Stacja C19 Zacisze

 • Roboty murowe poz. -2 – 99%
 • Wykonywane są roboty malarskie poz. -1- 75%.
 • Wykonywane są zasypki na wyjściu W2 – 99%.
 • Zamontowano belki wciągników na poz. -1 – 80%.
 • Wykonuje się montaż podłogi technologicznej – 80%.
 • Wykonywany jest montaż drzwi – 90%.
 • Okładziny ścian i podłogi z gresu -75%.
 • Wykonuje się podłogi kamienne poz.-1 -98%.
 • Wykonuje się podłogi kamienne płyta peronu – 98%
 • Wykonywana jest podkonstrukcja pod okładziny lastryko – 98%.
 • Wykonywane okładziny ścian lastryko-80%.
 • Podkonstrukcja w łazienkach publicznych 95%.
 • Zamknięto otwór technologiczny na -1 osie 21-23.
 • Wykonywane są okładziny akustyczne w pom. wentylatornii oraz pom. technicznych – 99%.
 • Montaż ścian szklanych 50%.
 • Montaż okładzin kamiennych na ścianach poz. -2 – 99%.
 • Montaż sufitów podwieszanych – 25%.
 • Wykonywana jest ściana zatorowa podkonstrukcja- 99%.
 • Wykonywane są kurtyny dymowe – 45%.
 • Okładziny części nadziemnych-10%.
 • Wykonywane jest szklenie części nadziemnych-30%.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje – 62 %.
 • Instalacja gaszenia gazem-65 %.
 • Wykonano 99 % w zakresie przebudowy kolizji sanitarnych.
 • Instalacja kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 97 %.
 • Przyłącza kanalizacyjne i wodociągowe do stacji – 99 %.
 • Wykonywana jest instalacja wentylacji lokalnej – 94 %.
 • Trwa montaż Instalacji wentylacji podstawowej – 98 %.
 • Trwa montaż instalacji wodno-kanalizacyjnej – 92 %.
 • Montaż pompowni ścieków – 75%.
 • Montaż instalacji klimatyzacyjnej- 75 %.
 • Zakończono uziemienie płyty dennej.
 • Trasy kablowe na stacji:
 • – podperonie- 95%,
 • – poziom -1- 95%,
 • – poziom -2- 95%.
 • Uziemienia na stacji- 80%.
 • Instalacja oświetleniowa stacji poziom. -1- 80%.
 • Instalacja oświetleniowa stacji poziom. -2- 65%.
 • Instalacja oświetleniowa podperonia 90%.

Wentylatornia V19

 • Wykonywany jest montaż okładziny akustycznej 90%.
 • Malowanie ścian i sufitów – 75%.
 • Wykonywany jest montaż drzwi- 50%.
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznych- 90% dla etapu tymczasowego.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje i kable- 90%.
 • Wykonano ok. 72% w zakresie przebudowy wszystkich kolizji sanitarnych.
 • Instalacja kanalizacji sanitarnej w stropach i pytach – 90 %.
 • Trwa montaż instalacji wentylacji podstawowej – 98 %.
 • Montaż instalacji wentylacji lokalnej – 85 %.
 • Trwa montaż instalacji wod-kan – 45 %.
 • Przyłącze kanalizacji sanitarnej do obiektu – 85%.
 • Montaż instalacji klimatyzacyjnej – 35 %.
 • Trasy kablowe – 30%.

