Stacja C16 Szwedzka

 • Wykonano malowanie jednokrotne powierzchni pomieszczeń 97%
 • Wykonywana jest podkonstrukcja pod ściany HPL w łazienkach 99%
 • Płytowanie HPL wykonano 85%.
 • Prowadzone są roboty przy okładzinach akustycznych w wentylatorniach 98%
 • Zakończono wykonanie podkonstrukcji sufitów podwieszonych – hala peronu 100%, hala odpraw 100%
 • Wykonuje się montaż sufitów podwieszonych peron 95%
 • Wykonywane są wykończenia pomieszczeń z gresów 95%.
 • Montaż drzwi do pomieszczeń – wykonano 95%.
 • Wykonywana jest podkonstrukcja pod okładziny GRC na poz. -2 100% i na poz. -1 100%. Trwa montaż płyt GRC – 80%.
 • Wykonuje się podkonstrukcje pod GRC na wyjściu W1- 100% i wyjściu W4 -100%
 • Wykonuje się okładziny z cegły klinkierowej – zaawansowanie 90%.
 • Wykonuje się posadzki kamienne – wykonano 35%
 • Kanalizacja podposadzkowa: 95%, rozpoczęto montaż wpustów.
 • Instalacja wod.-kan.: 80 %.
 • Wentylacja lokalna: 90 %.
 • Wentylacja podstawowa: bez zmian (90 %).
 • Instalacja gaszenia gazem: 80 %.
 • Instalacja ogrzewania: 55 %.
 • Instalacja klimatyzacji: 90 %.
 • Przepompownie: 75%.

Wentylatornia V16           

 • Wykonywane są okładziny akustyczne – 99%.
 • Wykonano posadzkę z żywicy epoksydowej -zaawansowanie 98%
 • Zakończono układanie płytek gresowych – zaawansowanie 98%.
 • Zakończono montaż ślusarki drzwiowej.
 • Instalacja wentylacji lokalnej – zaawansowanie 73%.
 • Wentylacja podstawowa – zaawansowanie 90%
 • Instalacja kanalizacji – zaawansowanie 72%,
 • Instalacja wodna – zaawansowanie 80%.
 • Przepompownia – zaawansowanie 60%

Stacja C17 Targówek

 • Wykonano 100% robót wykończeniowych w głównych pomieszczeniach technicznych.
 • Wykonano 100% robót wykończeniowych w Pomieszczeniach technologicznych stacji.
 • Wykonano 80% robót wykończeniowych w strefie ogólno-miejskiej.
 • Wykonano 99% robót w Hali odpraw wraz z halą peronową.
 • Trwa montaż wszystkich instalacji sanitarnych. Aktualne zaawansowanie poszczególnych instalacji: kanalizacja podposadzkowa -99%, wod-kan –95%, wentylacja lokalna -95%, wentylacja podstawowa-100%, instalacja gaszenia gazem—100%, instalacja klimatyzacji -100%.
 • Zakończono budowę wszystkich docelowych przyłączy sanitarnych do stacji.
 • Rozpoczęto odbiory instalacji sanitarnych z udziałem PSP (Państwowej Straży Pożarnej).
 • Zakończono wykonanie zasypek stropu stacji związanych z odtworzeniem ulicy Ossowskiego.
 • Kontynuowano zasypki pozostałych części stropów stacji oraz wyjść.
 • Trwają prace drogowe przy odtworzeniu ulicy Ossowskiego.

Wentylatornia V17

 • Wykonano 95% robót wykończeniowych.
 • Trwa montaż okładzin akustycznych – 99%
 • Wykonuje się malowanie. Wykonano 100% malowania jednokrotnego.
 • Wykonano posadzkę z żywicy epoksydowej -zaawansowanie 100%.
 • Trwa układanie płytek gresowych – zaawansowanie 100%.
 • Trwa montaż instalacji sanitarnych: wod-kan -95%, wentylacji podst.-100%, wentylacja lokalna 95%.

