Stacja C16 Szwedzka

 • Wykonano 100% stropów górnych na tym etapie budowy.
 • Wykonywany jest wykop podstropowy na poz. -1.
 • Wykonano 40 % stropu pośredniego.
 • Rozpoczęto wykonywanie instalacji w stropie na poziomie -1 w osiach 20-21.
 • Prowadzone są roboty przy uszczelnianiu, wyrównywaniu ścian szczelinowych.
 • Trwają odbiory uziemienia na stropie górnym

Wentylatornia V16

 • Wykonano chudy beton i izolację pod płyty dennej na części głębokiej. Prowadzone są prace zbrojarskie.
 • Wykonano elementy pionowe część nadziemnej.
 • Prowadzone są roboty przy uszczelnianiu i wyrównywaniu ścian szczelinowych.
 • Rozpoczęto prace przy iniekcjach dla łącznika D16.1.

Stacja C17 Targówek

 • Wykonano 75% wykopu na komorze rozjazdów.
 • Wykonano 25% wykopu na części stacyjnej.
 • Wykonano 100% stropu górnego na części stacyjnej i komorze rozjazdów.
 • Wykonano 100% rusztu(strop pośredni) na komorze rozjazdów.
 • Wykonano 100 % konstrukcji na komorze K1.
 • Wykonano 100 % konstrukcji na komorze K2.
 • Wykonano 100 % konstrukcji na komorze K4.

Wentylatornia V17

 • Wykonano 80% wykopu w stosunku do całego obiektu (50% wykopu w części głębokiej).
 • Wykonano 100% płyty fundamentowej w części płytkiej. 

Stacja C18 Trocka

 • Wykonano kanalizację sanitarną w płycie dennej w osiach 1-18.
 • Wykonano kolejny odcinek docelowej sieci cieplnej nad stropem górnym torów odstawczych w osi 37 wraz z odpowiednimi przełączeniami przy udziale gestora Veolii, jednocześnie zlikwidowano w tym rejonie tymczasową sieć cieplną.
 • Trwają prace związane z uziemieniem korpusu stacji – montaż bednarki w stropie górnym torów odstawczych i płycie dennej stacji.
 • Wykonano prace związane z oświetleniem placu budowy na stropie pośrednim.
 • Zakończono wykop podstropowy do poziomu płyty dennej.
 • Trwa wykonywanie płyty dennej w osiach 1-20 (zaawansowanie 70%).
 • Trwa wykonywanie stropu górnego na torach odstawczych (zaawansowanie 15%).
 • Zakończono wykonywanie murków prowadzących na torach odstawczych.
 • Trwa wykonywanie ścian szczelinowych i baret torów odstawczych (zaawansowanie 80%).

Wentylatornia V18

 • Zakończono wykonywanie klatki schodowej w części płytkiej.
 • Wykonano ściany zewnętrzne klatki schodowej.
 • Zakończono wykop do poziomu płyty dennej w części głębokiej.
 • Rozpoczęto wykonywanie płyty dennej części głębokiej.