Stacja C19 Zacisze

 • Wykonano ściany czerpnio-wyrzutni P2.
 • Prowadzone są roboty przy stropach górnych. Wykonano stropy górne w osiach 2-37
 • Wykonano wykop pod strop górny na całym korpusie stacji
 • Wykonano płytę denną z izolacją na obszarze czerpnio-wyrzutni P1 ( osie 28-37)
 • Wykonano ściany szczelinowe wyjścia w2 -100%.
 • Wykonano wykop do poziomu -1.
 • Wykonywane są stropy na poz. -1. Wykonano strop w osiach 13-28 – 66%
 • Wykonano jet –grouting plag-in 100%
 • Wykonano jet-grouting rejon W2 -100%
 • Wykonywany jest szacht czerpnio-wyrzutni p1 -95%
 • Wykonywany jest wykop pod płytę denna korpusu stacji-25%
 • Przebudowa kolizji sieci elektrycznych – 100% dla etapu tymczasowego.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje   –  55 %.
 • Wykonano ok. 75% w zakresie przebudowy kolizji sanitarnych.
 • Wykonano instalację kanalizacyjną sanitarną w stropie, w zakresie osi 11-23 na poz. -1.

 Wentylatornia V19

 • Wykonano wykop wstępny
 • Wykonywane są murki prowadzące.
 • Wykonywany jest strop górny – 90%.
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznych- 90% dla etapu tymczasowego.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje- 40%.
 • Wykonano ok. 50% w zakresie przebudowy wszystkich kolizji sanitarnych.
 • Rozpoczęto prace wypustów bednarki płyty dennej.           

Stacja C20 Kondratowicza

 • Trwa wykonywanie elementów pionowych przejścia podziemnego w osiach 29-44 (ściany, słupy) – zaawansowanie 90%.
 • Zakończono wykonywanie płyty dennej przejścia podziemnego w osiach 29-44.
 • Trwa wykonywanie elementów pionowych przejścia podziemnego w osiach 29-44 (ściany, słupy) – zaawansowanie 95%.
 • Trwa wykonywanie izolacji stropu górnego przejścia podziemnego w osiach 29-44 – zaawansowanie 20%.
 • Zakończono wykonywanie stropu górnego korpusu stacji – zaawansowanie 95% pozostały otwory technologiczne.
 • Zakończono wykonywanie stropu pośredniego stacji.
 • Zakończono wykop podstropowy do poziomu płyty dennej stacji.
 • Rozpoczęto wykonywanie płyty dennej stacji – zaawansowanie 45%.
 • Wykonano strop górny wyjścia W4.
 • Zakończono wykonywanie stropu górnego wyjścia W2.
 • Rozpoczęto wykop podstropowy na wyjściu W2 – zaawansowanie 30%
 • Wykonano wykop wstępny wyjścia W1.
 • Wykonano wzmocnienie gruntu (jet grouting) czerpnio-wyrzutni P4 oraz wzmocnienie gruntu plug in na wejściu tarczy.
 • Wykonano wzmocnienie gruntu (jet grouting) wyjścia W4 oraz wzmocnienie gruntu plug out na wyjściu tarczy.
 • Wykonano tymczasową sieć ciepłowniczą 2*Dn350 po stronie północnej ul. Kondratowicza.
 • Zakończono przebudowę wszystkich sieci sanitarnych w zakresie umożliwiającym budowę całego korpusu stacji. Dokończenie w/w robót nastąpi po wybudowaniu ścian i stropów stacji.
 • Aktualne zaawansowanie przebudowy sieci sanitarnych wynosi:

-wodociągowych – zaawansowanie – 85%,

-kanalizacyjnych – 80%,

-gazowych – 85%,

-ciepłowniczych – I ETAP – 90%.

 • Rozpoczęto II ETAP-trwa budowa docelowej komory K1.
 • Wykonano odwodnienie komory K1.
 • Trwa montaż instalacji kanalizacji w stropach, płytach i ziemi na poziomie -1.
 • Zaawansowanie w/w robót na całym poziomie -1 wynosi 90%.
 • Rozpoczęto montaż instalacji kanalizacji w stropach, płytach i ziemi na poziomie -2.
 • Przebudowa kolizji sieci elektroenergetycznych – 85% dla etapu tymczasowego.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje   – 85 %.
 • Demontaż oświetlenia- 100%.
 • Rozpoczęto prace związane z uziemieniem korpusu stacji na części stropu górnego 17%.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje   – 77 %.

