Montaż instalacji hydrantowej: D19 P – 10%, D19 L – 80%.
 • Instalacja oświetleniowa:
 • D21L- 85%,
 • D21P- 85%.
 • Uziemienia:
 • D21P- 90%,
 • D21L- 95%.