Stacja C19 Zacisze

 • Wykonuje się wykop do poziomu -1 na korpusie stacji- wykonano 45%.
 • Wykonywane są stropy na poz. -1. Wykonano strop w osiach 26-28 – 20%
 • Wykonano jet-grauting rejon W2 – 100%
 • Wykonuje się słupy czerpnio-wyrzutni P1 – 33%
 • Wykonywany jest szacht czerpnio-wyrzutni p1 -80%
 • Wykonuje się wieńce na ścianach szczelinowych wyjścia W2- 30%
 • Wykonywany jest wykop pod płytę denna korpusu stacji-5%
 • Przebudowa kolizji sieci elektrycznych – 100% dla etapu tymczasowego.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje   – 55 %.
 • Wykonano ok. 75% w zakresie przebudowy kolizji sanitarnych.

Wentylatornia V19

 • Wykonano wykop wstępny 50%.
 • Wykonywany jest wieniec na ścianach szczelinowych – wykonano około 60%.
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznych 90% dla etapu tymczasowego.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje 90%.
 • Wykonano ok. 50% w zakresie przebudowy wszystkich kolizji sanitarnych.

Stacja C20 Kondratowicza

 • Zakończono wykop wstępny i wykonano oczepy ścian szczelinowych wyjścia W2.
 • Zakończono wykop wstępny i wykonano oczepy ścian szczelinowych wyjścia W4.
 • Zakończono wykonywanie stropu górnego przejścia podziemnego w osiach 29-44 – zaawansowanie 95% (pozostały otwory technologiczne)
 • Trwa wykonywanie płyty dennej przejścia podziemnego w osiach 29-44 – zaawansowanie 85%.
 • Trwa wykonywanie elementów pionowych przejścia podziemnego w osiach 29-44 (ściany, słupy) – zaawansowanie 70%.
 • Zakończono wykonywanie stropu górnego korpusu stacji – zaawansowanie 95% pozostały otwory technologiczne)
 • Zakończono wykonywanie stropu pośredniego stacji.
 • Rozpoczęto wykop podstropowy do poziomu płyty dennej stacji. – zaawansowanie 20%.
 • Wykonano wzmocnienie gruntu (jet grouting) czerpnio-wyrzutni P4 oraz wzmocnienie gruntu plug in na wejściu tarczy.
 • Wykonano wzmocnienie gruntu (jet grouting) wyjścia W4 oraz wzmocnienie gruntu plug out na wyjściu tarczy.
 • Wykonano tymczasową sieć ciepłowniczą 2*Dn350 po stronie północnej ul. Kondratowicza.
 • Zakończono przebudowę wszystkich sieci sanitarnych w zakresie umożliwiającym budowę
 • całego korpusu stacji. Dokończenie w/w robót nastąpi po wybudowaniu ścian i stropów stacji.
 • Aktualne zaawansowanie przebudowy sieci sanitarnych wynosi:
 • -wodociągowych – zaawansowanie – 85%,
 • -kanalizacyjnych – 80%,
 • -gazowych – 85%,
 • -ciepłowniczych – I ETAP – 90%. Rozpoczęto II ETAP-trwa budowa docelowej komory K1.
 • Zamontowano docelowy układ rurociągów i zaworów w komorze K1.
 • Wykonano wszystkie docelowe przyłącza kanalizacyjne do stacji pod ul. Św. Wincentego.
 • Zakończono budowę przyłączy wod-kan. do zapleczy technicznych i socjalnych.
 • Trwa montaż instalacji kanalizacji w stropach, płytach i ziemi na poziomie -1.
 • Zaawansowanie w/w robót na całym poziomie -1 wynosi 90%.
 • Przebudowa kolizji sieci elektroenergetycznych – 85% dla etapu tymczasowego.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje   – 65 %.
 • Rozpoczęto prace związane z uziemieniem korpusu stacji na części stropu górnego 15%.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje   – 77 %.