Stacja C20 Kondratowicza

 • Trwa malowanie ścian na poziomie -1 korpusu stacji – zaawansowanie 90%.
 • Trwa malowanie ścian na poziomie -2 korpusu stacji – zaawansowanie 75%.
 • Trwa montaż podłóg podniesionych – zaawansowanie 85%.
 • Zakończono wykonywanie izolacji pod posadzki w pomieszczeniach poziom -1.
 • Trwa wykonywanie posadzek poziom -1 – zaawansowanie 95%.
 • Trwa montaż drzwi – zaawansowanie 95%.
 • Trwa montaż okładzin akustycznych w pomieszczeniach wentylatornii – zaawansowanie 98%.
 • Trwa wykonywanie tynku akustycznego na poziomie -1 – zaawansowanie 98%.
 • Trwa wykonywanie tynku akustycznego na poziomie -2 – zaawansowanie 98%.
 • Trwa wykonywanie podłogi podniesionej na poziomie -1 – zaawansowanie 85%
 • Trwa wykonywanie posadzki kamiennej poziom -1 – zaawansowanie 98%.
 • Trwa wykonywanie posadzki kamiennej na peronie – zaawansowanie 98%.
 • Trwa wykonywanie okładzin ściennych w halach odpraw – zaawansowanie 95%.
 • Zakończono wykonywanie okładzin kamiennych na ścianach peronu.
 • Trwa wykonywanie posadzek z gresu w pom. technicznych poziom -1 – zaawansowanie 95%.
 • Trwa wykonywanie posadzek z gresu w pom. technicznych poziom -2 – zaawansowanie 95%.
 • Trwa wykonywanie okładzin ścian z gresu w pom. tech. poziom -1 – zaawansowanie 95%.
 • Trwa wykonywanie okładzin ścian z gresu w pom. tech. poziom -2 – zaawansowanie 95%.
 • Trwa wykonywanie zabudowy ścianek G-K w pomieszczeniach poziom -1 i -2 – zaawansowanie 90%.
 • Trwa wykonywanie sufitów podwieszanych hal odpraw – zaawansowanie 70%.
 • Rozpoczęto wykonywanie sufitu podwieszanego hali peronowej – zaawansowanie 5%.
 • Trwa wykonywanie szklenia szybów windowych – zaawansowanie 95%.
 • Rozpoczęto wykonywanie szklenia wyjść stacyjnych – zaawansowanie 40%.
 • Trwa wykonywanie zasypki stacji – zaawansowanie 98%.
 • Zaawansowanie całej instalacji wentylacji podstawowej-90%.
 • Trwa montaż instalacji klimatyzacji-zaawansowanie 85%.
 • Zamontowano około 90% rur, wykonano próby szczelności a następnie założono izolację.
 • Rozpoczęto montaż instalacji gaszenia gazem-zaawansowanie-50%.
 • Przebudowa kolizji sieci elektroenergetycznych – 97% dla etapu tymczasowego.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje – 93 %.
 • Dostawa kabli promieniujących – systemy radiołączności – 20%
 • Wykonano ok. 20% okablowania natynkowego systemu gaszenia gazem.
 • Rozpoczęto instalację okablowania systemu SKD- 5%.
 • Rozpoczęto instalację okablowania systemu SPOzP- 5%.
 • Wykonywane są dostawy sprzętu oraz instalacja Systemu Sygnalizacji Alarmu Pożaru – 43%.
 • Wykonywane są dostawy sprzętu oraz instalacja Dźwiękowego Systemu Ostrzegania – 43%.
 • Rozpoczęto instalację okablowania / pętle dozorowe / systemu SAP- 20%.
 • System gaszenia gazem. – 20%.

Wentylatornia V20

 • Trwają prace tynkarskie – zaawansowanie 99%.
 • Trwa malowanie ścian – zaawansowanie 70%.
 • Trwa wykonywanie okładzin akustycznych w poziomie -1 – zaawansowanie 95%.
 • Trwa wykonywanie gresu na posadzkach – zaawansowanie 65%.
 • Rozpoczęto montaż belek wciągnikowych – zaawansowanie 80%.
 • Trwa montaż drzwi – zaawansowanie 60%.
 • Trwa montaż instalacji wentylacji lokalnej – 90 %.
 • Instalacja wentylacji podstawowej – 97 %.
 • Montaż instalacji wod-kan – 45 %.
 • Trwają prace przy montażu wypustów bednarki płyty dennej- 95%.
 • Montaż bednarek- 60%.
 • Montaż tras kablowych- 85%.
 • Instalacja oświetleniowa 20%.

