Stacja C19 Zacisze

 • Wykonuje się słupy docelowe poz. -2 , wykonano 95%.
 • Wykonuje się słupy docelowe poz. -1 , wykonano 92%.
 • Roboty murowe na poz. -1. Wykonano – 85%.
 • Wykonywane są tynki- 55%.
 • Wykonywane są roboty malarskie- 15%.
 • Wykonywany jest szacht czerpnio –wyrzutni P2 część nadziemna – 95%.
 • Wykonywane są zasypki na wyjściu W2 – 95%.
 • Wykonywane są zasypki na stopie czerpnio-wyrzutni P1 – 90%.
 • Wykonywane są zasypki korpusu stacji – 95%.
 • Zamontowano konstrukcję stalową wyjścia W2- 100%.
 • Zamontowano belki wciągników na poz. -1 – 80%.
 • Wykonuje się montaż podłogi technologicznej – 55%.
 • Wykonywany jest montaż drzwi 10%.
 • Wykonywane są ściany podperonia 85%.
 • Wykonywana jest płytę peronu – 75%.
 • Wykonywane są posadzki – 20%.
 • Wykonywany jest daszek wyjścia W1-70%.
 • Okładziny ścian i podłogi z gresu -15%.
 • Wykonywane są schody peronowe stałe S4 – 100%.
 • Wykonuje się podłogi kamienne poz.-1 -10%
 • Wykonywany jest tynk akustyczny poz. -1 50% , poz. -2 40%
 • Wykonywana jest podkonstrukcja pod okładziny lastryko – 10%
 • Zamknięto otwór technologiczny na -1 osie 21-23
 • Przebudowa kolizji sieci elektrycznych – 100% dla etapu tymczasowego.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje   – 55 %.
 • Dostawa kabli promieniujących – systemy radiołączności – 20%.
 • Wykonano ok. 20% okablowania natynkowego systemu gaszenia gazem.
 • Po wykonaniu zasypek stropów stacji rozpoczęto przebudowę kanalizacji teletechnicznych i kabli na trasy docelowe .
 • Wykonano ok. 90% w zakresie przebudowy kolizji sanitarnych.
 • Instalacja kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 90 %.
 • Trwają prace przy wykonywaniu przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych do stacji – 72 %.
 • Wykonywana jest instalacja wentylacji lokalnej – 10 %.
 • Trwa montaż wentylatorów instalacji wentylacji podstawowej wraz z uzbrojeniem.
 • Dostarczono na budowę tłumiki i przeciwpożarowe klapy odcinające wentylacji podstawowej.
 • Trwa montaż instalacji wodno-kanalizacyjnej – 5%.
 • Zakończono uziemienie płyty dennej.
 • Zakończono wykonywanie siatek Rabitza w pomieszczeniach technicznych.
 • Pomieszczenie podstacji trakcyjno- energetycznej:

– wykonywane są instalacje uziemiające i połączeń wyrównawczych- 65%,

– wykonywane są trasy kablowe pod podłogą podniesioną- 100%

Wentylatornia V19

 • Wykonywany jest strop górny – 90%.
 • Wykonywane są ściany żelbetowe poz. -1 – 92%.
 • Wykonywana jest izolacja przeciwwodna stropu górnego – 80%.
 • Wykonywane są ściany żelbetowe części nadziemnej – 95%.
 • Wykonywana jest zasypka płyty górnej – 70%.
 • Wykonywane są roboty murowe 75%.
 • Wykonywane są łączniki z tunelem 10%.
 • Wykonywane są tynki ścian 40%
 • Wykonywane są ściany żelbetowe części głębokiej – 60%
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznych- 90% dla etapu tymczasowego.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje- 40%.
 • Wykonano ok. 60% w zakresie przebudowy wszystkich kolizji sanitarnych.
 • Wykonywana jest Instalacja kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 70 %.