Wentylatornia V20

 • Zakończono wykonywanie stropu górnego – zaawansowanie 95% (pozostały otwory technologiczne).
 • Trwa wykop podstropowy – zaawansowanie 95%
 • Trwa wykonywanie elementów pionowych poziomu -1 (ściany, słupy) – zaawansowanie 80%.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje- 40 %.

Stacja C21 Bródno

 • Trwa przebudowa wszystkich sieci sanitarnych:

-wodociągowych – zaawansowanie – 40%,

-kanalizacyjnych – 75%, (w tym 100% mikrotunelingu),

-gazowych – 65%,

-ciepłowniczych – 85%.

 • Rozpoczęto wykonywanie murków prowadzących dla ścian szczelinowych komory startowej TBM.
 • Rozpoczęto wykonywanie murków prowadzących dla ścian szczelinowych wyjścia W3 i W6.
 • Rozpoczęto wykonywanie murków prowadzących dla ścian szczelinowych komory torów odstawczych.
 • Rozpoczęto wykonywanie ścian szczelinowych wyjścia W3 i W6.
 • Zakończenie wykonywania ścian szczelinowych wyjścia W3 i W6.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu górnego nad tunelem wyjścia W3 i W6 -35 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu przejścia dla pieszych pod ulicą Rembielińską wyjście W3 i W6.
 • Wykonywanie ścian szczelinowych komory torów odstawczych – zaawansowanie 85 %.
 • Wykonywanie ścian szczelinowych korpus stacji zaawansowanie – zaawansowanie 90 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie wykopu pod strop górny komory rozjazdów.
 • Rozpoczęto wykonywanie wykopu pod strop górny torów odstawczych.
 • Rozpoczęto wykonywanie wykopu pod strop górny korpusu stacji.
 • Rozpoczęto wykonywanie wykopy pod strop pośredni korpusu stacji
 • Wykonano wykop metodę podstropową w komorze startowej TBM i rozjazdów – 100 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu górnego korpusu stacji 30 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu górnego komory torów odstawczych 15%.
 • Strop górny wyjścia W3-W6 pod ulicą Rembielińską i torowiskiem tramwajowym – 90%.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu pośredniego korpusu stacji – 10 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie przesłony z jet-grounting – 60 %.
 • Wykonano kołyski pod tracze TBM i portale dla tuneli lewy i prawy – 100 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie konstrukcji komór kanalizacyjnych.
 • Rozpoczęto wykonywanie konstrukcji komór ciepłowniczych.
 • Rozpoczęto wykonywanie izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej komór kanalizacyjnych.
 • Demontaż oświetlenia ulicznego 95 %.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje – 65 %.
 • Zakończono montaż ekranów akustycznych.
 • Rozpoczęto prace związane z uziemieniem korpusu stacji na części stropu górnego 16%.
 • Rozpoczęto wykonywanie przepustów fi 160 zatopionych w płycie dennej- 8%.

Wentylatornia V21

 • Wykop wstępny oraz skuwanie betonu tymczasowego ścian szczelinowych – 99%,
 • Górny oczep ścian szczelinowych – 95%,
 • Płyta fundamentowa – 80 %,
 • Ściany wewnętrzne żelbetowe – 15 % (ściany poziom -1),
 • Żelbetowy strop górny wentylatorni – 80%,
 • Trwają przygotowania do wykonania izolacji stropu górnego oraz ścian szczelinowych ponad stropem górnym,
 • Usuwanie przecieków i naprawa ścian szczelinowych po ich odkopaniu nad stropem górnym oraz na poziomie -1. Pozostały do odkopania ściany w poziomie -2.
 • Trwa produkcja prefabrykowanej obudowy tuneli szlakowych (TBM) w zakładzie prefabrykacji przy ul. Marywilskiej.
 • Wykonano instalację kanalizacyjną sanitarną w stropie na poz. -1.