Stacja C18 Trocka

 • Trwają prace wykończeniowe w pomieszczeniach stacji (malowanie, podłogi, gres, sufity) – zaawansowanie 98%.
 • Trwają prace wykończeniowe w pomieszczeniach torów odstawczych (malowanie, podłogi, gres, sufity, okładziny akustyczne) – zaawansowanie 96%.
 • Kontynuowano wykonywanie posadzki kamiennej hal odpraw – zaawansowanie 92%.
 • Trwa wykonywanie okładzin ściennych na peronie – zaawansowanie 96%
 • Trwa wykonywanie posadzki kamiennej hal odpraw i strefy ogólnomiejskiej – zaawansowanie 92%.
 • Trwa wykonywanie okładzin ściennych na peronie – zaawansowanie 96%.
 • Trwa wykonywanie okładzin ściennych na wejściach stacyjnych – zaawansowanie 85%
 • Zakończono wykonywanie sufitu podwieszanego na peronie.
 • Zakończono wykonywanie ściany zatorowej na peronie.
 • Trwa wykonywanie sufitów podwieszonych w halach odpraw i strefie ogólnomiejskiej – zaawansowanie 85%.
 • Trwa montaż witryn szklanych w strefach ogólnomiejskich – zaawansowanie 95%.
 • Rozpoczęto montaż przeszkleń wyjść i szachtów windowych – zaawansowanie 85%.
 • Trwają prace związane z zagospodarowaniem terenu – zaawansowanie 90%.
 • Trwa montaż wszystkich instalacji sanitarnych:kanalizacja podposadzkowa – 99%, instalacja wod-kan – 90%, trwa tzw.”biały montaż” w toaletach i montaż hydrantów, wentylacja lokalna – 90%, wentylacja podstawowa – 100%, zakończono montaż wszystkich urządzeń, instalacja gaszenia gazem – 100% w zakresie sanitarnym (zakończono montaż rur i butli,) instalacja klimatyzacji – 100%.

Wentylatornia V18

 • Trwają prace wykończeniowe części głębokiej – zaawansowanie 95%.
 • Trwają prace związane z zagospodarowaniem terenu – zaawansowanie 75%.
 • Trwa montaż instalacji sanitarnych: wod-kan -95%, wentylacji podst.-100%, wentylacja lokalna 95%.

Stacja C19 Zacisze

 • Trwają prace przygotowawcze na stacji C19.
 • Wykonuje się ogrodzenie terenu budowy (pod przekładki) wykonano ok 80%.
 • Wykonano wycinkę drzew. Rozpoczęto wykonywanie sieci kanalizacji deszczowej tymczasowej.

Stacja C20 Kondratowicza

 • Wygrodzono plac budowy.
 • Trwa usuwanie nawierzchni bitumicznej – 85%.
 • Wykonano tymczasową sieć ciepłowniczą 2*Dn350 po stronie północnej ul. Kondratowicza.
 • Rozpoczęto przebudowę sieci gazowych.
 • Rozpoczęto przebudowę sieci wodociągowych- wykonano sieć tymczasową po stronie północnej ul. Kondratowicza.
 • Trwa budowa przyłączy wod-kan. do zapleczy technicznych i socjalnych.

Wentylatornia V20

 • Wygrodzono plac budowy.
 • Trwają prace związane z przebudową sieci kanalizacyjnej, wodociągowej oraz gazowej.

Stacja C21 Bródno

 • Wykonawca dokonał wygrodzenia przejętych działek. Rozpoczęto montaż ogrodzenia placu budowy pod wprowadzenie czasowej organizacji ruchu.
 • Rozebrano budynek przedszkola przy ul. Hieronima 2.
 • Rozebrano pawilony handlowe bazaru przy ul. Kondratowicza z zakresie przejętych działek.
 • Rozpoczęto przebudowę sieci wodociągowych wzdłuż ulicy Kondratowicza po obu stronach (północnej i południowej) w rejonie stacji C21.
 • Wykonano docelowy odcinek wodociągu Dn150 (po stronie północnej) oraz wodociąg tymczasowy Dn400 (po stronie południowej) w rejonie od istniejącego bazarku do kościoła p.w. Św. Włodzimierza.
 • Rozpoczęto przebudowę sieci kanalizacyjnych (po stronie północnej) ul. Kondratowicza.
 • Rozpoczęto przebudowę sieci gazowych w rejonie bazarku.
 • Trwa przebudowa sieci gazowych – tymczasowych i docelowych – po stronie południowej ul. Kondratowicza.
 • Trwa budowa przyłączy wod-kan do zapleczy technicznych i socjalnych.
 • Wykonano konstrukcję obudowy ścian tymczasowych komór kanalizacyjnych CR2 i CS2 ze ścianek szczelnych. Zabetonowano korek w komorze CR2.
 • Rozpoczęto wykonywanie murków prowadzących dla ścian szczelinowych komory startowej TBM.

Wentylatornia V21

 • Trwają roboty przygotowawcze do przebudowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej (odwodnienie wykopów). Wykonawca dostarczył i złożył materiał niezbędny do przebudowy kolizji sieci wod-kan.