Stacja C19 Zacisze

 • Wykonuje się słupy docelowe poz. -2 , wykonano 92%.
 • Wykonuje się słupy docelowe poz. -1 , wykonano 85%.
 • Roboty murowe na poz. -1. Wykonano – 70%.
 • Wykonywane są tynki- 38%.
 • Wykonywane są roboty malarskie- 10%.
 • Wykonywany jest szacht czerpnio –wyrzutni P2 część nadziemna – 90%.
 • Wykonano płytę denną w 100%.
 • Wykonywane są zasypki na wyjściu W2 – 80%.
 • Wykonano szacht 107 na poziomie -2- 100%.
 • Wykonano izolacje stopu górnego czerpnio-wyrzutni P1- 100%.
 • Wykonywane są zasypki na stopie czerpnio-wyrzutni P1 – 90%.
 • Wykonywana jest izolacja przeciwwodna korpusu stacji – 70%
 • Wykonywane są zasypki korpusu stacji – 50%.
 • Wykonywany jest daszek Wyjścia W2- wykonano 70%.
 • Zamontowano belki wciągników na poz. -1 – 70%.
 • Rozpoczęto montaż podłogi technologicznej – 40%.
 • Wykonywany jest montaż drzwi 5%.-
 • Wykonywane są ściany podperonia 65%.
 • Wykonywana jest płytę peronu – 60%.
 • Wykonywane są posadzki – 10%.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje   – 55 %.
 • Dostawa kabli promieniujących – systemy radiołączności – 20%.
 • Wykonano ok. 20% okablowania natynkowego systemu gaszenia gazem
 • Wykonano ok. 86% w zakresie przebudowy kolizji sanitarnych.
 • Instalacja kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 90 %.
 • Trwają prace przy wykonywaniu przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych do stacji – 70 %.
 • Wykonywana jest instalacja wentylacji lokalnej – 2%.
 • Dostarczono na budowę tłumiki wentylacji podstawowej.
 • Rozpoczęto montaż instalacji wentylacji- 2%.
 • Zakończono uziemienie płyty dennej.
 • Zakończono wykonywanie siatek Rabitza w pomieszczeniach technicznych.
 • Pomieszczenie podstacji trakcyjno- energetycznej

– wykonywane są instalacje uziemiające i połączeń wyrównawczych- 65%

– wykonywane są trasy kablowe pod podłogą podniesioną- 90%,

 • Trasy kablowe – 2%.
 • Uziemienia- 5%.

Wentylatornia V19

 • Wykonywany jest strop górny – 90%.
 • Wykonywane są ściany żelbetowe poz. -1 – 90%.
 • Wykonywana jest izolacja przeciwwodna stropu górnego – 80%.
 • Wykonywane są ściany żelbetowe części nadziemnej – 95%.
 • Wykonano prefabrykaty do przykrycia otworu technologicznego.
 • Wykonywana jest zasypka płyty górnej – 70%.
 • Wykonywane są roboty murowe 20%.
 • Wykonywane są łączniki z tunelem 4%.
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznych- 90% dla etapu tymczasowego.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje- 40%.
 • Wykonano ok. 60% w zakresie przebudowy wszystkich kolizji sanitarnych.
 • Wykonywana jest Instalacja kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 70 %.

Stacja C20 Kondratowicza

 • Trwa wykonywanie elementów pionowych stacji (słupy) – zaawansowanie 93%.
 • Rozpoczęto wykonywanie konstrukcji zadaszenia wyjścia W1 – zaawansowanie 20%.
 • Trwają prace murarskie na poziomie -1 korpusu stacji – zaawansowanie 80%.
 • Trwają prace murarskie na poziomie -2 – zaawansowanie 45%.
 • Trwa wykonywanie izolacji stropu górnego korpusu stacji – zaawansowanie 92%.
 • Trwają zasypki przejścia podziemnego W5-W6 oraz korpusu stacji – zaawansowanie 75%.
 • Trwa wykonywanie ścian peronu – zaawansowanie 80%.
 • Trwa wykonywanie płyty peronu – zaawansowanie 80%.
 • Wykonano konstrukcję schodów z poziomu -1 na poziom peronu w głowicy zachodniej.
 • Rozpoczęto wykonywanie konstrukcji schodów z poziomu -1 na poziom peronu w głowicy wschodniej – zaawansowanie 20%.
 • Trwa tynkowanie ścian na poziomie -1 korpusu stacji – zaawansowanie 80%.
 • Trwa malowanie ścian na poziomie -1 korpusu stacji – zaawansowanie 50%.
 • Rozpoczęto montaż podłóg podniesionych – zaawansowanie 2%.
 • Rozpoczęto wykonywanie izolacji pod posadzki w pomieszczeniach poziom -1 – zaawansowanie 50%
 • Trwa wykonywanie posadzek poziom -1 – zaawansowanie 60%.
 • Rozpoczęto montaż drzwi – zaawansowanie 2%.
 • Trwa montaż okładzin akustycznych w pomieszczeniach wentylatornii – zaawansowanie 40%.
 • Rozpoczęto montaż instalacji sanitarnych w pom.201 (rozdzielnia podstacji)i pom.203 – wykonano instalację wentylacji nawiewno-wywiewnej w w/w pomieszczeniach, w sąsiadujących korytarzach oraz rozpoczęto montaż wentylacji w wentylatorniach lokalnych 655 i 656-zaawansowanie-20%.
 • Rozpoczęto montaż instalacji wod.-kan.-odwodnienia liniowe na poziomie -1.
 • Trwa montaż instalacji wod.-kan. w pomieszczeniach socjalnych.
 • Rozpoczęto montaż instalacji hydrantowej w podperoniu i na poziomie -1.
 • Łączne zaawansowanie wykonania instalacji wod-kan-20%.
 • Zakończono montaż oświetlenia, uziemienia wyrównawczego pod podłogą podniesioną, siatki Rabitza w pom. 201.

