Stacja C19 Zacisze

 • Wykonuje się słupy docelowe poz. -2 , wykonano 89%.
 • Wykonuje się słupy docelowe poz. -1 , wykonano 85%.
 • Roboty murowe na poz. -1. Wykonano – 55%.
 • Wykonuje się tynki. Wykonano 28%.
 • Wykonuje się roboty malarskie 6%.
 • Wykonuje się szacht czerpnio –wyrzutni P2 część nadziemna – 90%.
 • Wykonano płytę denną w 100%.
 • Wykonano izolację płyty górnej wyjścia W2 – 100%.
 • Wykonuję się zasypki na wyjściu W2 – 80%.
 • Wykonuje się elementy pionowe na wyjściu W2 – 100%.
 • Wykonano szacht 107 na poziomie -2- 100%.
 • Wykonano izolacje stopu górnego czerpnio-wyrzutni P1- 100%.
 • Wykonuje się zasypki na stopie czerpnio-wyrzutni P1 – 90%.
 • Wykonano fundamenty pod transformatory w pom. 200 – 100%.
 • Wykonuje się izolacje przeciwwodna korpusu stacji. Wykonano 70%
 • Wykonuje się zasypki korpusu stacji. Wykonano – 35%.
 • Zamontowano konstrukcję stalową wyjścia W2- 100%.
 • Wykonywany jest daszek Wyjścia W2- wykonano 20%.
 • Zamontowano belki wciągników na poz. -1 – 70%.
 • Wykonano kołyski pod TBM .
 • Rozpoczęto montaż podłogi technologicznej 15%.
 • Wykonuje się montaż drzwi 3%.
 • Wykonuje się ściany podperonia 60%.
 • Wykonuje się płytę peronu 20%.
 • Wykonuje się posadzki 2%.
 • Przebudowa kolizji sieci elektrycznych – 100% dla etapu tymczasowego.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje   – 55 %.
 • Dostawa kabli promieniujących – systemy radiołączności – 20%.
 • Wykonano ok. 82% w zakresie przebudowy kolizji sanitarnych.
 • Instalacja kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 90 %.
 • Trwają prace przy wykonywaniu przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych do stacji – 8 %.
 • Rozpoczęto montaż instalacji wentylacji- 2%.
 • Zakończono uziemienie płyty dennej.
 • Zakończono wykonywanie siatek Rabitza w pomieszczeniach technicznych.
 • Pomieszczenie podstacji trakcyjno- energetycznej:
 • Wykonano instalacje uziemiające i połączeń wyrównawczych – 65%
 • Wykonano trasy kablowe pod podłogą podniesioną – 15%

Wentylatornia V19

 • Wykonywany jest strop górny – 90%.
 • Wykonano wykop do poziomu płyty dennej części płytkiej 100%.
 • Zabetonowano płytę denna części płytkiej.
 • Wykonano wykop do poziomu -10,00.
 • Wykonuje się ściany żelbetowe poz. -1 – 90%.
 • Wykonano fundamenty pod wentylatory 100%.
 • Wykonano słupy na poz.-1 -100%.
 • Wykonano ruszt i rozparcie w części głębokiej.
 • Wykonano wykop do poziomu płyty dennej w części głębokiej.
 • Wykonano płytę denną w poz. -14,4 – 100%.
 • Wykonuje się płytę denną w poz. -18,34 – 100%.
 • Wykonuje się izolacje przeciwwodną stropu górnego – 80%.
 • Wykonuje się ściany żelbetowe części nadziemnej – 80%.
 • Wykonano prefabrykaty do przykrycia otworu technologicznego.
 • Wykonywana jest zasypka płyty górnej – 70%.
 • Wykonuje się klatkę schodową z poz. terenu na poz. -1 70%.
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznych- 90% dla etapu tymczasowego.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje- 40%.
 • Wykonano ok. 60% w zakresie przebudowy wszystkich kolizji sanitarnych.
 • Wykonywana jest Instalacja kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 70 %.

Stacja C20 Kondratowicza

 • Trwa wykonywanie elementów pionowych stacji (słupy) – zaawansowanie 93%.
 • Trwają prace murarskie na poziomie -1 korpusu stacji – zaawansowanie 75%.
 • Trwają prace murarskie na poziomie -2 – zaawansowanie 25%.
 • Trwa wykonywanie izolacji stropu górnego korpusu stacji – zaawansowanie 92%.
 • Trwają zasypki przejścia podziemnego W5-W6 oraz korpusu stacji – zaawansowanie 75%.
 • Trwa wykonywanie ścian peronu – zaawansowanie 80%.
 • Trwa wykonywanie płyty peronu – zaawansowanie 80%.
 • Zakończono wykonywanie ścian zewnętrznych wyjścia W6
 • Wykonano konstrukcję schodów z poziomu -1 na poziom peronu w głowicy zachodniej.
 • Wykonano konstrukcję schodów wyjścia W3.
 • Trwa tynkowanie ścian na poziomie -1 korpusu stacji – zaawansowanie 65%.
 • Trwa malowanie ścian na poziomie -1 korpusu stacji – zaawansowanie 35%.
 • Rozpoczęto montaż podłóg podniesionych – zaawansowanie 2%.
 • Rozpoczęto wykonywanie izolacji pod posadzki w pomieszczeniach poziom -1 – zaawansowanie 50%
 • Trwa wykonywanie posadzek poziom -1 – zaawansowanie 60%.
 • Rozpoczęto montaż drzwi – zaawansowanie 2%.
 • Rozpoczęto montaż okładzin akustycznych w pomieszczeniach wentylatorni – zaawansowanie 20%.
 • Aktualne zaawansowanie przebudowy sieci sanitarnych wynosi:

-wodociągowych – zaawansowanie – 85%,

-kanalizacyjnych – 85%,

-gazowych – 85%,

-ciepłowniczych – 100%-zakończono całkowitą przebudowę wszystkich sieci ciepłowniczych.

