Stacja C19 Zacisze

 • Roboty murowe poz. -2 – 99%
 • Wykonywane są roboty malarskie poz. -1- 80%.
 • Zamontowano belki wciągników na poz. -1 – 90%.
 • Wykonuje się montaż podłogi technologicznej – 95%.
 • Wykonywany jest montaż drzwi – 95%.
 • Okładziny ścian i podłogi z gresu -90%.
 • Wykonywana jest podkonstrukcja pod okładziny lastryko – 100%.
 • Wykonywane okładziny ścian lastryko – 99%.
 • Wykonywane są okładziny akustyczne w pom. wentylatornii oraz pom. technicznych – 99%.
 • Montaż ścian szklanych 90%.
 • Montaż sufitów podwieszanych – 75%.
 • Wykonywana jest ściana zatorowa podkonstrukcja- 99%.
 • Wykonywane są kurtyny dymowe – 90%.
 • Okładziny części nadziemnych – 65%.
 • Wykonywane jest szklenie części nadziemnych-95%.
 • Wykonuje się balustrady, pochwyty – 30%.
 • Wykonuje się izolacje dachowe części nadziemnych -95%.
 • Wykonywane są elementy informacji wizualnej – 25%.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje   – 62 %.
 • Instalacja gaszenia gazem-78 %.
 • Wykonano 99 % w zakresie przebudowy kolizji sanitarnych.
 • Instalacja kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 99 %.
 • Przyłącza kanalizacyjne i wodociągowe do stacji – 99 %.
 • Wykonywana jest instalacja wentylacji lokalnej – 98 %.
 • Trwa montaż Instalacji wentylacji podstawowej – 99 %.
 • Trwa montaż instalacji wodno-kanalizacyjnej – 96 %.
 • Montaż pompowni ścieków – 96%.
 • Montaż instalacji klimatyzacyjnej- 96 %.
 • Uziemienia na stacji- 95%.
 • Instalacja oświetleniowa stacji poziom. -1- 80%.
 • Instalacja oświetleniowa stacji poziom. -2- 80%.
 • Instalacja oświetleniowa podperonia 90%.
 • Zasilanie dla wentylacji 85%.
 • Zasilanie zasuw sieci wody oraz pompownie 70%.
 • Kable zasilające- 60%.

Wentylatornia V19

 • Wykonywany jest montaż okładziny akustycznej 99%.
 • Malowanie ścian i sufitów – 80%.
 • Wykonywany jest montaż drzwi- 95%.
 • Wykonywane są podłoża z gresu – 95%.
 • Wykonywane są izolacje dachowe części nadziemnych – 95%.
 • Wykonywane są elewacje- okładziny części nadziemnych- 70%.
 • Wykonywane są posadzki żywiczne- 60%
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznych- 90% dla etapu tymczasowego.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje i kable- 90%.
 • Wykonano ok. 97 % w zakresie przebudowy wszystkich kolizji sanitarnych.
 • Trwa montaż instalacji wod-kan – 90 %.
 • Przyłącze kanalizacji sanitarnej do obiektu – 99 %.
 • Montaż instalacji klimatyzacyjnej – 90 %.
 • Trwa montaż pompowni ścieków – 90 %.
 • Trasy kablowe – 90%.

Stacja C20 Kondratowicza

 • Trwa malowanie ścian na poziomie -1 korpusu stacji – zaawansowanie 98%.
 • Trwa malowanie ścian na poziomie -2 korpusu stacji – zaawansowanie 98%.
 • Trwa montaż podłóg podniesionych – zaawansowanie 97%.
 • Trwa wykonywanie posadzek żywicznych – zaawansowanie 87%.
 • Trwa montaż drzwi – zaawansowanie 96%.
 • Trwa wykonywanie okładzin ściennych w halach odpraw – zaawansowanie 99%.
 • Trwa wykonywanie posadzek z gresu w pom. technicznych poziom -1 – zaawansowanie 99%.
 • Trwa wykonywanie posadzek z gresu w pom. technicznych poziom -2 – zaawansowanie 99%.
 • Trwa wykonywanie sufitów podwieszanych hal odpraw – zaawansowanie 99%.
 • Trwa wykonywanie sufitu podwieszanego hali peronowej – zaawansowanie 98%.
 • Trwa wykonywanie sufitów podwieszonych w pomieszczeniach handlowych – zaawansowanie 95%.
 • Trwa wykonywanie sufitów podwieszanych w częściach technicznych – zaawansowanie 75%.
 • Trwa wykonywanie szklenia szybów windowych – zaawansowanie 95%.
 • Trwa wykonywanie szklenia wyjść stacyjnych – zaawansowanie 95%.
 • Trwa wykonywanie okładzin ścian elementów zewnętrznych – zaawansowanie 75%.
 • Łączne zaawansowanie wykonania instalacji wod-kan-93%.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje   – 93 %.
 • Dostawa kabli promieniujących – systemy radiołączności – 20%
 • Wykonano ok. 20% okablowania natynkowego systemu gaszenia gazem.
 • Rozpoczęto instalację okablowania systemu SKD- 5%.
 • Rozpoczęto instalację okablowania systemu SPOzP- 5%.
 • Wykonywane są dostawy sprzętu oraz instalacja Systemu Sygnalizacji Alarmu Pożaru – 43%.
 • Wykonywane są dostawy sprzętu oraz instalacja Dźwiękowego Systemu Ostrzegania – 43%.
 • Rozpoczęto instalację okablowania / pętle dozorowe / systemu SAP- 20%.
 • System gaszenia gazem. – 20%.
 • Instalacja siła światło – 90%.
 • Okablowanie wind i schodów ruchomych – 95%.
 • Rozpoczęto odbudowę oświetlenia zewnętrznego – 95%
 • Wewnętrzne Linie zasilające WLZ – 85%.

