Stacja C16 Szwedzka

 • Zakończono montaż instalacji kanalizacji w stropie na poz. -1 z wyjątkiem wyjść i otworów technologicznych.
 • Wykonano stropy pośrednie w całości 100% na tym etapie budowy.
 • Prowadzony jest wykop podstropowy na poziomie  -2.
 • Wykonano 30% całości wykopu na poziomie -2.
 • Wykonywana jest płyta denna na stacji od strony MZA.
 • Zakończono iniekcje przy ul. Strzeleckiej 2.
 • Wykonano beton podkładowy pod płytę fundamentową w osiach 21-17.

Wentylatornia V16           

 • Wykonano płytę denną pompowni.
 • Trwają prace zbrojarskie i szalunkowe klatki schodowej części głębokiej.
 • Trwają prace przy uszczelnianiu i wyrównywaniu ścian szczelinowych.
 • Zakończono prace iniekcyjne przy łączniku D16.1.
 • Rozpoczęto wzmacnianie gruntu dla tunelu D16.2.

Stacja C17 Targówek

 • Wykonano 85% wykopu na części stacyjnej.
 • Wykonano 100% stropu górnego na części stacyjnej i komorze rozjazdów.
 • Wykonano 100% stropu pośredniego na części stacyjnej.
 • Wykonano 25% płyty dennej na części stacyjnej.
 • Wykonano 85% płyty dennej na komorze rozjazdów.
 • Rozpoczęto wykonywanie izolacji na stropie głównym.
 • Zakończono wykonanie instalacji kanalizacji w stropie stacji na całym poziomie -1(z wyjątkiem wyjść ze stacji i otworów montażowych).
 • Zakończono przebudowę całej sieci i przyłączy kanalizacyjnych.
 • Zakończono przebudowę sieci i przyłączy ciepłowniczych.
 • Kontynuacja budowy uziemienia korpusu stacji oraz połączeń wyrównawczych zgodnie z projektem.

Wentylatornia V17

 • Wykonano 20% drugorzędnych elementów konstrukcyjnych.
 • Wykonano 90% płyty stropowej.

Stacja C18 Trocka

 • Wykonano ściany szczelinowe na wejściu W4 oraz czerpnio wyrzutni P7.
 • Zakończono prace związane z zasilaniem tarcz TBM.
 • Wykonano montaż drugiej tarczy TBM-u.
 • Wykonano przebudowę kanalizacji technicznej – drugi etap przebudowy tymczasowej.
 • Rozpoczęto wykonywanie słupów docelowych stacji (zaawansowanie 5%).
 • Trwa wykonywanie stropu górnego na torach odstawczych (zaawansowanie 50%).
 • Zakończono wykonywanie wykopu wstępnego pod strop górny na torach odstawczych

Wentylatornia V18

 • Wykonano demontaż drugiego i trzeciego poziomu rozparć tymczasowych.
 • Wykonano płytę żelbetową w osiach 1-3/D-E na poziomie -2,645m.
 • Wykonano strop nad klatką schodową.
 • Wykonano izolację stropu górnego.
 • Zasypano i zagęszczono gruntu na stropie górnym.

Uruchomienie tarczy TBM Maria

W dniu 5 maja 2017 r. rozpoczął się rozruch tarczy TBM Maria, pierwszej z czterech tarcz drążących tunele przy budowie odcinka wschodniego-północnego i zachodniego II linii metra.