Stacja C21 Bródno

 • Trwa malowanie ścian na poziomie -1 korpusu stacji – zaawansowanie 90%.
 • Trwa malowanie ścian na poziomie -2 korpusu stacji – zaawansowanie 75%.
 • Trwa montaż podłóg podniesionych – zaawansowanie 85%.
 • Trwa wykonywanie posadzek poziom -1 – zaawansowanie 95%.
 • Trwa montaż drzwi – zaawansowanie 95%.
 • Trwa montaż okładzin akustycznych w pomieszczeniach wentylatornii – zaawansowanie 98%.
 • Trwa wykonywanie tynku akustycznego na poziomie -1 – zaawansowanie 98%.
 • Trwa wykonywanie tynku akustycznego na poziomie -2 – zaawansowanie 98%.
 • Trwa wykonywanie podłogi podniesionej na poziomie -1 – zaawansowanie 85%
 • Trwa wykonywanie posadzki kamiennej poziom -1 – zaawansowanie 98%.
 • Trwa wykonywanie posadzki kamiennej na peronie – zaawansowanie 98%.
 • Trwa wykonywanie okładzin ściennych w halach odpraw – zaawansowanie 95%.
 • Trwa wykonywanie posadzek z gresu w pom. technicznych poziom -1 – zaawansowanie 95%.
 • Trwa wykonywanie posadzek z gresu w pom. technicznych poziom -2 – zaawansowanie 95%.
 • Trwa wykonywanie okładzin ścian z gresu w pom. tech. poziom -1 – zaawansowanie 95%.
 • Trwa wykonywanie okładzin ścian z gresu w pom. tech. poziom -2 – zaawansowanie 95%.
 • Trwa wykonywanie zabudowy ścianek G-K w pomieszczeniach poziom -1 i -2 – zaawansowanie 90%.
 • Trwa wykonywanie sufitów podwieszanych hal odpraw – zaawansowanie 70%.
 • Rozpoczęto wykonywanie sufitu podwieszanego hali peronowej – zaawansowanie 5%.
 • Trwa wykonywanie szklenia szybów windowych – zaawansowanie 95%.
 • Rozpoczęto wykonywanie szklenia wyjść stacyjnych – zaawansowanie 40%.
 • Trwa wykonywanie zasypki stacji – zaawansowanie 98%.
 • Zaawansowanie całej instalacji wentylacji podstawowej-90%.
 • Trwa montaż instalacji klimatyzacji-zaawansowanie 85%.
 • Zamontowano około 90% rur, wykonano próby szczelności a następnie założono izolację.
 • Rozpoczęto montaż instalacji gaszenia gazem-zaawansowanie-50%.
 • Przebudowa kolizji sieci elektroenergetycznych – 97% dla etapu tymczasowego.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje – 93 %.
 • Dostawa kabli promieniujących – systemy radiołączności – 20%
 • Wykonano ok. 20% okablowania natynkowego systemu gaszenia gazem.
 • Rozpoczęto instalację okablowania systemu SKD- 5%.
 • Rozpoczęto instalację okablowania systemu SPOzP- 5%.
 • Wykonywane są dostawy sprzętu oraz instalacja Systemu Sygnalizacji Alarmu Pożaru – 43%.
 • Wykonywane są dostawy sprzętu oraz instalacja Dźwiękowego Systemu Ostrzegania – 43%.
 • Rozpoczęto instalację okablowania / pętle dozorowe / systemu SAP- 20%.
 • System gaszenia gazem. – 20%.
 • Wykonywany jest strop górny komory torów odstawczych wraz z izolacją – 97 %.
 • Kontynuowane jest wykonywanie robót murowych na poziomie -1. – 86%.
 • Kontynuowane jest wykonywanie robót murowych na poziomie -2. – 86%.
 • Kontynuowane są prace tynkarskie na poziomie -1. – 77%.
 • Rozpoczęto prace tynkarskie na poziomie -2 – 33 %.
 • Kontynuowanie jest wykonywanie konstrukcji podłóg podniesionych (podłóg technologicznych) – 91 %.
 • Kontynuowane są roboty posadzkarskie i układanie kamiennych płyt posadzkowych: wylewki
 • betonowe 65 %, posadzki kamienne 90 %, schody 96 %, gres 60 %.
 • Kontynuowane jest wykonywanie podkonstrukcji pod okładziny ścian z Lastryko – 90 %.
 • Kontynuowany jest montaż okładzin ściennych z Lastryko – 70 %.
 • Rozpoczęto montaż okładziny kamiennej ścian na peronie pasażerskim.
 • Kontynuowany jest montaż okładziny kamiennej ścian na peronie pasażerskim – 40%
 • Kontynuowany jest montaż okładzin kamiennych na ścianach peronu pasażerskiego – 12 %
 • Kontynuowane są roboty malarskie na poziomie -1 – 30 %

Wentylatornia V21

 • Elewacja czerpnio-wyrzutni – 4%, rozpoczęto montaż podkonstrukcji.
 • Dachy czerpnio-wyrzutni – 2%, ułożono paroizolację
 • Trwa wykonywanie żelbetowych ścian wewnętrznych – 96 % (ściany poziom -1).
 • Trwa murowanie ścian wewnętrznych na poziomie 1 – 95%
 • Wykonywanie stropu górnego – 99% – zabetonowano.
 • Trwa murowanie ścian wewnętrznych na poziomie – 95%
 • Wykonanie izolacji stropu górnego oraz ścian szczelinowych ponad stropem górnym – 98%.
 • Trwa usuwanie przecieków i naprawa ścian szczelinowych na poziomie -2.
 • Zasypano 90% stropu górnego.
 • Wykonywane są ściany oraz stropy czerpnio wyrzutni ponad poziomem terenu – 99 %.
 • Tynkowanie ścian – 95%
 • Trwa montaż okładzin akustycznych na poziomie -1. – 80%.
 • Wykonywanie posadzek betonowych na poziomie -1 – 75%.
 • Instalacja kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 85 %.
 • Trwa montaż instalacji wentylacji lokalnej – 70 %.
 • Montaż instalacji wodno-kanalizacyjnej – 60 %.
 • Instalacja wentylacji podstawowej – 95 %.
 • Instalacja uziemień- 55%.
 • Instalacja oświetleniowa- 35%.
 • Montaż konstrukcji wsporczych- 70%.
 • Automatyka zasilanie- wentylacja odstawowa – 23%.