Stacja C16 Szwedzka

 • Kontynuowane są prace przy słupach docelowych stacji – wykonanie 95%
 • Wykonywane są ściany i słupy podperonia
 • Wykonywana jest płyta podperonia. Wykonano 60% płyt podperonia.
 • Wykonywane są oczepy na wyjściu W4 na docelowej głębokości.
 • Wykonywane są szachty ( części nadziemne). Wykonano 80% ścian.
 • Prowadzone są prace przy wykonywaniu portali tunelowych. Wykonano około 50% portali.
 • Wykonano izolacje stropu górnego 8%.
 • Wykonywane są konstrukcje murowe na poziomie -1. Wymurowano 30% ścian.
 • Trwają prace tynkarskie na poziomie -1 wykonano 20%.
 • Prowadzone są na bieżąco instalacje kanalizacyjne podposadzkowe – Zaawansowanie 70%.
 • Zabetonowano otwór technologiczny płyty górnej w osi 7-10.
 • Szalowany jest otwór technologiczny na poz. -1 w osi 17-20.

Wentylatornia V16           

 • Trwają prace przy robotach murowych. Wykonano 100% murów na poz. -1 i – 0,5.
 • Trwają prace przy wykonywaniu łączników. Na chwilę obecna wykonano 20% prac
 • Trwają prace tynkarskie. Wykonano 100% tynków na poz. -1 i -0,5.

Stacja C17 Targówek

 • Wykonano 100% słupów na stacji.
 • Wykonano 95% izolacji na stropie głównym.
 • Wykonano 90% szachtów.
 • Wykonano 100% płyty peronu.
 • Wykonano 100% płyty dennej wejścia W3.
 • Wykonano 100% płyty stropowej wejścia W3.
 • Wykonano przebicie przez ścianę szczelinową do stacji na wejściu W3
 • Wykonano 100% płyty dennej na wejściu W2.
 • Wykonano 100% płyty stropowej wejścia W2
 • Wykonano przebicie przez ścianę szczelinową do stacji na wejściu W2.
 • Wykonano 100% płyty dennej w wejściu W1.
 • Wykonano 90% schodów.
 • Wykonano 50% robót wykończeniowych w Głównych pomieszczeniach technicznych.
 • Wykonano 40% robót wykończeniowych w Pomieszczeniach technologicznych stacji.
 • Wykonano 7% robót wykończeniowych w Strefie ogólnomiejskiej.
 • Wykonano 10% robót w Hali odpraw wraz z halą peronową.
 • Zakończone wykonanie instalacji kanalizacji w stropach w rejonie wszystkich wyjść ze stacji W1, W2 i W3 -zaawansowanie wykonania całej instalacji w stropach około 90%.
 • Rozpoczęto montaż instalacji sanitarnych w pomieszczeniach technicznych i korytarzach na poz. – 1 (wentylacja-10%, instalacja wod-kan.-10%).
 • Trwają zaawansowane prace montażowe tras kablowych na stacji (podperonie, ściana zatorowa, pomieszczenia techniczne, poziom peronu)
 • Rozpoczęto montaż tras kablowych w tunelu D17 i D18 

Wentylatornia V17

 • Trwają prace nad drugorzędnymi elementów konstrukcyjnych.
 • Wykonano 25% robót wykończeniowych.
 • Wykonano instalację kanalizacji w stropie na poziomie -1.

Stacja C18 Trocka

 • Zakończono układanie tras kablowych (przepusty) w płycie dennej torów odstawczych.
 • Ukończono montaż przepustów kablowych w płycie torowej.
 • Zakończono prace związane z tymczasowym oświetleniem tuneli.
 • Wykonywane są elementy pionowe stacji – zaawansowanie 95%
 • Zakończono wykonywanie płyty peronu.
 • Trwają prace związane z montażem tras kablowych w podperoniu.
 • Rozpoczęto prace tynkarskie w pomieszczeniach na torach odstawczych (zaawansowanie 20%).
 • Trwają prace tynkarskie w pomieszczeniach technicznych w poziomie -1 stacji – zaawansowanie 20% .
 • Zakończono prace murarskie w osiach 10-30 w poziomie -1 stacji.
 • Trwają prace murarskie w osiach 1-6 w poziomie -1 stacji (zaawansowanie 40%).
 • Kontynuowane są prace przy zewnętrznych elementach pionowych na torach odstawczych – zaawansowanie 30%.
 • Rozpoczęto wykonywanie elementów pionowych na poziomie -2 torów odstawczych (ściany peronów, ściana kanału przeglądowego – zaawansowanie 80%).
 • Trwa wykonywanie wejścia W4 – zaawansowanie 40%.
 • Rozpoczęto wykonywanie wejścia W1 – zaawansowanie 20%.

Wentylatornia V18

 • Wykonano ściany zewnętrzne czerpnio-wyrzutni.
 • Wykonano fundamenty pod wentylatory w poziomie -1.

Tunele

 • Łączniki tunelowe zaawansowanie:
 • Tunele łącznikowe wentylatorni V-18 – 70%
 • Tunele łącznikowe wentylatorni V-17 – 66%
 • Tunele łącznikowe wentylatorni V-16 – 25%
 • Tunel łącznikowy D17.1 – 70%
 • Tunel łącznikowy D16.1 – 45%
 • Tunel łącznikowy D16.2 – 50%

Portale tuneli szlakowych (połączenie konstrukcji tuneli z konstrukcją stacji):

 • Wykonano 2 portale na stacji C18,
 • Wykonano 4 portale na stacji C17
 • Wykonano 3 portal na stacji C16.

Roboty torowe

Tunel D18L i D18P

Wykonano i odebrano odbiorem technicznym- 759 m podbudowy betonowej /bankiet górny i dolny/, co stanowi 90% obydwu tuneli.

W tunelu D18L rozpoczęto wykonywanie płyty torowej – wykonano 36 metrów toru.

Stacja C17

Trwają roboty wykonywania podbudowy betonowej, – wykonano 90% robót betonowych

Tunel D17L

Trwają prace przy wykonywaniu podbudowy betonowej – wykonano 60% bankietów bocznych.