Stacja C16 – Szwedzka

 • kontynuowano grodzenie terenu budowy
 • zlikwidowano niektóre przyłącza wodno-kanalizacyjne i rozpoczęto przebudowę pozostałych
 • zlikwidowano przyłącza elektryczne
 • rozpoczęto instalowanie zaplecza budowy

Wentylatornia V16

 • rozpoczęto grodzenie terenu
 • rozpoczęto demontaż oświetlenia ulicznego
 • rozpoczęto budowę przyłączy wodno-kanalizacyjnych dla zaplecza budowy

Stacja C17 – Targówek

 • kontynuowano montaż zaplecza budowy
 • wykonano przyłącza do biura budowy
 • rozpoczęto montaż gazociągu średniego i niskiego ciśnienia
 • rozpoczęto wykonywania instalacji wodociągowej w rejonie zaplecza budowy
 • rozpoczęcie wykonywanie instalacji kanalizacyjnej oraz budowę komory K27
 • rozpoczęto montaż ciepłociągu w rejonie biura budowy
 • rozpoczęto demontaż kabli SN i NN
 • wykonano zabezpieczenia drzew przeznaczonych do adaptacji

Wentylatornia V17

 • wykonano pierwszy etap parkingu na terenie zajezdni MZA
 • kontynuowano przebudowę instalacji cieplnej w rejonie zajezdni MZA

Stacja C18 – Trocka

 • rozpoczęto prace elektryczne polegające na przebudowie sieci elektrycznej niskiego i średniego napięcia pomiędzy osiami 1-12 korpusu stacji
 • rozpoczęto prace związane z budową wodociągu dn 250
 • rozpoczęto prace związane z budową kanalizacji na odcinkach S3 do S7, S2 do S3, K5 do K7 oraz komory K2 i K6
 • rozpoczęto prace związane z budową gazociągu dn 355 nr odcinka S62-S69 i S22-S23 oraz dn 180 na odcinku S10-S16 i S22-S23
 • rozpoczęto prace związane z budową tymczasowej sieci cieplnej na odcinku Tym 5.2 -Tym 5.9.

Wentylatornia V18

 • rozpoczęto wykonywanie instalacji wodociągowych
 • rozpoczęto montaż gazociągu
 • rozpoczęto przebudowę oświetlenia