Wentylatornia V20

 • Trwa malowanie ścian – zaawansowanie 90%.
 • Trwa wykonywanie gresu na posadzkach – zaawansowanie 98%.
 • Trwa montaż belek wciągnikowych – zaawansowanie 90%.
 • Trwa montaż drzwi – zaawansowanie 98%.
 • Trwa wykonywanie okładzin ścian elementów zewnętrznych – zaawansowanie 70%.
 • Trwa montaż instalacji wentylacji lokalnej – 95 %.
 • Instalacja wentylacji podstawowej – 99 %.
 • Montaż instalacji wod-kan – 93 %.
 • Instalacja gaszenia gazem – 78 %
 • Instalacja kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 98 %.
 • Montaż instalacji klimatyzacji – 96 %.
 • Pompownia ścieków – 90 %.
 • Instalacja oświetleniowa- 60%.

Stacja C21 Bródno

 • Kontynuowane jest wykonywanie robót murowych na poziomie -1. – 98%.
 • Kontynuowane jest wykonywanie robót murowych na poziomie -2. – 99%.
 • Kontynuowane są prace tynkarskie na poziomie -1. – 92 %.
 • Rozpoczęto prace tynkarskie na poziomie -2 – 77 %.
 • Kontynuowane są roboty posadzkarskie i układanie kamiennych płyt posadzkowych: wylewki betonowe 87 %, posadzki kamienne 99 %, schody 99 %, gres 77 %.
 • Kontynuowany jest montaż okładzin ściennych z Lastryko – 90 %.
 • Kontynuowane są roboty malarskie na poziomie -1 – 70 %.
 • Kontynuowane są roboty malarskie na poziomie -2 – 28 %.
 • Kontynuowany jest montaż stolarki drzwiowej. – 78 %.
 • Kontynuowany jest montaż stolarki aluminiowej – 96 %.
 • Kontynuowane jest szklenie stolarki aluminiowej – 96 %.
 • Kontynuowane jest wykonywanie sufitu podwieszonego strefy publicznej – 65 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie posadzek żywicznych – 28 %.
 • Rozpoczęto montaż systemu informacji wizualnej – 20 %.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje   – 65 %.
 • Systemu gaszenia gazem – 10 %.
 • Wykonywanie konstrukcji wsporczych tras kablowych na stacji – 77%.
 • Instalacje uziemień na stacji-72%.
 • Instalacja oświetlenia komory rozjazdów- 98%.
 • Instalacja oświetlenia poziom -1- 85%.
 • Instalacja oświetlenia na wysokości peronów- 55%.
 • Wykonanie ochrony katodowej-80%.
 • Instalacja wentylacji podstawowej- 60%.
 • Instalacja wentylacji lokalnej- 55%.
 • Okablowanie wewnętrznych linii zasilających WLZ- 68%.
 • Sieć trakcyjna 60%.
 • Układ sumujący- 90%
 • Automatyka zasuw sieci wodnej- 50%
 • Oświetlenie uliczne- 15%

Wentylatornia V21

 • Elewacja czerpnio-wyrzutni – 95%, zamontowaną podkonstrukcję oraz blachy elewacyjne.
 • Tynkowanie ścian – 99%, pozostały obróbki glifów przy drzwiach.
 • Rozpoczęto malowanie drugą warstwą farby wewnątrz sufitów oraz ścian – 50%.
 • Trwa montaż okładzin akustycznych na poziomie -1. – 95%.
 • Wykonywanie posadzek betonowych na poziomie -1 – 85%. Wykonana posadzka nie spełnia wymogów układania warstwy żywicy. Wykonawca opracowuje program naprawczy.
 • Ułożono płytki gresowe na klatce schodowej z poziomu terenu na poziom -1. oraz -2 – 99%
 • Instalacja kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 98 %.
 • Trwa montaż instalacji wentylacji lokalnej – 95 %.
 • Montaż instalacji wodno-kanalizacyjnej – 93 %.
 • Instalacja wentylacji podstawowej – 99 %.
 • Instalacja gaszenia gazem – 78 %.
 • Montaż instalacji klimatyzacji – 95 %.
 • Pompownia ścieków – 90%.
 • Instalacja uziemień- 95%.
 • Instalacja oświetleniowa- 90%.
 • Automatyka zasilanie- wentylacja podstawowa – 95%.
 • Automatyka zasilania- wentylacji lokalnej- 85%.