Stacja C20 Kondratowicza

 • Zakończono wykonywanie elementów pionowych stacji (słupy) – zaawansowanie 100%.
 • Trwa wykonywanie elementów pionowych drugorzędnych (ściany, szachty) – zaawansowanie 85%
 • Trwają prace murarskie na poziomie -1 korpusu stacji – zaawansowanie 80%.
 • Trwają prace murarskie na poziomie -2 – zaawansowanie 70%.
 • Trwa wykonywanie izolacji stropu górnego korpusu stacji – zaawansowanie 92%.
 • Trwają zasypki przejścia podziemnego W5-W6 oraz korpusu stacji – zaawansowanie 75%.
 • Trwa wykonywanie konstrukcji zadaszenia wyjścia W5 – zaawansowanie 90%.
 • Trwa wykonywanie ścian peronu – zaawansowanie 95%.
 • Trwa wykonywanie płyty peronu – zaawansowanie 80%.
 • Wykonano konstrukcję schodów z poziomu -1 na poziom peronu w głowicy zachodniej.
 • Zakończono wykonywanie konstrukcji schodów z poziomu -1 na poziom peronu w głowicy wschodniej.
 • Wykonano konstrukcję schodów wyjścia W3.
 • Trwa tynkowanie ścian na poziomie -1 korpusu stacji – zaawansowanie 85%.
 • Trwa malowanie ścian na poziomie -1 korpusu stacji – zaawansowanie 50%.
 • Rozpoczęto montaż podłóg podniesionych – zaawansowanie 2%.
 • Rozpoczęto wykonywanie izolacji pod posadzki w pomieszczeniach poziom -1 – zaawansowanie 50%
 • Trwa wykonywanie posadzek poziom -1 – zaawansowanie 60%.
 • Trwa montaż drzwi – zaawansowanie 30%.
 • Trwa montaż okładzin akustycznych w pomieszczeniach wentylatornii – zaawansowanie 45%.
 • Trwa wykonywanie tynku akustycznego na poziomie -1 – zaawansowanie 70%.
 • Trwa wykonywanie tynku akustycznego na poziomie -2 – zaawansowanie 60%.
 • Trwa wykonywanie podłogi podniesionej na poziomie -1 – zaawansowanie 85%
 • Trwa wykonywanie posadzki kamiennej poziom -1 – zaawansowanie 60%
 • Trwa wykonywanie posadzek z gresu w pom. technicznych poziom -1 – zaawansowanie 40%
 • Trwa wykonywanie posadzek z gresu w pom. technicznych poziom -2 – zaawansowanie 10%
 • Trwa wykonywanie okładzin ścian z gresu w pom. tech. poziom -1 – zaawansowanie 40%.
 • Aktualne zaawansowanie przebudowy sieci sanitarnych wynosi:
 • -wodociągowych – zaawansowanie – 85%,
 • -kanalizacyjnych – 85%,
 • -gazowych – 85%,
 • -ciepłowniczych – 100%-zakończono całkowitą przebudowę wszystkich sieci ciepłowniczych.
 • Wykonano docelowe przełączenia sieci ciepłowniczych.
 • Trwa budowa przyłączy wod.- kan. do stacji-aktualne zaawansowanie – 40%..
 • Wykonano dwa docelowe przyłącza wodociągowe do stacji C20.
 • Trwa montaż instalacji kanalizacji w stropach, płytach i ziemi na poziomie -1 oraz na poziomie -2—całkowite zaawansowanie w/w robót-95%.
 • Rozpoczęto montaż instalacji sanitarnych w pom.201 (rozdzielnia podstacji)i pom.203 – wykonano instalację wentylacji nawiewno-wywiewnej w w/w pomieszczeniach, w sąsiadujących korytarzach oraz rozpoczęto montaż wentylacji w wentylatorniach lokalnych 655 i 656-zaawansowanie-70%
 • Trwa montaż instalacji wentylacji nawiewnej do szybów windowych
 • Wykonano montaż stelaży do wc (geberity) w toaletach publicznych i technicznych w osiach 1-10 na poziomie -1.
 • Rozpoczęto montaż instalacji wod.-kan.-odwodnienia liniowe na poziomie -1.
 • Trwa montaż instalacji wod.-kan. w pomieszczeniach socjalnych.
 • Rozpoczęto montaż instalacji hydrantowej w podperoniu i na poziomie -1.

Wentylatornia V20

 • Trwają prace przygotowawcze do wykonania łączników tunelowych.
 • Trwają prace murarskie – zaawansowanie 90%.
 • Trwają prace tynkarskie – zaawansowanie 90%.
 • Trwa malowanie ścian – zaawansowanie 35%.
 • Trwa wykonywanie okładzin akustycznych w poziomie -1 – zaawansowanie 95%.
 • Rozpoczęto wykonywanie posadzek – zaawansowanie 85%.
 • Rozpoczęto montaż belek wciągnikowych – zaawansowanie 70%.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje- 40 %.
 • Wykonywana jest Instalacja kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 75 %.
 • Rozpoczęto montaż instalacji wentylacji lokalnej – 26%
 • Trwają prace przy montażu wypustów bednarki płyty dennej- 95%.