Wentylatornia V20

 • Trwają prace przygotowawcze do wykonania łączników tunelowych.
 • Trwają prace murarskie – zaawansowanie 90%.
 • Trwają prace tynkarskie – zaawansowanie 90%.
 • Trwa malowanie ścian – zaawansowanie 30%.
 • Trwa wykonywanie okładzin akustycznych w poziomie -1 – zaawansowanie 90%.
 • Rozpoczęto wykonywanie posadzek – zaawansowanie 85%.
 • Rozpoczęto montaż belek wciągnikowych – zaawansowanie 70%.
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznych- 100% dla etapu tymczasowego.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje- 40 %.
 • Wykonywana jest Instalacja kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 75 %.
 • Rozpoczęto montaż instalacji wentylacji lokalnej – 2%
 • Dostarczono na budowę tłumiki wentylacji podstawowej.
 • Trwają prace przy montażu wypustów bednarki płyty dennej- 95%.

Stacja C21 Bródno

 • Wykonywany jest strop górny korpusu stacji wraz z izolacją – 96 %.
 • Wykonywany jest strop górny komory torów odstawczych wraz z izolacją – 82 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu pośredniego korpusu torów odstawczych – 90 %
 • Kontynuowane jest wykonywanie płyty fundamentowej korpusu stacji – 85 %.
 • Kontynuowane jest wykonywanie płyty fundamentowej korpusu torów odstawczych – 15%.
 • Kontynuowane jest wykonywanie robót murowych na poziomie -1. – 44%.
 • Kontynuowane jest wykonywanie robót murowych na poziomie -2. – 25 %.
 • Kontynuowane są prace tynkarskie na poziomie -1. – 25%.
 • Kontynuowane jest wykonywanie słupów docelowych w poziomie – 1 – 45%.
 • Kontynuowane jest wykonywanie słupów docelowych w poziomie -2 – 42%.
 • Kontynuowane są prace przy wykonywaniu peronów technologicznych i peronu pasażerskiego – 45%.
 • Rozpoczęcie wykonywania szybów windowych.
 • Rozpoczęto prace przy montażu belek wciągników.
 • Wykonano zadaszenie wyjścia W6 i ściany szybów windowych przy wyjściu W6 w części nadziemnej.
 • Wykonano zadaszenie wyjścia W5.
 • Wykonano zadaszenie wyjścia W1.
 • Rozpoczęto wykonywanie ścian wyjścia W1, W5, W6, W2, W3 i W4.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu przejścia dla pieszych pod ulicą Rembielińską wyjście W3 i W6.
 • Rozpoczęto wykonywanie konstrukcji podłóg podniesionych (podłóg technologicznych).
 • Kontynuowane są roboty posadzkarskie i układanie kamiennych płyt posadzkowych: wylewki betonowe 20 %, posadzki kamienne 11%, schody 26%.
 • Zakończono wykonywanie stropu przejścia dla pieszych pod ulicą Rembielińską wyjście W3 i W6.
 • Rozpoczęto montaż stolarki drzwiowej.
 • Rozpoczęto wykonywanie konstrukcji komór kanalizacyjnych.
 • Rozpoczęto wykonywanie konstrukcji komór ciepłowniczych.
 • Rozpoczęto wykonywanie izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej komór kanalizacyjnych.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje   – 65 %.
 • Dostawa kabli promieniujących – systemy radiołączności – 20%.
 • Wykonano ok.10% okablowania natynkowego systemu gaszenia gazem.
 • Wykonano montaż wieszaków do zawiesi kabli promieniujących ok. 5% / w tunelach prawym i lewym /.

Wentylatornia V21

 • Trwa wykonywanie żelbetowych ścian wewnętrznych – 90 % (ściany poziom -1).
 • Trwa murowanie ścian wewnętrznych na poziomie 1. 90%
 • Wykonywanie stropu górnego – 85%.
 • Wykonanie izolacji stropu górnego oraz ścian szczelinowych ponad stropem górnym – 95%. Pozostał otwór technologiczny.
 • Trwa usuwanie przecieków i naprawa ścian szczelinowych na poziomie -1 i -2
 • Wykonano 2 poziom żelbetowego rusztu rozpierającego.
 • Zasypano 90% stropu górnego.
 • Wykonywane są ściany oraz stropy czerpnio wyrzutni ponad poziomem terenu – 80 %.
 • Instalacja kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 45 %.
 • Rozpoczęto tynkowanie ścian.
 • Rozpoczęto montaż okładzin akustycznych na poziomie -1.