Stacja C16 Szwedzka

  • Wykonywane są ściany i słupy podperonia – wykonanie 95%
  • Wykonywana jest płyta podperonia. Wykonano 95% płyt podperonia.
  • Wykonywane jest wyjście W4 – wykonanie 50%
  • Wykonywane są szachty (części nadziemne). Wykonano 92% ścian.
  • Wykonano izolacje stropu górnego 25%.
  • Wykonywane są konstrukcje murowe na poziomie -1. Wymurowano 70% ścian.
  • Trwają prace tynkarskie na poziomie -1 wykonano 45% .
  • Prowadzone są na bieżąco instalacje kanalizacyjne pod posadzkowe – Zaawansowanie 95%.
  • Rozpoczęto montaż instalacji sanitarnych na poz. -1: kanalizacyjnych wykonano 20%, wodnych 5%, wentylacyjnych 5%, instalacja gaszenia gazem -50%.
  • Wykonuje się instalacje uziemień i połączeń wyrównawczych. Wykonano 70%.
  • Prowadzony jest montaż kablowych konstrukcji wsporczych. Wykonano 25%.

Wentylatornia V16           

  • Trwają prace przy wykonywaniu łączników. Wykonano 55% prac.
  • Trwają prace tynkarskie. Wykonano 100% tynków na poz. -1 i -0,5.
  • Wykonano posadzki na poziomie -1. 55% całości.
  • Wykonywane są okładziny akustyczne – 10%.
  • Rozpoczęto prace instalacyjne związane z wentylacją.

Stacja C17 Targówek

  • Wykonano 60% robót wykończeniowych w głównych pomieszczeniach technicznych.
  • Wykonano 15% robót w Hali odpraw wraz z halą peronową. Rozpoczęto układanie płyt kamiennych na peronie.
  • Rozpoczęto montaż kanalizacji na podperoniu.
  • Trwa montaż wszystkich instalacji sanitarnych. Aktualne zaawansowanie poszczególnych instalacji: kanalizacja podposadzkowa-95%, wod-kan –70%, wentylacja – 55%, instalacja gaszenia gazem – 50%.
  • Dostarczono na stacje 100% urządzeń elektroenergetycznych wyposażenia podstacji elektroenergetycznej. Montaż urządzeń w podstacji – 80%.
  • Trwają prace związane z montażem uziemień dla pomieszczeń technicznych i stacji – 85%.
  • Trwają zaawansowane prace montażowe tras kablowych na konstrukcji podłogi podniesionej w pomieszczeniu podstacji trakcyjnej.
  • Trwają zaawansowane prace montażowe tras kablowych na stacji (podperonie, ściana zatorowa, pomieszczenia techniczne, poziom peronu).
  • Trwają prace związane z montażem tras kablowych na stacji oraz w tunelach D17 i D18 – 85%.
  • Instalacja siły i światła – 50%.
  • Zakończono montaż sond dla monitoringu prądów błądzących.
  • Rozpoczęto wykonanie zasypek stropu stacji związanych z odtworzeniem ulicy Ossowskiego.

Wentylatornia V17

  • Wykonano 70% drugorzędnych elementów konstrukcyjnych.
  • Wykonano 95% izolacji na stropie górnym.
  • Wykonano 40% robót wykończeniowych.
  • Trwa montaż instalacji sanitarnych: kanalizacji- 70%, wentylacji- 30%.

Stacja C18 Trocka

  • Trwa wykonywanie przyłączy wod-kan do stacji – zaawansowanie 20%.
  • Trwa przebudowa kolizji sieci sanitarnych: gazowych-100%, pozostałych (ciepłowniczych, kanalizacyjnych i wodociągowych) -około 86%.
  • Trwa montaż wszystkich instalacji sanitarnych: kanalizacja podposadzkowa – 98%, instalacja wod-kan – 10%, wentylacja – 10%, instalacja gaszenia gazem – 20%.
  • Zakończono układanie tras kablowych (przepusty) w płycie dennej torów odstawczych.
  • Dostarczono komplet urządzeń elektroenergetycznych do pomieszczenia podstacji elektroenergetycznej.
  • Trwa montaż urządzeń w podstacji – zaawansowanie 70%.
  • Trwają prace związane z montażem uziemień i połączeń wyrównawczych- zaawansowanie 80%.
  • Trwają prace związane z montażem tras kablowych- zaawansowanie 80%.
  • Trwa montaż instalacji siły i światła – zaawansowanie 10%.
  • Zakończono prace murarskie na poz.-1 torów odstawczych.
  • Trwają prace murarskie na poz.-2 torów odstawczych – zaawansowanie 30%
  • Trwają prace tynkarskie w pomieszczeniach technicznych w poziomie -1 stacji zaawansowanie 60%.
  • Trwają prace tynkarskie w pomieszczeniach na torach odstawczych – zaawansowanie 60%.
  • Trwa wykonywanie zewnętrznych elementów pionowych na torach odstawczych zaawansowanie 80%.
  • Trwa wykonywanie wejścia W4 – zaawansowanie 80%.
  • Trwa wykonywanie wejścia W1 – zaawansowanie 35%.
  • Trwają zasypki stacji i torów odstawczych – zaawansowanie 70%

Wentylatornia V18

  • Trwa wykonywanie posadzki w poz.-1 – zaawansowanie 80%.

Tunele

  • Łączniki tunelowe zaawansowanie:
  • Tunele łącznikowe wentylatorni V-18 – 95%
  • Tunele łącznikowe wentylatorni V-17 – 95%
  • Tunele łącznikowe wentylatorni V-16 – 75%
  • Tunel łącznikowy D17.1 – 95%
  • Tunel łącznikowy D16.1 – 70%
  • Tunel łącznikowy D16.2 – 80%

Roboty torowe

Stacja C18

Zakończono podbudowę betonową torową w części torów stacyjnych.

Rozpoczęto wykonywanie podbudowy w części torów odstawczych.       

Tunel D18L i D18P

Zakończono podbudowę betonową torową w obu tunelach.

Wykonano 360,0 m płyty torowej w obu tunelach.

Stacja C17

Zakończona podbudowę betonową w obu torach na całej stacji.

Wykonano 272 m płyty torowo-rozjazdowej /dwa rozjazdy/

Tunel D17L i D17P

Zakończono podbudowę betonową torową w obu tunelach.

Wykonano 93,0 m płyty torowej w tunelu lewym.

Rozpoczęto budowę płyty torowej w tunelu prawym.

Tunel D16L i D16P

Wykonano 50% podbudowy torowej w tunelu prawym.

Rozpoczęto wykonywanie podbudowy w tunelu lewym.