Stacja C21 Bródno

 • Wykonywany jest strop górny korpusu stacji wraz z izolacją – 96 %.
 • Wykonywany jest strop górny komory torów odstawczych wraz z izolacją – 82 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu pośredniego korpusu torów odstawczych – 90 %
 • Kontynuowane jest wykonywanie płyty fundamentowej korpusu stacji – 89 %.
 • Kontynuowane jest wykonywanie płyty fundamentowej korpusu torów odstawczych – 30 %.
 • Kontynuowane jest wykonywanie robót murowych na poziomie -1. – 48%.
 • Kontynuowane jest wykonywanie robót murowych na poziomie -2. – 33 %.
 • Kontynuowane są prace tynkarskie na poziomie -1. – 35 %.
 • Rozpoczęto prace tynkarskie na poziomie -1 – 3 %.
 • Kontynuowane jest wykonywanie słupów docelowych w poziomie – 1 – 50%.
 • Kontynuowane jest wykonywanie słupów docelowych w poziomie -2 – 52 %.
 • Kontynuowane są prace przy wykonywaniu peronów technologicznych i peronu pasażerskiego – 45%.
 • Rozpoczęcie wykonywania szybów windowych.
 • Wykonano zadaszenie wyjścia W6 i ściany szybów windowych przy wyjściu W6 w części nadziemnej.
 • Wykonano zadaszenie wyjścia W5.
 • Wykonano zadaszenie wyjścia W1.
 • Wykonano zadaszanie wyjścia W4.
 • Wykonano zadaszenie wyjścia W2.
 • Rozpoczęto wykonywanie ścian wyjścia W1, W5, W6, W2, W3 i W4.
 • Rozpoczęto wykonywanie konstrukcji podłóg podniesionych (podłóg technologicznych).
 • Kontynuowane są roboty posadzkarskie i układanie kamiennych płyt posadzkowych: wylewki betonowe 35 %, posadzki kamienne 29%, schody 26%, gres 16%.
 • Kontynuowane są roboty malarskie na poziomie -1 – 17%.
 • Kontynuowany jest montaż stolarki drzwiowej. – 9%.
 • Rozpoczęto wykonywanie konstrukcji komór kanalizacyjnych.
 • Rozpoczęto wykonywanie konstrukcji komór ciepłowniczych.
 • Rozpoczęto wykonywanie izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej komór kanalizacyjnych.
 • Przebudowa kolizji sieci elektroenergetycznych – 100% dla etapu tymczasowego.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje   – 65 %.
 • Dostawa kabli promieniujących – systemy radiołączności – 20%.
 • Wykonano ok.10% okablowania natynkowego systemu gaszenia gazem.
 • Wykonano montaż wieszaków do zawiesi kabli promieniujących ok. 5% / w tunelach prawym i lewym /.
 • Trwają prace związane z uziemieniem korpusu stacji na części stropu górnego 35%.
 • Trwają prace wypustów bednarki płyty dennej- 75%.
 • Wykonywane są przepusty fi 160 w płycie dennej- 75%.
 • Rozpoczęto prace związane z wykonaniem rur osłonowych dla linii kablowej 110KV Innogy Stoen Operator.
 • Pomieszczenie podstacji trakcyjno- energetyczne:

– wykonano bednarkę uziemiająca na ścianach pom. podstacji trakcyjno-energetycznej,

– wykonywanie tras kablowych pom. 200- 95%.

– dostarczono komplet urządzeń i transformatorów podstacji trakcyjno- energetycznej, trwają prace montażowe.

 • Realizacja sond pomiarowych instalacji monitoringu prądów błądzących- 100%.
 • Wykonywanie konstrukcji wsporczych tras kablowych na stacji – 10%.
 • Instalacje uziemień na stacji- 30%.

Wentylatornia V21

 • Trwa wykonywanie żelbetowych ścian wewnętrznych – 92 % (ściany poziom -1).
 • Trwa murowanie ścian wewnętrznych na poziomie 1. 90%
 • Wykonywanie stropu górnego – 85%.
 • Wykonanie izolacji stropu górnego oraz ścian szczelinowych ponad stropem górnym – 95%. Pozostał otwór technologiczny.
 • Trwa usuwanie przecieków i naprawa ścian szczelinowych na poziomie -1 i -2
 • Wykonano 2 poziom żelbetowego rusztu rozpierającego.
 • Zasypano 90% stropu górnego.
 • Wykonywane są ściany oraz stropy czerpnio wyrzutni ponad poziomem terenu – 80 %.
 • Instalacja kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 45 %.
 • Rozpoczęto tynkowanie ścian.
 • Rozpoczęto montaż okładzin akustycznych na poziomie -1.