 • Wykonano docelowe przełączenia sieci ciepłowniczych.
 • Gestor sieci ciepłowniczych-Veolia- dokonał odbioru technicznego w/w sieci.
 • Trwa budowa przyłączy wod-kan do stacji-aktualne zaawansowanie-30%..
 • Trwa montaż instalacji kanalizacji w stropach, płytach i ziemi na poziomie -1 oraz na poziomie -2—całkowite zaawansowanie w/w robót-95%.
 • Rozpoczęto montaż instalacji sanitarnych w pom.201 (rozdzielnia podstacji)i pom.203
 • Wykonano instalację wentylacji nawiewno-wywiewnej w w/w pomieszczeniach oraz w sąsiednich korytarzach-zaawansowanie-13%.
 • Rozpoczęto montaż instalacji wod-kan.-odwodnienia liniowe na poziomie -1.
 • Zakończono montaż oświetlenia, uziemienia wyrównawczego pod podłogą podniesioną, siatki Rabitza w pom. 201.
 • Przebudowa kolizji sieci elektroenergetycznych – 85% dla etapu tymczasowego.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje   – 90 %.
 • Dostawa kabli promieniujących – systemy radiołączności – 20%
 • Rozpoczęto prace związane z uziemieniem korpusu stacji na części stropu górnego 40%.
 • Wykonywanie siatki Rabitza w pomieszczeniach technicznych- 100%.
 • Wykonano trasy kablowe i uziemienie w pom. 201 podstacji.

Wentylatornia V20

 • Trwają prace przygotowawcze do wykonania łączników tunelowych.
 • Trwają prace murarskie – zaawansowanie 85%.
 • Trwają prace tynkarskie – zaawansowanie 70%.
 • Rozpoczęto malowanie ścian – zaawansowanie 20%.
 • Rozpoczęto wykonywanie okładzin akustycznych w poziomie -1 – zaawansowanie 20%.
 • Rozpoczęto montaż belek wciągnikowych – zaawansowanie 70%.
 • Przebudowa sieci elektroenergetycznych- 100% dla etapu tymczasowego.
 • Przebudowa sieci teletechnicznych – kanalizacje- 40 %.
 • Wykonywana jest Instalacja kanalizacji sanitarnej w stropach i płytach – 60 %.
 • Trwają prace przy montażu wypustów bednarki płyty dennej- 95%.

Stacja C21 Bródno

 • Wykonywany jest strop górny korpusu stacji wraz z izolacją – 96 %.
 • Wykonywany jest strop górny komory torów odstawczych wraz z izolacją – 82 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu pośredniego korpusu torów odstawczych – 90 %
 • Rozpoczęto wykonywanie płyty fundamentowej korpusu stacji – 80 %.
 • Rozpoczęto wykonywanie płyty fundamentowej korpusu torów odstawczych.
 • Kontynuowane jest wykonywanie robót murowych na poziomie -1. – 44%.
 • Kontynuowane jest wykonywanie robót murowych na poziomie -2. – 14 %.
 • Kontynuowane są prace tynkarskie na poziomie -1. – 17%.
 • Kontynuowane jest wykonywanie słupów docelowych w poziomie – 1 – 38%.
 • Kontynuowane jest wykonywanie słupów docelowych w poziomie -2 – 38 %.
 • Kontynuowane są prace przy wykonywaniu peronów technologicznych i peronu pasażerskiego – 35%.
 • Rozpoczęcie wykonywania szybów windowych.
 • Rozpoczęto prace przy montażu belek wciągników.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu górnego wyjścia W3 i W2.
 • Wykonano zadaszenie wyjścia W6 i ściany szybów windowych przy wyjściu W6 w części nadziemnej.
 • Rozpoczęto wykonywanie ścian wyjścia W1, W5, W6, W2, W3 i W4.
 • Rozpoczęto wykonywanie stropu przejścia dla pieszych pod ulicą Rembielińską wyjście W3 i W6.
 • Rozpoczęto wykonywanie konstrukcji podłóg podniesionych (podłóg technologicznych).
 • Rozpoczęto roboty posadzkarskie i układanie kamiennych płyt posadzkowych.
 • Rozpoczęto wykonywanie konstrukcji komór kanalizacyjnych.
 • Rozpoczęto wykonywanie konstrukcji komór ciepłowniczych.
 • Rozpoczęto wykonywanie izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej komór kanalizacyjnych.
 • Trwają prace związane z uziemieniem korpusu stacji na części stropu górnego 35%.
 • Trwają prace wypustów bednarki płyty dennej- 55%.
 • Wykonywane są przepusty fi 160 w płycie dennej- 55%.

Wentylatornia V21

 • Trwa wykonywanie żelbetowych ścian wewnętrznych – 90 % (ściany poziom -1).
 • Trwa murowanie ścian wewnętrznych na poziomie 1. 90%
 • Wykonywanie stropu górnego – 85%.
 • Wykonano konstrukcję żelbetową schodów na poziomie -1 i w poziomie terenu.
 • Wykonanie izolacji stropu górnego oraz ścian szczelinowych ponad stropem górnym – 95%.
 • Wykonano 2 poziom żelbetowego rusztu rozpierającego.
 • Zasypano 90% stropu górnego.
 • Wykonywane są ściany oraz stropy czerpnio wyrzutni ponad poziomem terenu – 80 %.