Wentylatornia V20

 • Zakończono wykonywanie stropu górnego – zaawansowanie 95% (pozostały otwory technologiczne).
 • Zakończono wykonywanie płyty dennej części głębokiej.
 • Zakończono wykonywanie płyty dennej przepompowni w części głębokiej.
 • Zakończono wykonywanie elementów pionowych poziomu -1 (ściany, słupy).
 • Wykonano fundamenty pod wentylatory w poziomie -1.
 • Rozpoczęto wykonywanie schodów z poziomu -1 na poziom terenu – zaawansowanie 50%.
 • Rozpoczęto wykonywanie ścian zewnętrznych czerpnio – wyrzutni – zaawansowanie 30%.
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznych- 100% dla etapu tymczasowego.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje- 40 %.
 • Wykonano instalację kanalizacyjną sanitarną w stropie, w zakresie osi 1-3 na rzędnej -11,50.
 • Rozpoczęto prace wypustów bednarki płyty dennej.

Stacja C21 Bródno

 • Rozpoczęto montaż instalacji kanalizacji w stropach, płytach i ziemi na poziomie -1 w rejonie wyjścia W6 ze stacji.
 • Wykonano konstrukcję obudowy ścian tymczasowych komór kanalizacyjnych CR2 i CS2 ze ścianek szczelnych. Zabetonowano korek w komorze CR2. Zabetonowano korek w komorze CS2.
 • Rozpoczęto wykonywanie murków prowadzących dla ścian szczelinowych komory startowej TBM.
 • Rozpoczęto wykonywanie murków prowadzących dla ścian szczelinowych wyjścia W3 i W6.
 • Rozpoczęto wykonywanie murków prowadzących dla ścian szczelinowych komory torów odstawczych.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu górnego nad tunelem wyjścia W3 i W6 -65 %.
 • Wykonano strop górny na wyjściem W1
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu przejścia dla pieszych pod ulicą Rembielińską wyjście W3 i W6.
 • Wykonywanie ścian szczelinowych komory startowej TBM i rozjazdów– zawansowanie 100 %.
 • Wykonywanie ścian szczelinowych komory torów odstawczych – zaawansowanie 85 %.
 • Wykonywanie ścian szczelinowych korpus stacji zaawansowanie – zaawansowanie 95 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie wykopu pod strop górny komory rozjazdów.
 • Rozpoczęto wykonywanie wykopu pod strop górny torów odstawczych.
 • Rozpoczęto wykonywanie wykopu pod strop górny korpusu stacji.
 • Rozpoczęto wykonywanie wykopy pod strop pośredni korpusu stacji
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu górnego korpusu stacji 45 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu górnego komory torów odstawczych 23 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu pośredniego korpusu stacji 25 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie przesłony z jet-grounting – 80 %. (Zakończono wykonywanie przesłony jet-grounting w osiach 1-12 (w rejonie budynków Bazyliańska 7 i Rembielińska 21A)).
 • Wykonano płytę fundamentową komory startowej TBM i rozjazdów.
 • Rozpoczęto wykonywanie płyty fundamentowej korpusu stacji.
 • Rozpoczęto wykonywanie płyty fundamentowej wyjścia W6.
 • Rozpoczęto wykonywanie konstrukcji komór kanalizacyjnych.
 • Rozpoczęto wykonywanie konstrukcji komór ciepłowniczych.
 • Rozpoczęto wykonywanie izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej komór kanalizacyjnych.
 • Demontaż oświetlenia ulicznego 95 %.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje   – 65 %.
 • Rozpoczęto prace związane z uziemieniem korpusu stacji na części stropu górnego 20%.
 • Rozpoczęto prace wypustów bednarki płyty dennej- 9%.
 • Rozpoczęto wykonywanie przepustów fi 160 zatopionych w płycie dennej- 8%.

Wentylatornia V21

 • Wykonano ok. 85 % w zakresie przebudowy wszystkich kolizji sanitarnych.
 • Zakończono realizację ścian szczelinowych.
 • Zakończono prace związane z wykonaniem korka w technologii jet-grouting wraz z wzmocnieniem gruntu pod łączniki z tunelami.
 • Wykonywane są następujące prace związane z budową wentylatorni:

– górny oczep ścian szczelinowych – 98%,

– płyta fundamentowa – 80 %,

– ściany wewnętrzne żelbetowe – 85 % (ściany poziom -1),

– żelbetowy strop górny wentylatorni – 80%,

– trwają przygotowania do wykonania izolacji stropu górnego oraz ścian szczelinowych ponad stropem górnym,

– trwa usuwanie przecieków i naprawa ścian szczelinowych po ich odkopaniu nad stropem górnym oraz na poziomie -1. Pozostały do odkopania ściany w poziomie -2.

– trwają przygotowania do wykonania fundamentów pod wentylatory oraz tłumiki akustyczne na poziomie -1.

 • Wykonano instalację kanalizacyjną sanitarną w stropie na poz. -1.